ČSSD-NEZÁVISLÍ
Reklama

Spolek Včela Čáslavská představil nové webové stránky

22. červen 2015, 09:48

Čáslav - Nové webové stránky založil muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, nalezneme je na odkazu www.vcelacaslavska.eu.

Dosavadní stránky, které byly jen jakousi „větví“ Městského muzea a knihovny, již přestaly plnit požadavky na aktivní činnost spolku a především na dokumentování činnosti jeho členů. Nové stránky graficky a celkovým vzhledem reflektují historický význam a odkaz spolku, zároveň jsou však moderní a „přátelské“. Samozřejmě se budou dále vyvíjet a upravovat dle dalších nároků a požadavků.

Doktorka Drahomíra Nováková, jednatelka spolku, nové webové stránky komentuje: „Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě stránek Včely a věřím, že  si je oblíbí nejen naši členové, ale také široká veřejnost. Náš spolek je otevřen každému, na přednáškách a výletech vítáme i nečleny spolku a právě k ještě větší komunikaci budou sloužit naše nové webovky“.

„Včela Čáslavská“ je nejstarší muzejní spolek u nás, byl založen již v roce 1864 jako spolek pro sbírání památek a starožitností. Při výběru jména se jeho zakladatelé pravděpodobně inspirovali dílem slavného římského básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Jeho členové podnikali v Čáslavi a okolí první archeologické výzkumy, vydávali první muzeologické časopisy u nás a zasloužili se o výstavbu muzejní budovy v roce 1884 v Čáslavi. K největšímu rozmachu činnosti spolku došlo v poslední čtvrtině 19. století pod vedením učitele Klimenta Čermáka.

Další výraznou osobností byl archivář František Škrdle. Počátkem 50. let 20. století spolek zanikl. Byl obnoven až v roce 1991. Jeho současným dlouholetým předsedou je profesor Petr Charvát. Nynější činnost spolku se liší od jeho působení v minulosti. Hlavní důraz je kladen na osvětu. Spolek pořádá pravidelné přednášky především o regionální historii a vlastivědné výlety do okolí Čáslavi.

Na tradice původní Včely navazuje péčí o památky, například o kostelík svatého Bonifáce v Lochách, který její zásluhou dostal v minulých letech novou střechu. Pracovní skupina pod vedením Jiřího Starého řadu let zkoumala čáslavské podzemí. Prostřednictvím svého místopředsedy doktora Filipa Velímského spolek pravidelně informuje veřejnost o nejnovějších archeologických výzkumech na území města. V poslední době spolek svou pozornost zaměřil na čáslavský Hrádek, nejstarší centrum osídlení na území města, který ve spolupráci s městem chtějí zkultivovat a vytvořit z něj příjemné místo, kde by obyvatelé města i jeho návštěvníci mohli najít odpočinek i poučení.

Vladimír Havlíček
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Spolek Včela Čáslavská představil nové webové stránky

Spolek Včela Čáslavská představil nové webové stránky

22. červen 2015

Čáslav - Nové webové stránky založil muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, nalezneme je na odkazu www.vcelacaslavska.eu.

Dosavadní stránky, které byly jen jakousi „větví“ Městského muzea a knihovny, již přestaly plnit požadavky na aktivní činnost spolku a především na dokumentování činnosti jeho členů. Nové stránky graficky a celkovým vzhledem reflektují historický význam a odkaz spolku, zároveň jsou však moderní a „přátelské“. Samozřejmě se budou dále vyvíjet a upravovat dle dalších nároků a požadavků.

Doktorka Drahomíra Nováková, jednatelka spolku, nové webové stránky komentuje: „Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě stránek Včely a věřím, že  si je oblíbí nejen naši členové, ale také široká veřejnost. Náš spolek je otevřen každému, na přednáškách a výletech vítáme i nečleny spolku a právě k ještě větší komunikaci budou sloužit naše nové webovky“.

„Včela Čáslavská“ je nejstarší muzejní spolek u nás, byl založen již v roce 1864 jako spolek pro sbírání památek a starožitností. Při výběru jména se jeho zakladatelé pravděpodobně inspirovali dílem slavného římského básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Jeho členové podnikali v Čáslavi a okolí první archeologické výzkumy, vydávali první muzeologické časopisy u nás a zasloužili se o výstavbu muzejní budovy v roce 1884 v Čáslavi. K největšímu rozmachu činnosti spolku došlo v poslední čtvrtině 19. století pod vedením učitele Klimenta Čermáka.

Další výraznou osobností byl archivář František Škrdle. Počátkem 50. let 20. století spolek zanikl. Byl obnoven až v roce 1991. Jeho současným dlouholetým předsedou je profesor Petr Charvát. Nynější činnost spolku se liší od jeho působení v minulosti. Hlavní důraz je kladen na osvětu. Spolek pořádá pravidelné přednášky především o regionální historii a vlastivědné výlety do okolí Čáslavi.

Na tradice původní Včely navazuje péčí o památky, například o kostelík svatého Bonifáce v Lochách, který její zásluhou dostal v minulých letech novou střechu. Pracovní skupina pod vedením Jiřího Starého řadu let zkoumala čáslavské podzemí. Prostřednictvím svého místopředsedy doktora Filipa Velímského spolek pravidelně informuje veřejnost o nejnovějších archeologických výzkumech na území města. V poslední době spolek svou pozornost zaměřil na čáslavský Hrádek, nejstarší centrum osídlení na území města, který ve spolupráci s městem chtějí zkultivovat a vytvořit z něj příjemné místo, kde by obyvatelé města i jeho návštěvníci mohli najít odpočinek i poučení.

Vladimír Havlíček
Prohlédnout galerii