Domaro
Reklama

Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku

1. prosinec 2015, 07:58

Čáslavsko - Společná akce Obvodního oddělení Policie ČR Čáslav, Městské policie Čáslav, Živnostenského úřadu Čáslav, inspektorátem České obchodní inspekce („ČOI“) a České inspekce životního prostředí („ČIŽP“), se zaměřením na kontrolu třech Sběrných dvorů na odpady („Výkupny“) v Čáslavi a blízkém okolí proběhla v dopoledních hodinách dne 19. listopadu 2015.

Několik desítek policistů obsadilo přístupové cesty k určeným sběrnám, kde byla prováděna kontrola osob nabízejících k prodeji železný šrot. Současně byla prováděna řádná kontrola provozovatelů výkupen ze strany ČOI s provedením „kontrolního výkupu“ železného šrotu a následně poté i kontrolou ze strany ČIŽP a ŽÚ Čáslav.

Bylo kontrolováno dodržování zákona „o odpadech“ č. 185/2001 Sb. a novely č. 223/2015, týkající se úpravy o úplatě za vykoupený nebo odebraný odpad a to pouze převodem peněžních prostředků, anebo formou peněžní poštovní poukázky. Tedy nikoliv výplatou peněžních prostředků na místě, směnkou, šekem apod. O tom, že tato společná akce byla opravdu velmi důkladná, svědčí i ukončení samotné kontroly ve Výkupnách v odpoledních hodinách.

Zde je třeba připomenout nadstandardní, opakovanou spolupráci PČR, ČOI, ČIŽP s ŽÚ, týkající se dozoru nad dodržováním zákonů a předpisů, v nichž se dozorové kompetence těchto orgánů překrývají, či se o ně dělí. Další spolupráce spočívá samozřejmě i v konzultaci metodických postupů, výměně informací a ve vzájemném využívání dozorových pravomocí pro vlastní výstupy z dozorové činnosti.

Závěrem lze uvést, že výsledky dílčích zjištění v jednotlivých provozovnách budou následně analyzovány a vyhodnocovány. Závažnější pochybení, či porušení zákona, zjištěno nebylo. Kontroly budou nadále probíhat v dané součinnosti i v budoucnu.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OO PČR Čáslav

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
P ČR Kutná Hora

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Zpět na článek
Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku
Foto: /

Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku

Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku
Foto: /

Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku

Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku
Foto: /

Kontrola sběrných dvorů na odpady na Čáslavsku