Čáslav hostila „Mezinárodní soutěž ve zpěvu harckých kanárů“

18. leden 2022, 06:47

Čáslav - Libozvučný zpěv kanárů se nesl celý týden nad Čáslaví! Takto by se v romantické nadsázce mohl popsat průběh “Mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů“, která se ve dnech 10. až 16. ledna konala v čáslavské Střední zemědělské škole.

Osmdesátý šestý ročník soutěže byl opět mezinárodní, do Čáslavi se sjelo, tedy vlastně slétlo více než dvě stě harckých kanárů z celého Česka a Slovenska. Není divu, že odborná porota celý týden hodnotila zpěv žlutých opeřenců, vždyť je to „věda na medvěda“, tedy vlastně „na kanára“.

Kanáři jsou před pěveckým výkonem umístěni v jedné místnosti, každý ve své kleci, která je zatemněná. Ta má jen malý otvor na dýchání. Cílem je kanára tak trochu „opít rohlíkem“. Opeřenci jsou totiž cvičení, aby si mysleli, že se rozednívá a před soutěží se nevysilovali.

Po „rozednění“ soutěží kolekce čtyř kanárů, které přinese „nosič klecí“. Klece narovná nad sebe do jakési věže. Potom mají kanáři během půl hodiny možnost předvést, co umí. Pak následuje bodování. O počtu bodů rozhoduje poloha, rytmus, barva a hloubka zpěvu. Hudební produkce začíná jakýmsi vrčením, kterému se říká basová role, pokračují duté zvonky a výstup končí píšťalami.

A proč se těmto kanárům říká harcký? Divoký kanár má domov na Kanárských ostrovech. Španělé začali odchycené samečky dovážet do Evropy. Brzy začali být kanáři odchováváni v zajetí a objevovaly se nové mutace. Nakonec vznikala plemena tří různých chovatelských směrů: kanárů zpěvných, barevných a postavových. A vývoj pokračoval. V německém pohoří Harz patřila klícka s kanárem k výbavě horníka. Ptáčci totiž upozorňovali horníky svým chováním na nebezpečné koncentrace důlních plynů. A právě zde vznikl nový směr šlechtění - harcký kanár. Vyniká dutě znějícím, hlubokým a pomalu přednášeným zpěvem bez rušivých tónů. Pokroku, hlavně v hloubce přednesu túr, poté dosáhli šlechtitelé v Drážďanech. Tento kmen kanárů se později dostal do Čech.

Kanáři nezpívají jednotně, ale při zpěvu se střídají odlišné úseky. Pro ty se používá název túry. Setkáváme se také s termínem role, což je označení pro túry spojované, tedy rolované. Posuzovatelé jednotlivé túry bodují. Pro nás, laiky, není ani tak důležitá poloha, rytmus, barva, stavba a délka túr, necvičené ucho totiž tyto nuance jen těžko rozpozná. Pro nás zpívají všichni krásně!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZrVf9gLRIXQ

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Čáslav hostila „Mezinárodní soutěž ve zpěvu harckých kanárů“

Čáslav hostila „Mezinárodní soutěž ve zpěvu harckých kanárů“

18. leden 2022

Čáslav - Libozvučný zpěv kanárů se nesl celý týden nad Čáslaví! Takto by se v romantické nadsázce mohl popsat průběh “Mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů“, která se ve dnech 10. až 16. ledna konala v čáslavské Střední zemědělské škole.

Osmdesátý šestý ročník soutěže byl opět mezinárodní, do Čáslavi se sjelo, tedy vlastně slétlo více než dvě stě harckých kanárů z celého Česka a Slovenska. Není divu, že odborná porota celý týden hodnotila zpěv žlutých opeřenců, vždyť je to „věda na medvěda“, tedy vlastně „na kanára“.

Kanáři jsou před pěveckým výkonem umístěni v jedné místnosti, každý ve své kleci, která je zatemněná. Ta má jen malý otvor na dýchání. Cílem je kanára tak trochu „opít rohlíkem“. Opeřenci jsou totiž cvičení, aby si mysleli, že se rozednívá a před soutěží se nevysilovali.

Po „rozednění“ soutěží kolekce čtyř kanárů, které přinese „nosič klecí“. Klece narovná nad sebe do jakési věže. Potom mají kanáři během půl hodiny možnost předvést, co umí. Pak následuje bodování. O počtu bodů rozhoduje poloha, rytmus, barva a hloubka zpěvu. Hudební produkce začíná jakýmsi vrčením, kterému se říká basová role, pokračují duté zvonky a výstup končí píšťalami.

A proč se těmto kanárům říká harcký? Divoký kanár má domov na Kanárských ostrovech. Španělé začali odchycené samečky dovážet do Evropy. Brzy začali být kanáři odchováváni v zajetí a objevovaly se nové mutace. Nakonec vznikala plemena tří různých chovatelských směrů: kanárů zpěvných, barevných a postavových. A vývoj pokračoval. V německém pohoří Harz patřila klícka s kanárem k výbavě horníka. Ptáčci totiž upozorňovali horníky svým chováním na nebezpečné koncentrace důlních plynů. A právě zde vznikl nový směr šlechtění - harcký kanár. Vyniká dutě znějícím, hlubokým a pomalu přednášeným zpěvem bez rušivých tónů. Pokroku, hlavně v hloubce přednesu túr, poté dosáhli šlechtitelé v Drážďanech. Tento kmen kanárů se později dostal do Čech.

Kanáři nezpívají jednotně, ale při zpěvu se střídají odlišné úseky. Pro ty se používá název túry. Setkáváme se také s termínem role, což je označení pro túry spojované, tedy rolované. Posuzovatelé jednotlivé túry bodují. Pro nás, laiky, není ani tak důležitá poloha, rytmus, barva, stavba a délka túr, necvičené ucho totiž tyto nuance jen těžko rozpozná. Pro nás zpívají všichni krásně!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZrVf9gLRIXQ

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii