vv auto
Reklama

Vysvětlení záhad bílých čtverečků na silnicích po celé republice je prosté!

24. listopad 2022, 07:55

Střední Čechy - Už jste na silnicích zaregistrovali dva bílé čtverce? Nejde o nové dopravní značky, značky Marťanů ani cizích armád! Vysvětlení je prosté:

"Na základě zákona 47/2020 Sb., který mění zákon 200/1994 sb. o zeměměřičství, je na území celé České republiky pořizována digitální technická mapa krajů," vysvětlil Martin Buček, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato mapa bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. "Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností," upozornil Martin Buček a dodal: "A právě těmito body jsou bílé, v rohu spojené čtverečky nastříkané na povrchu vozovek po celé České republice."

Jedná se o jeden z typů geodetických bodů podle zákona 200/1994 Sb., které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízeného mapového díla, tzv. vlícovací měřické body, a nemá tedy žádnou spojitost s vodorovným dopravním značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vzhled a signalizace vlícovacích bodů vychází z návodů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK), nicméně jejich vzhled a umístění se může mírně lišit s ohledem na lokální situaci.

Protože je digitální technická mapa pořizována na všech krajích (tedy silnicích nižších tříd) i v rámci působnosti ŘSD (silnice I. třídy a dálnice) je jejich využívání více patrné než v minulosti, nicméně se nejedná o žádnou novinku. "Stejné body byly a jsou využívány ČUZK při pořizování ortofota ČR," připomněl Martin Buček a dodal: "Body na silnicích ve správě ŘSD jsou umisťovány pokud možno do krajnic tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ale aby byly zároveň dobře viditelné a vyhodnotitelné. Současně jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování."

tz
AVE_CZ
Reklama
Vysvětlení záhad bílých čtverečků na silnicích po celé republice je prosté!

Vysvětlení záhad bílých čtverečků na silnicích po celé republice je prosté!

24. listopad 2022

Střední Čechy - Už jste na silnicích zaregistrovali dva bílé čtverce? Nejde o nové dopravní značky, značky Marťanů ani cizích armád! Vysvětlení je prosté:

"Na základě zákona 47/2020 Sb., který mění zákon 200/1994 sb. o zeměměřičství, je na území celé České republiky pořizována digitální technická mapa krajů," vysvětlil Martin Buček, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato mapa bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. "Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností," upozornil Martin Buček a dodal: "A právě těmito body jsou bílé, v rohu spojené čtverečky nastříkané na povrchu vozovek po celé České republice."

Jedná se o jeden z typů geodetických bodů podle zákona 200/1994 Sb., které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízeného mapového díla, tzv. vlícovací měřické body, a nemá tedy žádnou spojitost s vodorovným dopravním značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vzhled a signalizace vlícovacích bodů vychází z návodů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK), nicméně jejich vzhled a umístění se může mírně lišit s ohledem na lokální situaci.

Protože je digitální technická mapa pořizována na všech krajích (tedy silnicích nižších tříd) i v rámci působnosti ŘSD (silnice I. třídy a dálnice) je jejich využívání více patrné než v minulosti, nicméně se nejedná o žádnou novinku. "Stejné body byly a jsou využívány ČUZK při pořizování ortofota ČR," připomněl Martin Buček a dodal: "Body na silnicích ve správě ŘSD jsou umisťovány pokud možno do krajnic tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ale aby byly zároveň dobře viditelné a vyhodnotitelné. Současně jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování."

tz