Ljunghall
Reklama

Zemřel bývalý ředitel Národního divadla a významný teatrolog Jindřich Černý

22. říjen 2020, 07:54

Praha - V úterních časných hodinách v jedné z pražských nemocnic pokojně zemřel ve věku devadesáti let bývalý ředitel Národního divadla teatrolog Jindřich Černý.

Jindřich Černý (20. června 1930, Čáslav – 20. října 2020, Praha)

Jindřich Černý byl český divadelní historik a kritik, editor a překladatel, nositel Ceny F. X. Šaldy. V letech 1948–1952 vystudoval pražskou Filozofickou fakultu UK a DAMU. Byl odsouzen pro studentskou protistátní činnost, trest vykonával ve vojenské pracovní jednotce v kamenolomu.

Do roku 1960 směl spolupracovat s kulturními institucemi pouze externě, v letech 1960–1970 byl redaktorem a později i šéfredaktorem divadelní redakce agentury DILIA, 1969–1971 byl na studijním pobytu v kabinetu pro studium divadla při Ústavu pro českou literaturu ČSAV.

Podílel se na vydávání divadelních her (doslovy, překlady, edice), rozhlasových úpravách a dramatizacích, studijních edicích DILIA, divadelních bibliografiích aj. Jako divadelní kritik publikoval v letech 1957 až 1970 v odborných divadelních časopisech, v Lidové demokracii a v Hostu do domu.

Po zákazu činnosti se stal na tři roky nočním hlídačem. V roce 1977 nastoupil do Archivu Národního divadla jako samostatný dokumentátor. V dalších letech pak v Národním divadle pracoval jako vedoucí tiskového oddělení, odborný redaktor a od roku 1990 jako vedoucí propagace. V letech 1991–1993 byl ředitelem Národního divadla.

Po roce 1989 pokračoval v publikační činnosti v Lidových novinách, Divadelních novinách a časopise Svět a divadlo. Vydal několik hereckých monografií (Dana Medřická, Jiřina Štěpničková, Eduard Cupák) a svou stěžejní historiografickou práci Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost 1945–1955).

Čest jeho památce!

Zdroj www.narodni-divadlo.cz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zemřel bývalý ředitel Národního divadla a významný teatrolog Jindřich Černý

Zemřel bývalý ředitel Národního divadla a významný teatrolog Jindřich Černý

22. říjen 2020

Praha - V úterních časných hodinách v jedné z pražských nemocnic pokojně zemřel ve věku devadesáti let bývalý ředitel Národního divadla teatrolog Jindřich Černý.

Jindřich Černý (20. června 1930, Čáslav – 20. října 2020, Praha)

Jindřich Černý byl český divadelní historik a kritik, editor a překladatel, nositel Ceny F. X. Šaldy. V letech 1948–1952 vystudoval pražskou Filozofickou fakultu UK a DAMU. Byl odsouzen pro studentskou protistátní činnost, trest vykonával ve vojenské pracovní jednotce v kamenolomu.

Do roku 1960 směl spolupracovat s kulturními institucemi pouze externě, v letech 1960–1970 byl redaktorem a později i šéfredaktorem divadelní redakce agentury DILIA, 1969–1971 byl na studijním pobytu v kabinetu pro studium divadla při Ústavu pro českou literaturu ČSAV.

Podílel se na vydávání divadelních her (doslovy, překlady, edice), rozhlasových úpravách a dramatizacích, studijních edicích DILIA, divadelních bibliografiích aj. Jako divadelní kritik publikoval v letech 1957 až 1970 v odborných divadelních časopisech, v Lidové demokracii a v Hostu do domu.

Po zákazu činnosti se stal na tři roky nočním hlídačem. V roce 1977 nastoupil do Archivu Národního divadla jako samostatný dokumentátor. V dalších letech pak v Národním divadle pracoval jako vedoucí tiskového oddělení, odborný redaktor a od roku 1990 jako vedoucí propagace. V letech 1991–1993 byl ředitelem Národního divadla.

Po roce 1989 pokračoval v publikační činnosti v Lidových novinách, Divadelních novinách a časopise Svět a divadlo. Vydal několik hereckých monografií (Dana Medřická, Jiřina Štěpničková, Eduard Cupák) a svou stěžejní historiografickou práci Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost 1945–1955).

Čest jeho památce!

Zdroj www.narodni-divadlo.cz