vv auto
Reklama

Likvidace následků požáru pneumatik v Koudelově tvrdě zasáhne rozpočet města

2. duben 2012, 16:02
(aktualizováno: 2. duben 2012, 16:12)

Čáslav – Rozsáhlý požár pneumatik v silážních jámách v Koudelově, který likvidovaly hasičské jednotky z Kutnohorska na začátku března, se sice podařilo uhasit, nicméně po zásahu Hasičského záchranného sboru zůstalo v silážní jámě přibližně dva až tři tisíce metrů krychlových znečištěných hasicích vod.

„Ve spolupráci s obcí Vrdy byla objednána analýza vzorků odpadní vody akumulované v silážní jámě u specializované firmy Dekonta. Výsledky z laboratoře ukázaly, že ve znečištěné hasební vodě se nachází mimo jiného také vysoké koncentrace takzvaného BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) – tyto látky jsou obsaženy ve směsích odmašťovadel,“ prozradil místostarosta Čáslavi Jiří Havlíček.

Ekologickou zátěž musí odstranit

Podle Havlíčka výsledky naznačují, že tyto závadné chemické látky nepochází ze zásahu HZS při požáru ani ze skladování pneumatik. „Nelze proto vyloučit, že v průběhu uplynulých let byly do silážních jam vyváženy další nebezpečné neidentifikovatelné odpady. Pravděpodobně se tak jedná o ekologickou zátěž, která se objevila v důsledku vzniklého požáru pneumatik,“ upřesnil Havlíček.

Příslušné orgány se tak v závěru března sešly na jednání, jehož výsledkem je rozhodnutí co nejdříve začít likvidovat kontaminovanou vodu.

Rozhodují se mezi dvěma variantami

„Ve hře jsou v podstatě dvě varianty likvidace vody – buďto se bude voda vyvážet na ČOV v Čáslavi, nebo se bude muset voda vzhledem k obsaženým nebezpečným chemikáliím vyvážet na speciální chemickou ČOV ,“ nastínil postup Jiří Havlíček s tím, že definitivní rozhodnutí padne během čtrnácti dnů.

Náklady na likvidaci vod zasáhnou rozpočet města

Odhadované náklady na likvidaci vod jsou podle místostarosty Čáslavi v rozsahu tří až pěti milionů korun. „Město Čáslav, jakožto obec s rozšířenou působností, bude nuceno likvidaci těchto vod zabezpečit, nicméně předpokládané náklady silně zasáhnou rozpočet města, který s takovýmto výdajem nepočítal,“ podotkl Havlíček a doplnil: „Jednáme s představiteli Středočeského kraje o možnostech získat z kraje finanční příspěvek za účelem likvidace těchto znečištěných vod, který by náklady města zmírnil,“ uzavřel.

Komentáře
Re: - vložil Jiří Havlíček - 5. duben 2012, 09:34

Dobrý den, položená otázka je nepochybně správná a všechny zmíněné subjekty - vlastníci objektu, provozovatel skládky (t.č. je firma v likvidaci), viníci požáru - jsou za vzniklou stiuaci nějak zodpovědné. Bohužel však s námi, ani s nikým jiným, nespolupracují (např. ČIŽP a jiné státní orgány). Čáslav je tzv. obcí s rozšířenou působností a ze zákona o vodách (č.254/2001 Sb.) je povinna likvidaci kontaminované vody zajistit. Podali jsme v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele a je v tuto chvíli na policii, zda se podaří viníka závadného stavu vody vyšetřit. Na něm pak případně bude město náklady likvidace vymáhat. Jiří Havlíček, místostarosta Čáslavi

likvidace vod v Koudelově - vložil Anonymous - 3. duben 2012, 09:33

Dobrý den,jak je možné,že se nemluví o žádném viníkovi,majiteli silážních jam,majiteli skládky pneumatik?To nikdo za nic neodpovídá?To neexistuje konkrétní majitel?Proč to hradí město ze svého rozpočtu?Že se vlastně divím,že....ale i tak by mne zajímala odpověď od někoho kompetentního k dané problematice zuvo.

AVE_CZ
Reklama
Likvidace následků požáru pneumatik v Koudelově tvrdě zasáhne rozpočet města

Likvidace následků požáru pneumatik v Koudelově tvrdě zasáhne rozpočet města

2. duben 2012
(aktualizováno: 2. duben 2012, 16:12)

Čáslav – Rozsáhlý požár pneumatik v silážních jámách v Koudelově, který likvidovaly hasičské jednotky z Kutnohorska na začátku března, se sice podařilo uhasit, nicméně po zásahu Hasičského záchranného sboru zůstalo v silážní jámě přibližně dva až tři tisíce metrů krychlových znečištěných hasicích vod.

„Ve spolupráci s obcí Vrdy byla objednána analýza vzorků odpadní vody akumulované v silážní jámě u specializované firmy Dekonta. Výsledky z laboratoře ukázaly, že ve znečištěné hasební vodě se nachází mimo jiného také vysoké koncentrace takzvaného BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) – tyto látky jsou obsaženy ve směsích odmašťovadel,“ prozradil místostarosta Čáslavi Jiří Havlíček.

Ekologickou zátěž musí odstranit

Podle Havlíčka výsledky naznačují, že tyto závadné chemické látky nepochází ze zásahu HZS při požáru ani ze skladování pneumatik. „Nelze proto vyloučit, že v průběhu uplynulých let byly do silážních jam vyváženy další nebezpečné neidentifikovatelné odpady. Pravděpodobně se tak jedná o ekologickou zátěž, která se objevila v důsledku vzniklého požáru pneumatik,“ upřesnil Havlíček.

Příslušné orgány se tak v závěru března sešly na jednání, jehož výsledkem je rozhodnutí co nejdříve začít likvidovat kontaminovanou vodu.

Rozhodují se mezi dvěma variantami

„Ve hře jsou v podstatě dvě varianty likvidace vody – buďto se bude voda vyvážet na ČOV v Čáslavi, nebo se bude muset voda vzhledem k obsaženým nebezpečným chemikáliím vyvážet na speciální chemickou ČOV ,“ nastínil postup Jiří Havlíček s tím, že definitivní rozhodnutí padne během čtrnácti dnů.

Náklady na likvidaci vod zasáhnou rozpočet města

Odhadované náklady na likvidaci vod jsou podle místostarosty Čáslavi v rozsahu tří až pěti milionů korun. „Město Čáslav, jakožto obec s rozšířenou působností, bude nuceno likvidaci těchto vod zabezpečit, nicméně předpokládané náklady silně zasáhnou rozpočet města, který s takovýmto výdajem nepočítal,“ podotkl Havlíček a doplnil: „Jednáme s představiteli Středočeského kraje o možnostech získat z kraje finanční příspěvek za účelem likvidace těchto znečištěných vod, který by náklady města zmírnil,“ uzavřel.