V Čáslavi oslaví 70. výročí založení průmyslové školy a 85. výročí otevření Benešovy školy práce

5. říjen 2022, 07:59

Čáslav - SPŠ Čáslav oslaví 70 let (1952 - 2022 (1952 – 2022). Oslavy se uskuteční v sobotu 22. října 2022. "Zveme absolventy, studenty a příznivce školy na návštěvu v rámci dne otevřených dveří od 9 do 16 hodin," zve škola.

202210_vyroci_skola.jpg

Historie školy

Rok 2022 – rok 70. výročí založení průmyslové školy v Čáslavi a 85. výročí postavení školní budovy a otevření Benešovy školy práce.
Říká se, že čas letí jako bláznivý a je to jistě pravda. Dokladem toho jsou i dvě kulatá výročí, která si budeme v tomto roce v naší Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii připomínat. První z nich se vztahuje k roku 1937, kdy byla postavena pro místní živnostenské školy nová budova a v ní otevřena Benešova škola práce. Tím druhým je pak rok 1952, kdy od tohoto školního roku byla zřízena, jako škola místního průmyslu, Vyšší průmyslová škola strojnická.

Historie odborného školství v Čáslavi je však ještě mnohem starší. Nejstarší informace je z 1. října 1854, kdy byla založena nižší reálná škola, jejímž účelem bylo připravovat mládež pro řemeslný stav a ke studiu na vyšší reálné škole. Roku 1860 byla, opět po dohodě s řemeslníky, založena řemeslnická škola. Vyučovalo se fyzice, přírodopisu, češtině a počtům. Když se roku 1873 nižší reálná škola proměnila v měšťanskou školu, došlo ke zřízení pokračovací průmyslové školy. Aby se dosáhlo lepších výsledků ve vyučování, byla škola roku 1880 rozšířena na dvojtřídní. Vyučování probíhalo v neděli, v pondělí a ve čtvrtek. Od začátku školního roku 1897 – 98 byla škola rozšířena na trojtřídní. V roce 1921 byla zřízena kupecká škola pokračovací. Roku 1925 byly zřízeny dvě samostatné školy pokračovací: odborná škola pokračovací pro kovodělníky a odborná škola pokračovací pro obuvníky. Byly vybudovány cvičné dílny pro vyučování odborným naukám a odbornému kreslení. Ve dvou nových místnostech byla zřízena, v jedné cvičná dílna pro učednice dámského krejčovství a v druhé pro holiče, kadeřníky a vlásenkáře.

A jsme již v roce 1937. Město Čáslav za vydatné finanční podpory Ministerstva školství a národní osvěty a za přispění společenstev v okrese a Spořitelny města Čáslavě postavilo pro místní živnostenské školy novou samostatnou školní budovu. Již v prvním roce navštěvovalo školu asi 600 žáků. V budově bylo umístěno celkem šest obvodových odborných škol pokračovacích s dílenským vyučováním.: kovodělná, stavební, umělecká, potravní, oděvní a kupecká. Učitelský sbor čítal 10 členů interních a 16 externích, vesměs odborníků. Prvním ředitelem se stal Jindřich Kolský.

Pro rekreační činnost postavila škola Učňovské besídce chatu v krásném zalesněném údolí u Golčova Jeníkova, která v letních měsících sloužila k bezplatnému pobytu učňů během jejich dovolené, po celý zbytek roku k účelům Učňovské besídky.
A jsme v naší novější historii. Rozhodnutí Krajského národního výboru v Pardubicích byla od školního roku 1952 – 1953 zřízena Vyšší průmyslová škola v Čáslavi. Její vytvoření  bylo dílem stále stejného ředitele – Jindřicha Kolského. Škola byla jeho dítětem a jejímu založení i pozdějšímu rozvoji věnoval všechny své síly. Pro zvýšení počtu žáků a rozšíření školy bylo realizováno studujících při zaměstnání (večerní studium). Tato výuka probíhala i v externích třídách i v Chotěboři, Ledči nad Sázavou, Hedvikově, Zruči nad Sázavou, Přelouči a Chvaleticích. Tento typ studia byl následně přeměněn na studium dálkové. Od školního roku 1993 – 1994 byla škola rozšířena o obchodní akademie a vyšší pomaturitní studium a byla přejmenována na Střední průmyslovou školu o Obchodní akademii s vyšším studiem Čáslav. O tři roky později byl tento název změněn na Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Čáslav. A to jsme již v současnosti.

Bouřlivým vývojem prošel i vlastní areál školy. Projekty nové prvorepublikové budovy byly vypracovány společně firmou inž. Antonín Chramosta, stavitel, arch. Karel Polák, mistr zednický, a arch. Josef Oliva, mistr zednický z Čáslavi. Školní budova byla navržena jako trojpatrová se zvýšeným suterénem. Stavět se začalo v březnu 1936, koncem dubna 1937 se začalo upravovat místo kolem školy, stavba byla dokončena v květnu 1937. Arch. Josef Oliva, mistr zednický v Čáslavi, vypracoval návrh na vnitřní zařízení, nábytek a strojní zařízení dílen. Na základě žádosti adresované Kanceláři prezidenta republiky a jeho následnému souhlasu byla škola pojmenována Benešova škola práce. Náklady na vlastní stavbu činily 1 200 000,- Kčs, na vnitřní zařízení 300 000,- Kčs a na úpravu terénu a ulice 130 000,- Kčs.

Po roce 1948 proběhla první velká přístavba školy, nad původní přízemní dílny byla přistavěna současná mezipatra a byly postaveny dílny ve dvoře. Roku 1990 byla uvedena do provozu nová tělocvična BIOS. V letech 1992 – 1994 došlo k zastřešení školního dvora, přístavbě školní jídelny a kuchyně a k výstavbě nových laboratoří. A zatím posledním velkým rozšířením areálu školy bylo získání budovy bývalých kasáren Jana Žižky, které se školou bezprostředně sousedily. Byl vybudován spojovací trakt, budova byla rekonstruována a škola tak získala učebny pro vyšší školu, velkou moderní posluchárnu (aulu), v přízemí pak studovnu, knihovnu a internát. Škola se tak postupně stala z jedné budovy postavené roku 1937 jedním velkým areálem, kde vše je pod jednou střechou.
Všichni, kteří si budou chtít připomenout historii naší školy a kteří si budou chtít areál školy prohlédnout, jsou zváni, v sobotu 22. října 2022 od 9:00 do 16:00 kdy proběhne, pro všechny pamětníky, bývalé absolventy, učitele, současné i budoucí žáky a jejich rodiče a všechny další zájemce „Den otevřených dveří“.

Ing. J. Novák,
učitel odborných předmětů

www.sps-caslav.cz
AVE_CZ
Reklama
V Čáslavi oslaví 70. výročí založení průmyslové školy a 85. výročí otevření Benešovy školy práce

V Čáslavi oslaví 70. výročí založení průmyslové školy a 85. výročí otevření Benešovy školy práce

5. říjen 2022

Čáslav - SPŠ Čáslav oslaví 70 let (1952 - 2022 (1952 – 2022). Oslavy se uskuteční v sobotu 22. října 2022. "Zveme absolventy, studenty a příznivce školy na návštěvu v rámci dne otevřených dveří od 9 do 16 hodin," zve škola.

202210_vyroci_skola.jpg

Historie školy

Rok 2022 – rok 70. výročí založení průmyslové školy v Čáslavi a 85. výročí postavení školní budovy a otevření Benešovy školy práce.
Říká se, že čas letí jako bláznivý a je to jistě pravda. Dokladem toho jsou i dvě kulatá výročí, která si budeme v tomto roce v naší Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii připomínat. První z nich se vztahuje k roku 1937, kdy byla postavena pro místní živnostenské školy nová budova a v ní otevřena Benešova škola práce. Tím druhým je pak rok 1952, kdy od tohoto školního roku byla zřízena, jako škola místního průmyslu, Vyšší průmyslová škola strojnická.

Historie odborného školství v Čáslavi je však ještě mnohem starší. Nejstarší informace je z 1. října 1854, kdy byla založena nižší reálná škola, jejímž účelem bylo připravovat mládež pro řemeslný stav a ke studiu na vyšší reálné škole. Roku 1860 byla, opět po dohodě s řemeslníky, založena řemeslnická škola. Vyučovalo se fyzice, přírodopisu, češtině a počtům. Když se roku 1873 nižší reálná škola proměnila v měšťanskou školu, došlo ke zřízení pokračovací průmyslové školy. Aby se dosáhlo lepších výsledků ve vyučování, byla škola roku 1880 rozšířena na dvojtřídní. Vyučování probíhalo v neděli, v pondělí a ve čtvrtek. Od začátku školního roku 1897 – 98 byla škola rozšířena na trojtřídní. V roce 1921 byla zřízena kupecká škola pokračovací. Roku 1925 byly zřízeny dvě samostatné školy pokračovací: odborná škola pokračovací pro kovodělníky a odborná škola pokračovací pro obuvníky. Byly vybudovány cvičné dílny pro vyučování odborným naukám a odbornému kreslení. Ve dvou nových místnostech byla zřízena, v jedné cvičná dílna pro učednice dámského krejčovství a v druhé pro holiče, kadeřníky a vlásenkáře.

A jsme již v roce 1937. Město Čáslav za vydatné finanční podpory Ministerstva školství a národní osvěty a za přispění společenstev v okrese a Spořitelny města Čáslavě postavilo pro místní živnostenské školy novou samostatnou školní budovu. Již v prvním roce navštěvovalo školu asi 600 žáků. V budově bylo umístěno celkem šest obvodových odborných škol pokračovacích s dílenským vyučováním.: kovodělná, stavební, umělecká, potravní, oděvní a kupecká. Učitelský sbor čítal 10 členů interních a 16 externích, vesměs odborníků. Prvním ředitelem se stal Jindřich Kolský.

Pro rekreační činnost postavila škola Učňovské besídce chatu v krásném zalesněném údolí u Golčova Jeníkova, která v letních měsících sloužila k bezplatnému pobytu učňů během jejich dovolené, po celý zbytek roku k účelům Učňovské besídky.
A jsme v naší novější historii. Rozhodnutí Krajského národního výboru v Pardubicích byla od školního roku 1952 – 1953 zřízena Vyšší průmyslová škola v Čáslavi. Její vytvoření  bylo dílem stále stejného ředitele – Jindřicha Kolského. Škola byla jeho dítětem a jejímu založení i pozdějšímu rozvoji věnoval všechny své síly. Pro zvýšení počtu žáků a rozšíření školy bylo realizováno studujících při zaměstnání (večerní studium). Tato výuka probíhala i v externích třídách i v Chotěboři, Ledči nad Sázavou, Hedvikově, Zruči nad Sázavou, Přelouči a Chvaleticích. Tento typ studia byl následně přeměněn na studium dálkové. Od školního roku 1993 – 1994 byla škola rozšířena o obchodní akademie a vyšší pomaturitní studium a byla přejmenována na Střední průmyslovou školu o Obchodní akademii s vyšším studiem Čáslav. O tři roky později byl tento název změněn na Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Čáslav. A to jsme již v současnosti.

Bouřlivým vývojem prošel i vlastní areál školy. Projekty nové prvorepublikové budovy byly vypracovány společně firmou inž. Antonín Chramosta, stavitel, arch. Karel Polák, mistr zednický, a arch. Josef Oliva, mistr zednický z Čáslavi. Školní budova byla navržena jako trojpatrová se zvýšeným suterénem. Stavět se začalo v březnu 1936, koncem dubna 1937 se začalo upravovat místo kolem školy, stavba byla dokončena v květnu 1937. Arch. Josef Oliva, mistr zednický v Čáslavi, vypracoval návrh na vnitřní zařízení, nábytek a strojní zařízení dílen. Na základě žádosti adresované Kanceláři prezidenta republiky a jeho následnému souhlasu byla škola pojmenována Benešova škola práce. Náklady na vlastní stavbu činily 1 200 000,- Kčs, na vnitřní zařízení 300 000,- Kčs a na úpravu terénu a ulice 130 000,- Kčs.

Po roce 1948 proběhla první velká přístavba školy, nad původní přízemní dílny byla přistavěna současná mezipatra a byly postaveny dílny ve dvoře. Roku 1990 byla uvedena do provozu nová tělocvična BIOS. V letech 1992 – 1994 došlo k zastřešení školního dvora, přístavbě školní jídelny a kuchyně a k výstavbě nových laboratoří. A zatím posledním velkým rozšířením areálu školy bylo získání budovy bývalých kasáren Jana Žižky, které se školou bezprostředně sousedily. Byl vybudován spojovací trakt, budova byla rekonstruována a škola tak získala učebny pro vyšší školu, velkou moderní posluchárnu (aulu), v přízemí pak studovnu, knihovnu a internát. Škola se tak postupně stala z jedné budovy postavené roku 1937 jedním velkým areálem, kde vše je pod jednou střechou.
Všichni, kteří si budou chtít připomenout historii naší školy a kteří si budou chtít areál školy prohlédnout, jsou zváni, v sobotu 22. října 2022 od 9:00 do 16:00 kdy proběhne, pro všechny pamětníky, bývalé absolventy, učitele, současné i budoucí žáky a jejich rodiče a všechny další zájemce „Den otevřených dveří“.

Ing. J. Novák,
učitel odborných předmětů

Zlata banka
Reklama
www.sps-caslav.cz