SCR
Reklama

Čáslavská policejní stanice se otevřela veřejnosti, dorazilo více jak 650 lidí

25. červen 2015, 07:41

Čáslav - Čáslavští policisté pod taktovkou vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Čáslavi komisaře npor. Mgr. Lubomíra Vilímka, zorganizovali v úterý 23. června v dopoledních hodinách již 7. ročník velkolepé podívané pro děti mateřských a základních škol z Čáslavi a blízkého okolí, pod názvem „Den otevřených dveří“ s ukázkou výzbroje, výstroje a techniky složek IZS a pozvaných hostů, který se stal již tradicí přiblížení policejní práce mládeži a veřejnosti.

Akce se zúčastnilo celkem 12 složek:
- Obvodní oddělení Policie ČR Čáslav („OOP“), Územní odbor Kutná Hora (pořadatel akce)
- OOP Kutná Hora (cyklo-hlídky)
- Dopravní inspektorát Kutná Hora (vozidlo s radarem, dopravní nehody, motocykl)
- Oddělení kriminalistické techniky SKPV K. Hora (daktyloskopování)
- Dálniční oddělení Bernartice (vozidlo Š Superb)
- Hasičský záchranný sbor Čáslav-Kutná Hora (2 nákladní cisterny, zásahová vozidla)
- Záchranná služba Čáslav (zásahové sanitní vozidlo)
- Kynologická služba (psovodi z Policie ČR Stč. Kraje
- Městská policie Čáslav (služební vozidlo, výstroj a výzbroj strážníků)
- BESIP (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích)
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná Hora (výuka a poskytování první pomoci, působení v oblasti humanitární, sociální a zdravotní)
- Poříční oddělení Labe (ukázka potápěčské výstroje, motorový člun)

Těmto všem výše zúčastněným patří zvláštní poděkování za jejich přístup nejen k této akci, ale i k samotným dětem. Celkem si budovu OOP Čáslav, výzbroj a výstroj policistů, techniku na přilehlém parkovišti, prohlédlo více než 650 dětí a jejich pedagogických pracovníků z pěti Základních škol a šesti Mateřských škol a dalších kolemjdoucích spoluobčanů. Děti se nejvíce v budově Policie ČR zajímaly jako každoročně o samotnou CELU předběžného zadržení, výzbroj a výstroj policistů a z techniky obdivovaly přistavené jednak služební dálniční vozidlo Š Superb a další služební vozidla složek IZS, kdy nezapomněly zhlédnout rovněž jízdní kola policie.

Všechny přítomné účastníky rovněž zaujala i speciální ukázka zadržení nebezpečného pachatele ze strany služebního psa s psovody, s možností vyzkoušení si role samotného pachatele. Nejmladším účastníkem Dne otevřených dveří byl 23 měsíční Péťa.

Ač počasí bylo proměnlivé, přesto neodradilo nikoho z organizátorů, ani z návštěvníků. Závěrem policisté popřáli dětem pohodové a bezstarostné blížící se letní prázdniny. Naopak samotné děti, prostřednictvím svých pedagogů poděkovaly za uspořádání dané akce, která přispívá k osvětě práce Policie (složek IZS) směrem k veřejnosti, potažmo k mládeži.
V neposlední řadě byly odměnou pro všechny organizátory dané akce úsměvy na tváři samotných dětí, jejich zvídavé otázky, vyzkoušení si výstroje a důkladná prohlídka techniky, a proto si jako dárek odnesly propagační materiály a sladkosti.

Další z řady ročníků v pořadí již osmý se uskuteční v červnu 2016.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OOP Čáslav

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí

Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Čáslavská policejní stanice se otevřela veřejnosti, dorazilo více jak 650 lidí

Čáslavská policejní stanice se otevřela veřejnosti, dorazilo více jak 650 lidí

25. červen 2015

Čáslav - Čáslavští policisté pod taktovkou vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Čáslavi komisaře npor. Mgr. Lubomíra Vilímka, zorganizovali v úterý 23. června v dopoledních hodinách již 7. ročník velkolepé podívané pro děti mateřských a základních škol z Čáslavi a blízkého okolí, pod názvem „Den otevřených dveří“ s ukázkou výzbroje, výstroje a techniky složek IZS a pozvaných hostů, který se stal již tradicí přiblížení policejní práce mládeži a veřejnosti.

Akce se zúčastnilo celkem 12 složek:
- Obvodní oddělení Policie ČR Čáslav („OOP“), Územní odbor Kutná Hora (pořadatel akce)
- OOP Kutná Hora (cyklo-hlídky)
- Dopravní inspektorát Kutná Hora (vozidlo s radarem, dopravní nehody, motocykl)
- Oddělení kriminalistické techniky SKPV K. Hora (daktyloskopování)
- Dálniční oddělení Bernartice (vozidlo Š Superb)
- Hasičský záchranný sbor Čáslav-Kutná Hora (2 nákladní cisterny, zásahová vozidla)
- Záchranná služba Čáslav (zásahové sanitní vozidlo)
- Kynologická služba (psovodi z Policie ČR Stč. Kraje
- Městská policie Čáslav (služební vozidlo, výstroj a výzbroj strážníků)
- BESIP (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích)
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná Hora (výuka a poskytování první pomoci, působení v oblasti humanitární, sociální a zdravotní)
- Poříční oddělení Labe (ukázka potápěčské výstroje, motorový člun)

Těmto všem výše zúčastněným patří zvláštní poděkování za jejich přístup nejen k této akci, ale i k samotným dětem. Celkem si budovu OOP Čáslav, výzbroj a výstroj policistů, techniku na přilehlém parkovišti, prohlédlo více než 650 dětí a jejich pedagogických pracovníků z pěti Základních škol a šesti Mateřských škol a dalších kolemjdoucích spoluobčanů. Děti se nejvíce v budově Policie ČR zajímaly jako každoročně o samotnou CELU předběžného zadržení, výzbroj a výstroj policistů a z techniky obdivovaly přistavené jednak služební dálniční vozidlo Š Superb a další služební vozidla složek IZS, kdy nezapomněly zhlédnout rovněž jízdní kola policie.

Všechny přítomné účastníky rovněž zaujala i speciální ukázka zadržení nebezpečného pachatele ze strany služebního psa s psovody, s možností vyzkoušení si role samotného pachatele. Nejmladším účastníkem Dne otevřených dveří byl 23 měsíční Péťa.

Ač počasí bylo proměnlivé, přesto neodradilo nikoho z organizátorů, ani z návštěvníků. Závěrem policisté popřáli dětem pohodové a bezstarostné blížící se letní prázdniny. Naopak samotné děti, prostřednictvím svých pedagogů poděkovaly za uspořádání dané akce, která přispívá k osvětě práce Policie (složek IZS) směrem k veřejnosti, potažmo k mládeži.
V neposlední řadě byly odměnou pro všechny organizátory dané akce úsměvy na tváři samotných dětí, jejich zvídavé otázky, vyzkoušení si výstroje a důkladná prohlídka techniky, a proto si jako dárek odnesly propagační materiály a sladkosti.

Další z řady ročníků v pořadí již osmý se uskuteční v červnu 2016.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OOP Čáslav

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí

Prohlédnout galerii