SCR
Reklama

Společenský sál hotelu Grand v Čáslavi se po třiceti letech dočkal zahájení modernizace

23. červen 2015, 12:30

Čáslav - V průběhu měsíce června byla zahájena modernizace objektu společenského sálu Grand v centru Čáslavi. Budova se sálem byla na přelomu 70. a 80. let minulého tisíciletí přistavěna k zadnímu traktu klasicistní budovy, která tvoří s ostatními budovami hranici náměstí Jana Žižky z Trocnova. Třicetiletý provoz společenského sálu se logicky podepsal jak na celkovém vnitřním i vnějším vzhledu budovy, tak i na kvalitě jejího technologického zařízení.

Projekt řeší stavební úpravy vnějšího i vnitřního prostředí budovy. Dojde k obnově obvodového pláště budovy, k výměně oken, kompletní obměně elektroinstalací, zdroje vytápění a vzduchotechniky. Z hlediska stavebního půjde zejména o zásahy především do podlah, podhledů a obložení stěn. V neposlední řadě bude pořízeno nezbytné interiérové vybavení (židle, stoly, bar). Výsledky projektu jsou určeny zejména obyvatelům Čáslavi a obcí z pověřeného území města. Cílem je výrazně zvýšit kvalitu veřejných služeb v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na společensko - kulturní aktivity.

Akce bude realizována díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Investiční hodnota projektu přesahuje částku 22 mi. Kč bez DPH, dotace dosáhne částky cca 18,7 mil. Kč. Vzhledem k blížícímu se konci stávajícího dotačního období je nutné veškeré stavební práce a dodávky v rámci projektu zrealizovat nejpozději do konce října 2015.

Město Čáslav získalo během posledních sedmi let z prostředků Evropské Unie téměř bezmála 170 mil. Kč. Celková hodnota investic dotovaných z EU se po ukončení rekonstrukce sálu Grand vyšplhá na částku cca 230 mil. Kč. Z těchto peněž  bylo např. vybudováno několik kilometrů cyklostezek, přistavěna Nová scéna místního divadla, zateplena nemocnice, mateřská škola i kino nebo rekonstruovány místní komunikace či náměstí.

Zdroj: www.meucaslav.cz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Společenský sál hotelu Grand v Čáslavi se po třiceti letech dočkal zahájení modernizace

Společenský sál hotelu Grand v Čáslavi se po třiceti letech dočkal zahájení modernizace

23. červen 2015

Čáslav - V průběhu měsíce června byla zahájena modernizace objektu společenského sálu Grand v centru Čáslavi. Budova se sálem byla na přelomu 70. a 80. let minulého tisíciletí přistavěna k zadnímu traktu klasicistní budovy, která tvoří s ostatními budovami hranici náměstí Jana Žižky z Trocnova. Třicetiletý provoz společenského sálu se logicky podepsal jak na celkovém vnitřním i vnějším vzhledu budovy, tak i na kvalitě jejího technologického zařízení.

Projekt řeší stavební úpravy vnějšího i vnitřního prostředí budovy. Dojde k obnově obvodového pláště budovy, k výměně oken, kompletní obměně elektroinstalací, zdroje vytápění a vzduchotechniky. Z hlediska stavebního půjde zejména o zásahy především do podlah, podhledů a obložení stěn. V neposlední řadě bude pořízeno nezbytné interiérové vybavení (židle, stoly, bar). Výsledky projektu jsou určeny zejména obyvatelům Čáslavi a obcí z pověřeného území města. Cílem je výrazně zvýšit kvalitu veřejných služeb v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na společensko - kulturní aktivity.

Akce bude realizována díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Investiční hodnota projektu přesahuje částku 22 mi. Kč bez DPH, dotace dosáhne částky cca 18,7 mil. Kč. Vzhledem k blížícímu se konci stávajícího dotačního období je nutné veškeré stavební práce a dodávky v rámci projektu zrealizovat nejpozději do konce října 2015.

Město Čáslav získalo během posledních sedmi let z prostředků Evropské Unie téměř bezmála 170 mil. Kč. Celková hodnota investic dotovaných z EU se po ukončení rekonstrukce sálu Grand vyšplhá na částku cca 230 mil. Kč. Z těchto peněž  bylo např. vybudováno několik kilometrů cyklostezek, přistavěna Nová scéna místního divadla, zateplena nemocnice, mateřská škola i kino nebo rekonstruovány místní komunikace či náměstí.

Zdroj: www.meucaslav.cz