Domaro
Reklama

Vysvětlení záhad bílých čtverečků na silnicích po celé republice je prosté!

24. listopad 2022, 07:55

Střední Čechy - Už jste na silnicích zaregistrovali dva bílé čtverce? Nejde o nové dopravní značky, značky Marťanů ani cizích armád! Vysvětlení je prosté:

"Na základě zákona 47/2020 Sb., který mění zákon 200/1994 sb. o zeměměřičství, je na území celé České republiky pořizována digitální technická mapa krajů," vysvětlil Martin Buček, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato mapa bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. "Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností," upozornil Martin Buček a dodal: "A právě těmito body jsou bílé, v rohu spojené čtverečky nastříkané na povrchu vozovek po celé České republice."

Jedná se o jeden z typů geodetických bodů podle zákona 200/1994 Sb., které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízeného mapového díla, tzv. vlícovací měřické body, a nemá tedy žádnou spojitost s vodorovným dopravním značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vzhled a signalizace vlícovacích bodů vychází z návodů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK), nicméně jejich vzhled a umístění se může mírně lišit s ohledem na lokální situaci.

Protože je digitální technická mapa pořizována na všech krajích (tedy silnicích nižších tříd) i v rámci působnosti ŘSD (silnice I. třídy a dálnice) je jejich využívání více patrné než v minulosti, nicméně se nejedná o žádnou novinku. "Stejné body byly a jsou využívány ČUZK při pořizování ortofota ČR," připomněl Martin Buček a dodal: "Body na silnicích ve správě ŘSD jsou umisťovány pokud možno do krajnic tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ale aby byly zároveň dobře viditelné a vyhodnotitelné. Současně jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování."

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Vysvětlení záhad bílých čtverečků na silnicích po celé republice je prosté!

Vysvětlení záhad bílých čtverečků na silnicích po celé republice je prosté!

24. listopad 2022

Střední Čechy - Už jste na silnicích zaregistrovali dva bílé čtverce? Nejde o nové dopravní značky, značky Marťanů ani cizích armád! Vysvětlení je prosté:

"Na základě zákona 47/2020 Sb., který mění zákon 200/1994 sb. o zeměměřičství, je na území celé České republiky pořizována digitální technická mapa krajů," vysvětlil Martin Buček, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato mapa bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. "Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností," upozornil Martin Buček a dodal: "A právě těmito body jsou bílé, v rohu spojené čtverečky nastříkané na povrchu vozovek po celé České republice."

Jedná se o jeden z typů geodetických bodů podle zákona 200/1994 Sb., které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízeného mapového díla, tzv. vlícovací měřické body, a nemá tedy žádnou spojitost s vodorovným dopravním značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vzhled a signalizace vlícovacích bodů vychází z návodů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK), nicméně jejich vzhled a umístění se může mírně lišit s ohledem na lokální situaci.

Protože je digitální technická mapa pořizována na všech krajích (tedy silnicích nižších tříd) i v rámci působnosti ŘSD (silnice I. třídy a dálnice) je jejich využívání více patrné než v minulosti, nicméně se nejedná o žádnou novinku. "Stejné body byly a jsou využívány ČUZK při pořizování ortofota ČR," připomněl Martin Buček a dodal: "Body na silnicích ve správě ŘSD jsou umisťovány pokud možno do krajnic tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ale aby byly zároveň dobře viditelné a vyhodnotitelné. Současně jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování."

tz