Ljunghall
Reklama

Hasiči si to přece jen rozdají v běhu na rozhlednu Vysoká, tentokrát bez dětské kategorie

15. červen 2020, 07:45

Vysoká - Okresní sdružení hasičů Kutná Hora pořádá soutěž ve výstupu na rozhlednu ve Vysoké, která začne v sobotu 20. června v 8.30 hodin, prezence závodníků bude otevřena od 8 hodin. Soutěž je určena pro všechny členy Jednotek SDH.

Soutěž je vypsaná v kategoriích:
· Muži v dýchací technice
· Muži bez dýchací techniky do 40 let
· Muži bez dýchací techniky nad 40 let (v den konání soutěže)
· Ženy bez dýchací techniky

Cílem soutěže je vystoupat na vrchol rozhledny v nejkratším čase v předepsané výstroji a výzbroji podle kategorie.

Termín pro podání přihlášek do 17. června 2020 pouze písemně na adresu OSH Kutná Hora, Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora nebo na email osh.kutnahora@seznam.cz.

Předepsané vybavení soutěžícího – kategorie bez dýchací techniky:
- Zásahový oblek
- Zásahová obuv
- Ochranná přilba
- Rukavice

Předepsané vybavení soutěžícího - kategorie s dýchací technikou:
- Zásahový oblek
- Zásahová obuv
- Ochranná přilba
- Rukavice

Upozornění:
- Dýchací přístroj s platnou revizní zkouškou

Kategorie s dýchací technikou je určena pouze pro vyškolené nosiče dýchací techniky!

Startovné 100,-Kč za osobu (platí se pouze jednou, i když soutěží ve více disciplínách).

Zdravotní zajištění:
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí OSH Kutná Hora. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Pojištění úrazu soutěžících Sdružení hasičů ČMS je dle SHS.
Měřený úsek bude viditelně označen začátek ­- START, konec ­- CÍL. Měření bude prováděno časomírou. Jiné měření není přípustné. Každý závodník projde před závodem kontrolou výstroje. Technický komisař může nařídit závodníkovi doplnění nebo úpravu výstroje. Závod se uskuteční dvoukolově, do výsledného pořadí se započítá vždy lepší čas. Vyhlášení výsledků proběhne hned po skončení závodů. První tři závodníci v každé kategorii dospělých obdrží pohár, všichni závodníci diplom. Zdravotnická služba bude zajištěna po celou dobu závodu. Na místě nebude možné plnění tlakových lahví.

Hasičská sportovní soutěž je pořádána  dle platné “Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013.

tz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Hasiči si to přece jen rozdají v běhu na rozhlednu Vysoká, tentokrát bez dětské kategorie

Hasiči si to přece jen rozdají v běhu na rozhlednu Vysoká, tentokrát bez dětské kategorie

15. červen 2020

Vysoká - Okresní sdružení hasičů Kutná Hora pořádá soutěž ve výstupu na rozhlednu ve Vysoké, která začne v sobotu 20. června v 8.30 hodin, prezence závodníků bude otevřena od 8 hodin. Soutěž je určena pro všechny členy Jednotek SDH.

Soutěž je vypsaná v kategoriích:
· Muži v dýchací technice
· Muži bez dýchací techniky do 40 let
· Muži bez dýchací techniky nad 40 let (v den konání soutěže)
· Ženy bez dýchací techniky

Cílem soutěže je vystoupat na vrchol rozhledny v nejkratším čase v předepsané výstroji a výzbroji podle kategorie.

Termín pro podání přihlášek do 17. června 2020 pouze písemně na adresu OSH Kutná Hora, Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora nebo na email osh.kutnahora@seznam.cz.

Předepsané vybavení soutěžícího – kategorie bez dýchací techniky:
- Zásahový oblek
- Zásahová obuv
- Ochranná přilba
- Rukavice

Předepsané vybavení soutěžícího - kategorie s dýchací technikou:
- Zásahový oblek
- Zásahová obuv
- Ochranná přilba
- Rukavice

Upozornění:
- Dýchací přístroj s platnou revizní zkouškou

Kategorie s dýchací technikou je určena pouze pro vyškolené nosiče dýchací techniky!

Startovné 100,-Kč za osobu (platí se pouze jednou, i když soutěží ve více disciplínách).

Zdravotní zajištění:
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí OSH Kutná Hora. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Pojištění úrazu soutěžících Sdružení hasičů ČMS je dle SHS.
Měřený úsek bude viditelně označen začátek ­- START, konec ­- CÍL. Měření bude prováděno časomírou. Jiné měření není přípustné. Každý závodník projde před závodem kontrolou výstroje. Technický komisař může nařídit závodníkovi doplnění nebo úpravu výstroje. Závod se uskuteční dvoukolově, do výsledného pořadí se započítá vždy lepší čas. Vyhlášení výsledků proběhne hned po skončení závodů. První tři závodníci v každé kategorii dospělých obdrží pohár, všichni závodníci diplom. Zdravotnická služba bude zajištěna po celou dobu závodu. Na místě nebude možné plnění tlakových lahví.

Hasičská sportovní soutěž je pořádána  dle platné “Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013.

tz