Starosta Čáslavi Jaromír Strnad: „Rok 2011 byl pro vedení města opravdu velice složitý!"

16. leden 2012, 11:42
(aktualizováno: 16. leden 2012, 11:44)

Čáslav - Přichází nový rok. Rok 2012. Jeho prvním dnem, prvním lednem, se symbolicky pro každého z nás otevírá další životní období. Stejně jako pro naše město, Českou republiku, celou planetu.

Tato chvíle se opakuje každoročně a téměř tradičně bývá spojena s určitým ohlédnutím za právě uplynulými dvanácti měsíci a zároveň i s výhledem do budoucna. Plánuje se, bilancuje, hodnoceny jsou úspěchy i prohry, sčítají se zisky a ztráty a uvažuje se, jak dál.

Mohlo by se tedy říci - nic neobvyklého. Jde jen o další kus naší cesty časem. Přesto většina obyvatel, a to nejen České republiky, ale v podstatě celého světa, hledí do budoucna se značnými obavami. Vývoj ekonomiky a řada dalších nepříznivě se měnících aspektů jim příliš optimismu nepřináší.

Všechny tyto záležitosti nepochybně ovlivňují i město Čáslav. Proto jsme se u příležitosti změny letopočtu obrátili na jeho starostu, pana Jaromíra Strnada s několika otázkami, které se týkají nejen současného stavu našeho města, ale i jeho perspektiv.

Vážený pane starosto - hned na počátku našeho rozhovoru asi nezbývá než konstatovat, že rok 2011 určitě nebyl zcela obvyklý. Slovo krize, které skloňuje ve všech pádech většina jazyků světa, se určitě dotklo i hospodaření našeho města. Mohl byste alespoň v základních obrysech nastínit, jak významně nás tato hospodářská situace ovlivnila?
Jsem docela rád, že odpověď na tuto otázku, která se v podstatě týká hodnocení právě končícího roku, může být z hlediska dosavadního hospodaření města celkem uklidňující a pozitivní. Navzdory krizi se nám podařilo většinu plánů uskutečnit a věřím, že občané města to zaznamenali. Problém tu samozřejmě byl - především ve snižujících se příjmech městské pokladny, který pramenil ze stále horší daňové výtěžnosti. Do určité míry jsme ale s tímto vývojem předem počítali a zatím jsme ho dokázali velmi účinně mírnit. Máme finanční rezervy z dobrého hospodaření minulých let, něco pokryl prodej bytového fondu a právě letos jsme se zbavili dlouholetého dluhu, který souvisel někdejším vznikem skládky tuhého komunálního odpadu. Také se nám podařilo získat řadu dotací. Takže propad příjmu z daní ve výši zhruba deseti milionů korun - oproti roku 2008 - jsme ustáli. Přesto musím konstatovat, že rok 2011 byl pro vedení města opravdu velice složitý a to nejen po stránce hospodářské.

Co dalšího vás trápilo?
Letos završuji devátý rok své činnosti na radnici a během té doby jsem s řízením města v předchozí funkci místostarosty získával různé zkušenosti. Přesto nejen mě, ale celému vedení, včetně městské rady a zastupitelstva, uplynulý rok přinesl problémy, s nimiž jsme se nikdy před tím nesetkali. Museli jsme jejich řešení konzultovat i s představiteli jiných měst, kde se už podobné nesnáze objevily. Jednalo se zejména o příval sociálně nepřizpůsobivých občanů, který ve městě vyvolal citelné společenské napětí. Řada našich rozhodnutí, která jsme v této souvislosti uvedli do života, nám pomohla se s touto záležitostí vyrovnat. Položili jsme zejména důraz na důsledné dodržování zákonných norem a pořádku. To mnoha příchozím nevyhovovalo.

Uvedl jste, že plány na loňský rok se podařilo realizovat. Kterou z těchto investic považujete za nejvýznamnější?
Většina lidí má nejvíce na očích výstavbu kruhových objezdů, které změnily problematické křižovatky U tří svatých a na Ostrém rohu. Ty se po provedených úpravách staly z dosavadních opravdu pro řidiče zašmodrchaných dopravních uzlů plynule průjezdnými místy. Jde o další krok v naší snaze postupně a trvale řešit dopravní problematiku města a přizpůsobit ji nárokům doby tak, aby situace v ulicích vyhovovala řidičům i chodcům. V této souvislosti chci poděkovat za opravdu neocenitelnou spolupráci Středočeskému krajskému úřadu. Já osobně mám ale velikou radost z toho, že jsme se pustili do rekonstrukce Dusíkova divadla. Nejen proto, že divadlo už tyto změny nezbytně potřebovalo, ale i pro její přínos budoucnosti. Divadlo, stejně jako některé další instituce, je jakousi duchovní štafetou, kterou předává jedna generace té další... Jsem rád, že se nám právě toto dílo daří a doufám, že ho dovedeme až k vytčenému cíli.

Finančně je tato akce zajištěna?
Financování je zajištěno na první dvě etapy, které představují zhruba 90 % celkových nákladů. Z části je tato investice kryta úvěrem, přesto jsme na tom ale dobře a zadluženost města se v tomto volebním období sníží. Už jsem se zmínil, že jsme v roce 2011 splatili dluh za skládku. Protože skládka vytváří zisk, který do této doby šel na splátky uvedeného dluhu, máme nový zdroj příjmu. Proto jsme si mohli dovolit vzít částečný úvěr na rekonstrukci divadla.

Jen tak na okraj - kdy se začne v divadle opět hrát?
Počítáme, že v září 2012.

To už bude vše hotovo?
Bude třeba dokončit třetí etapu rekonstrukce, která ale obnáší výměnu sedadel a podobné věci. To je těch zbývajících 10 % nákladů. Předpokládáme, že je rozložíme do několika let a uskutečníme v termínech, které běžný chod divadla neovlivní.

Které další stavby roku 2011 by bylo možno připomenout?
Bylo toho hodně. Nevím zda si takto zpaměti vše vybavím. Takže - nový povrch dostala vozovka v ulici Žacké, část ulice Za Rybníkem, část ulice Chotusické - ve všech třech případech šlo o investice Středočeského kraje. V Žacké a Chotusické se souběžně zbudovaly nové chodníky. Hotovy jsou i veškeré komunikace v tzv. Novém Čeplově, ve čtvrti nových rodinných domků na jihozápadním okraji města. To byla velká akce - investice zhruba za osmnáct milionů. Inženýrské sítě jsou i v lokalitě Cihelna, kde bude dalších devět stavebních parcel. Nový povrch dostala v centru města ulice Na Kozinci, kde byla provedena i kompletní rekonstrukce kanalizační sítě.

Kino dostalo nové podlahy a sedačky, upravena byla vstupní plocha u městských lázní, rekonstruují se tzv. kontejnerová stání, která město příliš nezdobila, kompletní rekonstrukcí prošlo schodiště spojující ulici Za Rybníkem s Čeplovem. Nečekaná a pro náš rozpočet poněkud nepříjemná byla rekonstrukce fasády historické radnice na Žižkově náměstí. Letos jsme s ní nepočítali a nekompromisní stanovisko stavařů nás zaskočilo. Teď z ní ale mám radost - je to skutečná architektonická ozdoba čáslavského centra. Nu - a co ještě? Ano - staví se parkoviště u železniční stanice, které v této části města chybělo opravdu citelně. Tady musím připomenout zásluhu pana Jiřího Havlíčka, současného místostarosty města, který si poté, co se své funkce ujal, vzal vybudování této potřebné plochy za svůj důležitý úkol. Také jsme zakoupili bývalou vojenskou ubytovnu ve čtvrti generála Eliáše. O tento objekt jsme usilovali už dlouho - jenže nejprve ji armáda mezi nemovitosti určené k odprodeji nezařadila a když se tak stalo, byla pro nás cenově příliš náročná. Koupili jsme ji teprve letos, když cena klesla na přijatelnou úroveň. Počítáme, že bude sloužit pro seniory v rámci pečovatelské služby a částečně jako malometrážní byty pro osamělé maminky. To už se ale dostáváme do budoucnosti.

Občany bude jistě zajímat situace čáslavské nemocnice - nedávno se objevily zprávy o nové snaze zrušit místní porodnici. To je poněkud znepokojivé.

Zhruba ve čtyřletých až pětiletých cyklech prochází všechna obdobná zdravotnická zařízení výběrovým řízením, v němž by měla obhájit svou schopnost poskytovat příslušné lékařské služby. Zatím se to v Čáslavi vždy podařilo a my soustavně děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Lze říci, že veškerá modernizace Městské nemocnice v Čáslavi je zároveň službou pacientům i přípravou na obhájení její existence. A také rozsahu poskytované péče. Jsou to takové spojené nádoby. Před každým takovým výběrovým řízením se pravidelně vynoří i různé úvahy o zrušení některých místních oddělení - obvykle dětského a porodnického. Uděláme samozřejmě všechno, aby rozsah poskytované péče zůstal v Čáslavi stejný - protože jinak by maminky musely až do Kolína či Havlíčkova Brodu.

Jinak jsme v roce 2011 v souvislosti s nemocnicí především projekčně připravovali dvě akce - za prvé rekonstrukci fasád, včetně jejich zateplení a za druhé výstavbu spojovacího krčku či koridoru mezi hlavní nemocniční budovou a pavilonem geriatrie, čili lidově řečené elděnky. Pokud se nám podaří zajistit potřebné finance, jinak řečeno příslušnou dotaci, protože město na tak velké investice peníze nemá, budeme je realizovat v nastávajícím roce 2012. Nemocnice byla, je a zůstane jednou z priorit naší práce a my chceme její služby, kvalitu i dostupnost zachovat jak pro město, tak region. Ale to už jsme se opravdu dostali z minulého roku do toho budoucího.

Dobře, tak už v budoucnosti zůstaneme. Jak podle vás vyhlíží ta nejbližší, tedy budoucnost roku 2012?
Situace rozhodně dobrá není. Nechci hodnotit vládní kroky, to by bylo na hodně dlouhé povídání - ale u většiny z nich musela většina lidí snadno předpovědět, jak to dopadne. Třeba zvýšení spotřební daně u pohonných hmot vedlo k tomu, že v naší republice už skoro žádný kamion netankuje a stát tak přichází o ohromné peníze. Natankují si před hranicí, republikou projedou a nádrž zase doplní za hranicí. Zvýšená daň měla přinést zisk a výsledkem je ohromná ztráta.


Abychom se ale vrátili k původní otázce - celkově budeme určitě rádi, pokud se ekonomika dostane alespoň do stagnace a nepropadne se. Takže dobrý rok nás nečeká. Čáslav samozřejmě není nějaký izolovaný ostrov, odloučený od okolního dění, takže řadu problémů budeme řešit i v rámci města. Při sestavování rozpočtu proto postupujeme tak, jak se nám to osvědčilo už v několika minulých letech - počítáme se situací o něco horší, než jaká se předpokládá. Zatím byly naše odhady celkem reálné a tak doufám, že se nám to podaří i na rok příští. Investice ale nějak zřetelně omezovat nehodláme - máme představu jejich výše zhruba v objemu roku 2011. Chceme ale snížit výdaje na správu města o 5 %, což se samozřejmě týká i veškerých příspěvkových organizací. Pokud jde o trochu vzdálenější budoucnost, pak určitou naději vkládám do připravované novely O rozpočtovém určení daní. Pokud se ji podaří prosadit, mohly by v roce 2013 mít obce a města o něco větší příjmy. To by jim situaci poněkud ulehčilo. Vždyť v každé obci je stále třeba opravovat, udržovat, rekonstruovat - ať už chodníky, veřejné osvětlení či mateřské školy.

Jaké konkrétní akce se tedy v Čáslavi v roce 2013 uskuteční?
Budeme pokračovat v zahájené rekonstrukci Dusíkova divadla, reálně se před námi rýsuje přeměna složité a rušné křižovatky u supermarketu Lidl na další, v Čáslavi tedy už třetí kruhový objezd a chceme připravit k výstavbě rodinných domků dalších 12 až 18 parcel. Říkám dvanáct až osmnáct, protože se soukromým vlastníkem jednoho z uvažovaných pozemků zatím ještě nebyla uzavřena příslušná dohoda. Celkově by tyto nové parcely, ať už jich bude 12 či 18, měly propojit tzv. Nový Čeplov s Travní ulicí. Jde tedy opět o lokalitu na jihozápadním okraji města.

Počítá se také s opravami některých městských ulic?
Ano. Uskutečněny budou rekonstrukce ulic Kollárovy a Jiráskovy na Váchově, které zahájíme hned z počátku roku, jakmile nám to počasí dovolí. Zatím se u těchto ulic čekalo s dokončením rekonstrukce plynovodů. V plánu je i rekonstrukce ulice Květinové na Čeplově a ulic Jana Karafiáta a Quisovy v centru města. Další investice tohoto typu provedeme, pokud na ně budeme mít dostatek finančních prostředků. Veřejnosti také předáme nové parkoviště u železniční stanice.
Hovoříme-li o parkovišti - myslím, že další taková plocha je nezbytná u nemocnice. Kdysi se o ní hovořilo v souvislosti s výstavbou supermarketu Tesco.

Jaká je perspektiva v tomto případě?
Jsem přesvědčen, že dobrá. Pozemky potřebné k výstavbě prodejny Tesco odkoupilo už v roce 2011 a nyní se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Podle mých informací by vlastní stavbu mělo Tesco zahájit v březnu roku 2012, tedy za dva měsíce.

I přes současnou krizi?
I přes krizi. Určitě by neinvestovali do pozemků a všech přípravných prací, kdyby s výstavbou vážně nepočítali.

V televizním vysílání se nedávno Čáslav objevila v souvislosti s nedobrým stavem sídla místního hasičského záchranného sboru. Přinese nastávající rok v této záležitosti nějakou pozitivní změnu?
Město v této věci udělalo, co mohlo. Koupilo ve Vrchovské ulici nemovitost, jejíž součástí je i rozsáhlý pozemek a vše za symbolickou cenu přenechalo Hasičskému záchrannému sboru. O další se musí postarat ministerstvo vnitra. Podle dostupných informací jsou ale mezi prvními adepty na výstavbu nového areálu pro hasiče České Budějovice a Čáslav. Takže se snad dočkáme. Bude-li to v roce 2012 ale v této chvíli odpovědět neumím.

Ten dosavadní výčet investic, který jste v souvislosti s rokem 2012 zatím uvedl, je konečný?
Ne, ne. Ještě zahájíme výstavbu dalších dvou tříd pro mateřskou školku. Budou v objektu v ulici 28. října, kde řadu let sídlil první stupeň Základní školy z Masarykovy ulice. Je to už druhé rozšíření kapacity místních mateřských školek - hledáme všechny dostupné a vyhovující možnosti, abychom uspokojili současnou potřebu a zájem maminek o umístění dětí. Také chceme pokračovat rekonstrukci kina - v právě končícím roce to byly sedačky, v nastávajícím se počítá s klimatizací. Rovněž bychom rádi investovali nějaké peníze do horské chaty ve Velké Úpě, která slouží k lyžařskému výcviku a pobytu ve školách v přírodě nejen dětem čáslavským, ale i dalším z okolního regionu. Určité úpravy jsou tam už docela potřebné. A to je, myslím, z těch větších záležitostí asi vše. Samozřejmě, jako každý rok, se ještě může objevit něco s čím se nepočítá, život má své klikaté cestičky a rád překvapí, ale snad zvládneme i to.

Takže poslední otázka - chcete v závěru tohoto rozhovoru u příležitosti Nového roku občanům města ještě něco vzkázat?
Čeká nás obtížné období. Tím více, pro jeho překonání, bude každý z nás potřebovat pevné zdraví a mnozí určitě i pevné nervy. Je třeba si uvědomit, že nesnáze se nebudou týkat jednotlivců, ale naprosté většiny nás všech. Proto bude třeba, abychom nezapomínali na pravou podstatu slova solidarita - jinak řečeno na vzájemnost, pocit sounáležitosti - a soudržnost. Nic neoslabuje víc, než vnitřní rozpory, hádky, nesváry. Takže k tomu obvyklému a tradičnímu novoročnímu přání zdraví, životní pohody a úspěchů osobních i pracovních, a samozřejmě i toho někdy tolik potřebného štěstí, přeji každému spoluobčanu, aby potkával především lidi vstřícné, vnímavé, laskavé.

Za sebe a určitě i za své spolupracovníky mohu slíbit, že stejně jako dosud, budeme dělat vše, co je v našich silách a možnostech, aby toto město poskytovalo svým občanům maximum z toho, co potřebují. Aby Čáslav byla funkční a příjemné město, aby byla skutečným domovem, do kterého se každý vrací rád.


Děkuji za rozhovor.

Vladimír Hořejší, Čáslavské noviny (leden 2012)
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Starosta Čáslavi Jaromír Strnad: „Rok 2011 byl pro vedení města opravdu velice složitý!"

Starosta Čáslavi Jaromír Strnad: „Rok 2011 byl pro vedení města opravdu velice složitý!"

16. leden 2012
(aktualizováno: 16. leden 2012, 11:44)

Čáslav - Přichází nový rok. Rok 2012. Jeho prvním dnem, prvním lednem, se symbolicky pro každého z nás otevírá další životní období. Stejně jako pro naše město, Českou republiku, celou planetu.

Tato chvíle se opakuje každoročně a téměř tradičně bývá spojena s určitým ohlédnutím za právě uplynulými dvanácti měsíci a zároveň i s výhledem do budoucna. Plánuje se, bilancuje, hodnoceny jsou úspěchy i prohry, sčítají se zisky a ztráty a uvažuje se, jak dál.

Mohlo by se tedy říci - nic neobvyklého. Jde jen o další kus naší cesty časem. Přesto většina obyvatel, a to nejen České republiky, ale v podstatě celého světa, hledí do budoucna se značnými obavami. Vývoj ekonomiky a řada dalších nepříznivě se měnících aspektů jim příliš optimismu nepřináší.

Všechny tyto záležitosti nepochybně ovlivňují i město Čáslav. Proto jsme se u příležitosti změny letopočtu obrátili na jeho starostu, pana Jaromíra Strnada s několika otázkami, které se týkají nejen současného stavu našeho města, ale i jeho perspektiv.

Vážený pane starosto - hned na počátku našeho rozhovoru asi nezbývá než konstatovat, že rok 2011 určitě nebyl zcela obvyklý. Slovo krize, které skloňuje ve všech pádech většina jazyků světa, se určitě dotklo i hospodaření našeho města. Mohl byste alespoň v základních obrysech nastínit, jak významně nás tato hospodářská situace ovlivnila?
Jsem docela rád, že odpověď na tuto otázku, která se v podstatě týká hodnocení právě končícího roku, může být z hlediska dosavadního hospodaření města celkem uklidňující a pozitivní. Navzdory krizi se nám podařilo většinu plánů uskutečnit a věřím, že občané města to zaznamenali. Problém tu samozřejmě byl - především ve snižujících se příjmech městské pokladny, který pramenil ze stále horší daňové výtěžnosti. Do určité míry jsme ale s tímto vývojem předem počítali a zatím jsme ho dokázali velmi účinně mírnit. Máme finanční rezervy z dobrého hospodaření minulých let, něco pokryl prodej bytového fondu a právě letos jsme se zbavili dlouholetého dluhu, který souvisel někdejším vznikem skládky tuhého komunálního odpadu. Také se nám podařilo získat řadu dotací. Takže propad příjmu z daní ve výši zhruba deseti milionů korun - oproti roku 2008 - jsme ustáli. Přesto musím konstatovat, že rok 2011 byl pro vedení města opravdu velice složitý a to nejen po stránce hospodářské.

Co dalšího vás trápilo?
Letos završuji devátý rok své činnosti na radnici a během té doby jsem s řízením města v předchozí funkci místostarosty získával různé zkušenosti. Přesto nejen mě, ale celému vedení, včetně městské rady a zastupitelstva, uplynulý rok přinesl problémy, s nimiž jsme se nikdy před tím nesetkali. Museli jsme jejich řešení konzultovat i s představiteli jiných měst, kde se už podobné nesnáze objevily. Jednalo se zejména o příval sociálně nepřizpůsobivých občanů, který ve městě vyvolal citelné společenské napětí. Řada našich rozhodnutí, která jsme v této souvislosti uvedli do života, nám pomohla se s touto záležitostí vyrovnat. Položili jsme zejména důraz na důsledné dodržování zákonných norem a pořádku. To mnoha příchozím nevyhovovalo.

Uvedl jste, že plány na loňský rok se podařilo realizovat. Kterou z těchto investic považujete za nejvýznamnější?
Většina lidí má nejvíce na očích výstavbu kruhových objezdů, které změnily problematické křižovatky U tří svatých a na Ostrém rohu. Ty se po provedených úpravách staly z dosavadních opravdu pro řidiče zašmodrchaných dopravních uzlů plynule průjezdnými místy. Jde o další krok v naší snaze postupně a trvale řešit dopravní problematiku města a přizpůsobit ji nárokům doby tak, aby situace v ulicích vyhovovala řidičům i chodcům. V této souvislosti chci poděkovat za opravdu neocenitelnou spolupráci Středočeskému krajskému úřadu. Já osobně mám ale velikou radost z toho, že jsme se pustili do rekonstrukce Dusíkova divadla. Nejen proto, že divadlo už tyto změny nezbytně potřebovalo, ale i pro její přínos budoucnosti. Divadlo, stejně jako některé další instituce, je jakousi duchovní štafetou, kterou předává jedna generace té další... Jsem rád, že se nám právě toto dílo daří a doufám, že ho dovedeme až k vytčenému cíli.

Finančně je tato akce zajištěna?
Financování je zajištěno na první dvě etapy, které představují zhruba 90 % celkových nákladů. Z části je tato investice kryta úvěrem, přesto jsme na tom ale dobře a zadluženost města se v tomto volebním období sníží. Už jsem se zmínil, že jsme v roce 2011 splatili dluh za skládku. Protože skládka vytváří zisk, který do této doby šel na splátky uvedeného dluhu, máme nový zdroj příjmu. Proto jsme si mohli dovolit vzít částečný úvěr na rekonstrukci divadla.

Jen tak na okraj - kdy se začne v divadle opět hrát?
Počítáme, že v září 2012.

To už bude vše hotovo?
Bude třeba dokončit třetí etapu rekonstrukce, která ale obnáší výměnu sedadel a podobné věci. To je těch zbývajících 10 % nákladů. Předpokládáme, že je rozložíme do několika let a uskutečníme v termínech, které běžný chod divadla neovlivní.

Které další stavby roku 2011 by bylo možno připomenout?
Bylo toho hodně. Nevím zda si takto zpaměti vše vybavím. Takže - nový povrch dostala vozovka v ulici Žacké, část ulice Za Rybníkem, část ulice Chotusické - ve všech třech případech šlo o investice Středočeského kraje. V Žacké a Chotusické se souběžně zbudovaly nové chodníky. Hotovy jsou i veškeré komunikace v tzv. Novém Čeplově, ve čtvrti nových rodinných domků na jihozápadním okraji města. To byla velká akce - investice zhruba za osmnáct milionů. Inženýrské sítě jsou i v lokalitě Cihelna, kde bude dalších devět stavebních parcel. Nový povrch dostala v centru města ulice Na Kozinci, kde byla provedena i kompletní rekonstrukce kanalizační sítě.

Kino dostalo nové podlahy a sedačky, upravena byla vstupní plocha u městských lázní, rekonstruují se tzv. kontejnerová stání, která město příliš nezdobila, kompletní rekonstrukcí prošlo schodiště spojující ulici Za Rybníkem s Čeplovem. Nečekaná a pro náš rozpočet poněkud nepříjemná byla rekonstrukce fasády historické radnice na Žižkově náměstí. Letos jsme s ní nepočítali a nekompromisní stanovisko stavařů nás zaskočilo. Teď z ní ale mám radost - je to skutečná architektonická ozdoba čáslavského centra. Nu - a co ještě? Ano - staví se parkoviště u železniční stanice, které v této části města chybělo opravdu citelně. Tady musím připomenout zásluhu pana Jiřího Havlíčka, současného místostarosty města, který si poté, co se své funkce ujal, vzal vybudování této potřebné plochy za svůj důležitý úkol. Také jsme zakoupili bývalou vojenskou ubytovnu ve čtvrti generála Eliáše. O tento objekt jsme usilovali už dlouho - jenže nejprve ji armáda mezi nemovitosti určené k odprodeji nezařadila a když se tak stalo, byla pro nás cenově příliš náročná. Koupili jsme ji teprve letos, když cena klesla na přijatelnou úroveň. Počítáme, že bude sloužit pro seniory v rámci pečovatelské služby a částečně jako malometrážní byty pro osamělé maminky. To už se ale dostáváme do budoucnosti.

Občany bude jistě zajímat situace čáslavské nemocnice - nedávno se objevily zprávy o nové snaze zrušit místní porodnici. To je poněkud znepokojivé.

Zhruba ve čtyřletých až pětiletých cyklech prochází všechna obdobná zdravotnická zařízení výběrovým řízením, v němž by měla obhájit svou schopnost poskytovat příslušné lékařské služby. Zatím se to v Čáslavi vždy podařilo a my soustavně děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Lze říci, že veškerá modernizace Městské nemocnice v Čáslavi je zároveň službou pacientům i přípravou na obhájení její existence. A také rozsahu poskytované péče. Jsou to takové spojené nádoby. Před každým takovým výběrovým řízením se pravidelně vynoří i různé úvahy o zrušení některých místních oddělení - obvykle dětského a porodnického. Uděláme samozřejmě všechno, aby rozsah poskytované péče zůstal v Čáslavi stejný - protože jinak by maminky musely až do Kolína či Havlíčkova Brodu.

Jinak jsme v roce 2011 v souvislosti s nemocnicí především projekčně připravovali dvě akce - za prvé rekonstrukci fasád, včetně jejich zateplení a za druhé výstavbu spojovacího krčku či koridoru mezi hlavní nemocniční budovou a pavilonem geriatrie, čili lidově řečené elděnky. Pokud se nám podaří zajistit potřebné finance, jinak řečeno příslušnou dotaci, protože město na tak velké investice peníze nemá, budeme je realizovat v nastávajícím roce 2012. Nemocnice byla, je a zůstane jednou z priorit naší práce a my chceme její služby, kvalitu i dostupnost zachovat jak pro město, tak region. Ale to už jsme se opravdu dostali z minulého roku do toho budoucího.

Dobře, tak už v budoucnosti zůstaneme. Jak podle vás vyhlíží ta nejbližší, tedy budoucnost roku 2012?
Situace rozhodně dobrá není. Nechci hodnotit vládní kroky, to by bylo na hodně dlouhé povídání - ale u většiny z nich musela většina lidí snadno předpovědět, jak to dopadne. Třeba zvýšení spotřební daně u pohonných hmot vedlo k tomu, že v naší republice už skoro žádný kamion netankuje a stát tak přichází o ohromné peníze. Natankují si před hranicí, republikou projedou a nádrž zase doplní za hranicí. Zvýšená daň měla přinést zisk a výsledkem je ohromná ztráta.


Abychom se ale vrátili k původní otázce - celkově budeme určitě rádi, pokud se ekonomika dostane alespoň do stagnace a nepropadne se. Takže dobrý rok nás nečeká. Čáslav samozřejmě není nějaký izolovaný ostrov, odloučený od okolního dění, takže řadu problémů budeme řešit i v rámci města. Při sestavování rozpočtu proto postupujeme tak, jak se nám to osvědčilo už v několika minulých letech - počítáme se situací o něco horší, než jaká se předpokládá. Zatím byly naše odhady celkem reálné a tak doufám, že se nám to podaří i na rok příští. Investice ale nějak zřetelně omezovat nehodláme - máme představu jejich výše zhruba v objemu roku 2011. Chceme ale snížit výdaje na správu města o 5 %, což se samozřejmě týká i veškerých příspěvkových organizací. Pokud jde o trochu vzdálenější budoucnost, pak určitou naději vkládám do připravované novely O rozpočtovém určení daní. Pokud se ji podaří prosadit, mohly by v roce 2013 mít obce a města o něco větší příjmy. To by jim situaci poněkud ulehčilo. Vždyť v každé obci je stále třeba opravovat, udržovat, rekonstruovat - ať už chodníky, veřejné osvětlení či mateřské školy.

Jaké konkrétní akce se tedy v Čáslavi v roce 2013 uskuteční?
Budeme pokračovat v zahájené rekonstrukci Dusíkova divadla, reálně se před námi rýsuje přeměna složité a rušné křižovatky u supermarketu Lidl na další, v Čáslavi tedy už třetí kruhový objezd a chceme připravit k výstavbě rodinných domků dalších 12 až 18 parcel. Říkám dvanáct až osmnáct, protože se soukromým vlastníkem jednoho z uvažovaných pozemků zatím ještě nebyla uzavřena příslušná dohoda. Celkově by tyto nové parcely, ať už jich bude 12 či 18, měly propojit tzv. Nový Čeplov s Travní ulicí. Jde tedy opět o lokalitu na jihozápadním okraji města.

Počítá se také s opravami některých městských ulic?
Ano. Uskutečněny budou rekonstrukce ulic Kollárovy a Jiráskovy na Váchově, které zahájíme hned z počátku roku, jakmile nám to počasí dovolí. Zatím se u těchto ulic čekalo s dokončením rekonstrukce plynovodů. V plánu je i rekonstrukce ulice Květinové na Čeplově a ulic Jana Karafiáta a Quisovy v centru města. Další investice tohoto typu provedeme, pokud na ně budeme mít dostatek finančních prostředků. Veřejnosti také předáme nové parkoviště u železniční stanice.
Hovoříme-li o parkovišti - myslím, že další taková plocha je nezbytná u nemocnice. Kdysi se o ní hovořilo v souvislosti s výstavbou supermarketu Tesco.

Jaká je perspektiva v tomto případě?
Jsem přesvědčen, že dobrá. Pozemky potřebné k výstavbě prodejny Tesco odkoupilo už v roce 2011 a nyní se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Podle mých informací by vlastní stavbu mělo Tesco zahájit v březnu roku 2012, tedy za dva měsíce.

I přes současnou krizi?
I přes krizi. Určitě by neinvestovali do pozemků a všech přípravných prací, kdyby s výstavbou vážně nepočítali.

V televizním vysílání se nedávno Čáslav objevila v souvislosti s nedobrým stavem sídla místního hasičského záchranného sboru. Přinese nastávající rok v této záležitosti nějakou pozitivní změnu?
Město v této věci udělalo, co mohlo. Koupilo ve Vrchovské ulici nemovitost, jejíž součástí je i rozsáhlý pozemek a vše za symbolickou cenu přenechalo Hasičskému záchrannému sboru. O další se musí postarat ministerstvo vnitra. Podle dostupných informací jsou ale mezi prvními adepty na výstavbu nového areálu pro hasiče České Budějovice a Čáslav. Takže se snad dočkáme. Bude-li to v roce 2012 ale v této chvíli odpovědět neumím.

Ten dosavadní výčet investic, který jste v souvislosti s rokem 2012 zatím uvedl, je konečný?
Ne, ne. Ještě zahájíme výstavbu dalších dvou tříd pro mateřskou školku. Budou v objektu v ulici 28. října, kde řadu let sídlil první stupeň Základní školy z Masarykovy ulice. Je to už druhé rozšíření kapacity místních mateřských školek - hledáme všechny dostupné a vyhovující možnosti, abychom uspokojili současnou potřebu a zájem maminek o umístění dětí. Také chceme pokračovat rekonstrukci kina - v právě končícím roce to byly sedačky, v nastávajícím se počítá s klimatizací. Rovněž bychom rádi investovali nějaké peníze do horské chaty ve Velké Úpě, která slouží k lyžařskému výcviku a pobytu ve školách v přírodě nejen dětem čáslavským, ale i dalším z okolního regionu. Určité úpravy jsou tam už docela potřebné. A to je, myslím, z těch větších záležitostí asi vše. Samozřejmě, jako každý rok, se ještě může objevit něco s čím se nepočítá, život má své klikaté cestičky a rád překvapí, ale snad zvládneme i to.

Takže poslední otázka - chcete v závěru tohoto rozhovoru u příležitosti Nového roku občanům města ještě něco vzkázat?
Čeká nás obtížné období. Tím více, pro jeho překonání, bude každý z nás potřebovat pevné zdraví a mnozí určitě i pevné nervy. Je třeba si uvědomit, že nesnáze se nebudou týkat jednotlivců, ale naprosté většiny nás všech. Proto bude třeba, abychom nezapomínali na pravou podstatu slova solidarita - jinak řečeno na vzájemnost, pocit sounáležitosti - a soudržnost. Nic neoslabuje víc, než vnitřní rozpory, hádky, nesváry. Takže k tomu obvyklému a tradičnímu novoročnímu přání zdraví, životní pohody a úspěchů osobních i pracovních, a samozřejmě i toho někdy tolik potřebného štěstí, přeji každému spoluobčanu, aby potkával především lidi vstřícné, vnímavé, laskavé.

Za sebe a určitě i za své spolupracovníky mohu slíbit, že stejně jako dosud, budeme dělat vše, co je v našich silách a možnostech, aby toto město poskytovalo svým občanům maximum z toho, co potřebují. Aby Čáslav byla funkční a příjemné město, aby byla skutečným domovem, do kterého se každý vrací rád.


Děkuji za rozhovor.

Vladimír Hořejší, Čáslavské noviny (leden 2012)