Domaro
Reklama

Před 300 lety byl blahoslaven sv. Jan Nepomucký - nejznámější Čech

21. listopad 2021, 09:55

Nepomuk/Čáslav - Letos uplynulo rovných 300 let od blahoslavení nejznámějšího Čecha - svatého Jana Nepomuckého, o kterém lidé od jeho kruté smrti mluví jako o Janu či Johánku z Pomuku. Připomeňme si toto výročí ve vsi Pomucký, v dnešním Nepomuku. Přímo na místě světcova rodného domu, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

Jeden z budoucích hlavních patronů české země se narodil na tomto místě mezi roky 1340 až 1350 ve vsi, která patřila nedalekému cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou. Janův otec byl v Pomuku rychtářem, o matce není nic známo. Základní vzdělání získal ve škole při farním kostele sv. Jakuba. Po studiích na univerzitě v Praze a v Itálii se stal knězem.

Byl vyhledávaným zpovědníkem, dokonce i královny Žofie. Podle legendy král Václav IV. chtěl vyzvědět, co mu královna při zpovědi svěřila. Jan odmítl zpovědní tajemství vyzradit, toto rozhodnutí ho stálo život. Král ho pozval na hostinu do královského paláce, kde Jana zatkli a po krutém mučení svrhli z Karlova mostu do Vltavy. Na místě dnešního Čechova mostu, kde Janovo mrtvé tělo vyplulo na hladinu, se údajně zjevilo pět zářících hvězd. S těmi je Jan dodnes zobrazován ve svatozáři. Dalšími atributy jsou palmová ratolest, kanovnické roucho, kniha, prst na ústech a kříž.

Janovo tělo bylo pohřbeno v kostele sv. Kříže většího, později bylo přemístěno do katedrály sv. Víta. Roku 1719 byl otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek. Ten byl považován za zázračně uchovaný jazyk, který neprozradil zpovědní tajemství. V roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen papežem Inocencem XIII. a v roce 1729 svatořečen papežem Benediktem XIII.

Až do moderních průzkumů tělesných pozůstatků antropologem Emanuelem Vlčkem se předpokládalo, že Jan se utopil. Bylo ale zjištěno, že zemřel v důsledku mučení, přesněji po opakovaných úderech tupým předmětem do hlavy, které prorazily lebku, ještě před svržením do řeky. A jak to bylo s dochovaným jazykem? Podle Vlčka nešlo o jazyk, ale o dekomponovanou mozkovou tkáň. Její zachování bylo pravděpodobně způsobeno vlhkostí hrobu.

Není podstatné, jestli Jan Nepomucký byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, nebo se stal obětí mocenských bojů. Podstatná je idea o „držení jazyka za zuby“. Ta vyjadřuje poctivost, zásadovost, spolehlivost. To je odkaz Johánka z Pomuku, patrona zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochránce proti povodním.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FmrdH1vec9k

 

 

 

 

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Domaro
Reklama
Před 300 lety byl blahoslaven sv. Jan Nepomucký - nejznámější Čech

Před 300 lety byl blahoslaven sv. Jan Nepomucký - nejznámější Čech

21. listopad 2021

Nepomuk/Čáslav - Letos uplynulo rovných 300 let od blahoslavení nejznámějšího Čecha - svatého Jana Nepomuckého, o kterém lidé od jeho kruté smrti mluví jako o Janu či Johánku z Pomuku. Připomeňme si toto výročí ve vsi Pomucký, v dnešním Nepomuku. Přímo na místě světcova rodného domu, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

Jeden z budoucích hlavních patronů české země se narodil na tomto místě mezi roky 1340 až 1350 ve vsi, která patřila nedalekému cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou. Janův otec byl v Pomuku rychtářem, o matce není nic známo. Základní vzdělání získal ve škole při farním kostele sv. Jakuba. Po studiích na univerzitě v Praze a v Itálii se stal knězem.

Byl vyhledávaným zpovědníkem, dokonce i královny Žofie. Podle legendy král Václav IV. chtěl vyzvědět, co mu královna při zpovědi svěřila. Jan odmítl zpovědní tajemství vyzradit, toto rozhodnutí ho stálo život. Král ho pozval na hostinu do královského paláce, kde Jana zatkli a po krutém mučení svrhli z Karlova mostu do Vltavy. Na místě dnešního Čechova mostu, kde Janovo mrtvé tělo vyplulo na hladinu, se údajně zjevilo pět zářících hvězd. S těmi je Jan dodnes zobrazován ve svatozáři. Dalšími atributy jsou palmová ratolest, kanovnické roucho, kniha, prst na ústech a kříž.

Janovo tělo bylo pohřbeno v kostele sv. Kříže většího, později bylo přemístěno do katedrály sv. Víta. Roku 1719 byl otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek. Ten byl považován za zázračně uchovaný jazyk, který neprozradil zpovědní tajemství. V roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen papežem Inocencem XIII. a v roce 1729 svatořečen papežem Benediktem XIII.

Až do moderních průzkumů tělesných pozůstatků antropologem Emanuelem Vlčkem se předpokládalo, že Jan se utopil. Bylo ale zjištěno, že zemřel v důsledku mučení, přesněji po opakovaných úderech tupým předmětem do hlavy, které prorazily lebku, ještě před svržením do řeky. A jak to bylo s dochovaným jazykem? Podle Vlčka nešlo o jazyk, ale o dekomponovanou mozkovou tkáň. Její zachování bylo pravděpodobně způsobeno vlhkostí hrobu.

Není podstatné, jestli Jan Nepomucký byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, nebo se stal obětí mocenských bojů. Podstatná je idea o „držení jazyka za zuby“. Ta vyjadřuje poctivost, zásadovost, spolehlivost. To je odkaz Johánka z Pomuku, patrona zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochránce proti povodním.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FmrdH1vec9k

 

 

 

 

Text, foto a video Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii