V kolínské Jateční ulici hodlá soukromý investor postavit nový polyfunkční dům

27. leden 2022, 15:06

Kolín - V ulici Jateční v Kolíně má soukromý investor zájem postavit na volném pozemku u zastávky autobusu „U Jána“ nový polyfunkční dům nemalého rozsahu „Rezidence U Jána“. Územní rozhodnutí na tento záměr bylo vydáno již v roce 2008 a od té doby bylo prodlužováno.

„Během této doby však došlo v rámci změn územního plánu k výrazně přísnějším požadavkům na maximální zastavěnost, počet odstavných a parkovacích stání atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o významný stavební záměr v této lokalitě, který výrazně ovlivní své okolí, město požadovalo na investorovi uspořádat alespoň veřejné představení a potřebnou mediaci,“ uvedl Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování, na oficiálním webu města. Tento požadavek byl odmítnut s poukázáním na přesvědčení, že stavební záměr byl dostatečně prezentován již v minulosti v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí, kdy se k němu mohla veřejnost v dostatečné míře vyjádřit.

„S ohledem na dlouhou dobu od vydání územní rozhodnutí se město s tímto závěrem neztotožňuje nejen vzhledem k jeho kapacitám a velikosti, která není v souladu se stávajícím územním plánem,“ podotkl Káninský a navázal: „Snažili jsme se diskusí, náměty a konzultacemi přimět investora k revizi a úpravám záměru – bohužel bezvýsledně,“ doplnil.

Podle Káninského prozatím neexistují reálné nástroje, jak se pokusit výsledek jakkoli kultivovat. „Přinášíme tedy pro vaši představu alespoň naše zakreslení hmoty objektu do fotografie (viz. titulní foto) z pohledu chodce a výzvu občanům v sousedství, aby se o tuto novou stavbu zajímali,“ vyzval Káninský a pokračoval: „S případnými dotazy může veřejnost kontaktovat Stavební úřad, Odbor investic a územního plánování i architekta města. Účstníci stavebního řízení jsou pak oprávnění uplatnit své případné námitky,“ uzavřel.

TZ, JS, mukolin.cz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
V kolínské Jateční ulici hodlá soukromý investor postavit nový polyfunkční dům

V kolínské Jateční ulici hodlá soukromý investor postavit nový polyfunkční dům

27. leden 2022

Kolín - V ulici Jateční v Kolíně má soukromý investor zájem postavit na volném pozemku u zastávky autobusu „U Jána“ nový polyfunkční dům nemalého rozsahu „Rezidence U Jána“. Územní rozhodnutí na tento záměr bylo vydáno již v roce 2008 a od té doby bylo prodlužováno.

„Během této doby však došlo v rámci změn územního plánu k výrazně přísnějším požadavkům na maximální zastavěnost, počet odstavných a parkovacích stání atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o významný stavební záměr v této lokalitě, který výrazně ovlivní své okolí, město požadovalo na investorovi uspořádat alespoň veřejné představení a potřebnou mediaci,“ uvedl Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování, na oficiálním webu města. Tento požadavek byl odmítnut s poukázáním na přesvědčení, že stavební záměr byl dostatečně prezentován již v minulosti v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí, kdy se k němu mohla veřejnost v dostatečné míře vyjádřit.

„S ohledem na dlouhou dobu od vydání územní rozhodnutí se město s tímto závěrem neztotožňuje nejen vzhledem k jeho kapacitám a velikosti, která není v souladu se stávajícím územním plánem,“ podotkl Káninský a navázal: „Snažili jsme se diskusí, náměty a konzultacemi přimět investora k revizi a úpravám záměru – bohužel bezvýsledně,“ doplnil.

Podle Káninského prozatím neexistují reálné nástroje, jak se pokusit výsledek jakkoli kultivovat. „Přinášíme tedy pro vaši představu alespoň naše zakreslení hmoty objektu do fotografie (viz. titulní foto) z pohledu chodce a výzvu občanům v sousedství, aby se o tuto novou stavbu zajímali,“ vyzval Káninský a pokračoval: „S případnými dotazy může veřejnost kontaktovat Stavební úřad, Odbor investic a územního plánování i architekta města. Účstníci stavebního řízení jsou pak oprávnění uplatnit své případné námitky,“ uzavřel.

TZ, JS, mukolin.cz