vv auto
Reklama

Studenti čáslavské průmyslovky si vyzkoušeli role komunálních politiků

20. prosinec 2021, 08:01

Čáslav - Studenti prvního až třetího ročníku VOŠ, SPŠ a OA Čáslav se zapojili do projektu "simulovaného zastupitelstva města Číslav". "Naši studenti si vyzkoušeli role zastupitelů, své návrhy se snažili obhájit a prosadit v diskusi. Dvoudenní seminář byl zaměřen na poznání a uvědomění si důležitosti a funkce komunální politiky," představila projekt ředitelka školy Věra Szabová. Součástí projektu byla i návštěva reálného jednání reprezentantů města.

"První den proběhl v učebně školy interaktivní worshop, kde studenti diskutovali témata – demokracie, komunální politika, rozdělení moci ve státě, orgány města, finance obce, kompetence představitelů měst a obcí," uvedla ředitelka a dodala: "Skupinové činnosti pohltily studenty natolik, že jejich návrhy na občanskou angažovanost, problematiku města i nápady, jak vidí město mladí lidé, se staly základními tématy pro diskusi se zástupci vedení Města Čáslav."

Nedílnou součástí „simulovaného zastupitelstva“ byla osobní účast studentů na reálném jednání zastupitelů Města Čáslav, které proběhlo v pondělí 13. prosince 2021 na Nové scéně Dusíkova divadla. "Studenti tak měli příležitost vidět, jak se zastupitelé scházejí k jednání, technickou vybavenost hlasovacího zařízení, on-line přenos vysílání pro veřejnost, zahájení zastupitelstva, hlasování, podávání námitek, jednání i dotazy občanů. Na jednání si studenti uvědomili důležitost legislativy, umění jednat, vést diskusi, umět obhájit svůj názor, znát problematiku řešených témat apod.," upozornila Věra Szabová.

Druhý den probíhal také na Nové scéně Dusíkova divadla, ovšem místo zastupitelů jednali studenti. "Nejdříve se studenti „rozehřáli“ hrou Riskuj, která byla koncipovaná na získané a osvojené znalosti z oblasti regionální politiky. Jednotlivé týmy soutěžily o každý bod," přiblížila dění ředitelka a pokračovala: "Poté následovalo setkání s představiteli Města Čáslav. Žáci již měli vytvořené skupiny - tzv. politické strany a připravovali své návrhy, které následně předkládali k posouzení na (simulovaném) zastupitelstvu. Jednotlivé návrhy byly nejdříve hojně diskutovány se starostou, místostarostou a tajemníkem města. Studenti tak měli možnost pochopit problematiku více do hloubky např. přes legislativu, dotace, vlastnictví i kompetence jednotlivých odborů města."

Nejdůležitější aktivitou bylo odpolední zasedání studentských politických stran na jednání (simulovaného) zastupitelstva, které řídil a moderoval starosta Čáslavi Vlastislav Málek. "V programu simulovaného zastupitelstva byla projednávána témata: Povyražení ve volném čase teenagerů (4teens), větší bezpečnost pro občany Čáslavi, Změna územního plánu, realizace multifunkční haly. Studenti se nebáli nesouhlasit nebo naopak podpořit opozici. Velká radost byla u schválených návrhů," doplnila Věra Szabová.

Na závěr dvoudenní akce lektoři poskytli studentům zpětnou vazbu. "Studenti tak měli možnost zhodnotit celou aktivitu – říci, co se naučili, co bylo pro ně nové, jak se cítili v jednotlivých rolích i zdali by chtěli vstoupit do komunální politiky," uzavřela Věra Szabová.

Dvoudenní akci „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“ pořádala společnost Agora Central Europe v rámci programu ERASMUS+. Velké poděkování patří zástupcům Města Čáslav za diskusi se studenty a lektorům, kteří mentorovali a organizovali dvoudenní studentský program.

res, tz, foto archiv VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Studenti čáslavské průmyslovky si vyzkoušeli role komunálních politiků

Studenti čáslavské průmyslovky si vyzkoušeli role komunálních politiků

20. prosinec 2021

Čáslav - Studenti prvního až třetího ročníku VOŠ, SPŠ a OA Čáslav se zapojili do projektu "simulovaného zastupitelstva města Číslav". "Naši studenti si vyzkoušeli role zastupitelů, své návrhy se snažili obhájit a prosadit v diskusi. Dvoudenní seminář byl zaměřen na poznání a uvědomění si důležitosti a funkce komunální politiky," představila projekt ředitelka školy Věra Szabová. Součástí projektu byla i návštěva reálného jednání reprezentantů města.

"První den proběhl v učebně školy interaktivní worshop, kde studenti diskutovali témata – demokracie, komunální politika, rozdělení moci ve státě, orgány města, finance obce, kompetence představitelů měst a obcí," uvedla ředitelka a dodala: "Skupinové činnosti pohltily studenty natolik, že jejich návrhy na občanskou angažovanost, problematiku města i nápady, jak vidí město mladí lidé, se staly základními tématy pro diskusi se zástupci vedení Města Čáslav."

Nedílnou součástí „simulovaného zastupitelstva“ byla osobní účast studentů na reálném jednání zastupitelů Města Čáslav, které proběhlo v pondělí 13. prosince 2021 na Nové scéně Dusíkova divadla. "Studenti tak měli příležitost vidět, jak se zastupitelé scházejí k jednání, technickou vybavenost hlasovacího zařízení, on-line přenos vysílání pro veřejnost, zahájení zastupitelstva, hlasování, podávání námitek, jednání i dotazy občanů. Na jednání si studenti uvědomili důležitost legislativy, umění jednat, vést diskusi, umět obhájit svůj názor, znát problematiku řešených témat apod.," upozornila Věra Szabová.

Druhý den probíhal také na Nové scéně Dusíkova divadla, ovšem místo zastupitelů jednali studenti. "Nejdříve se studenti „rozehřáli“ hrou Riskuj, která byla koncipovaná na získané a osvojené znalosti z oblasti regionální politiky. Jednotlivé týmy soutěžily o každý bod," přiblížila dění ředitelka a pokračovala: "Poté následovalo setkání s představiteli Města Čáslav. Žáci již měli vytvořené skupiny - tzv. politické strany a připravovali své návrhy, které následně předkládali k posouzení na (simulovaném) zastupitelstvu. Jednotlivé návrhy byly nejdříve hojně diskutovány se starostou, místostarostou a tajemníkem města. Studenti tak měli možnost pochopit problematiku více do hloubky např. přes legislativu, dotace, vlastnictví i kompetence jednotlivých odborů města."

Nejdůležitější aktivitou bylo odpolední zasedání studentských politických stran na jednání (simulovaného) zastupitelstva, které řídil a moderoval starosta Čáslavi Vlastislav Málek. "V programu simulovaného zastupitelstva byla projednávána témata: Povyražení ve volném čase teenagerů (4teens), větší bezpečnost pro občany Čáslavi, Změna územního plánu, realizace multifunkční haly. Studenti se nebáli nesouhlasit nebo naopak podpořit opozici. Velká radost byla u schválených návrhů," doplnila Věra Szabová.

Na závěr dvoudenní akce lektoři poskytli studentům zpětnou vazbu. "Studenti tak měli možnost zhodnotit celou aktivitu – říci, co se naučili, co bylo pro ně nové, jak se cítili v jednotlivých rolích i zdali by chtěli vstoupit do komunální politiky," uzavřela Věra Szabová.

Dvoudenní akci „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“ pořádala společnost Agora Central Europe v rámci programu ERASMUS+. Velké poděkování patří zástupcům Města Čáslav za diskusi se studenty a lektorům, kteří mentorovali a organizovali dvoudenní studentský program.

Zlata banka
Reklama
res, tz, foto archiv VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Prohlédnout galerii