Stavex
Reklama

Muži hrozila intoxikace, na nástupišti v Kolíně tak museli zasáhnout zdravotníci

15. září 2020, 09:46

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 31.8. - 6. 9. 2020:

31. 8. 2020 – pondělí

V čase 7:40 hodin provedla v ulici Benešova hlídka MP součinnost Zdravotnické záchranné službě. Zde bylo záchranáři, z důvodu pádu osoby z elektrické koloběžky, prováděno její ošetření a následný převoz do Oblastní nemocnice Kolín. Strážníci poté převezli koloběžku na služebnu MP Kolín, kde si ji, následující den, osobně vyzvedl majitel. 

V čase 10:03 hodin byli požádáni strážníci, prostřednictvím linky 156, o pomoc. Paní z ulice Třídvorská doma upadl invalidní manžel a ona sama ho nezvládla zvednout a uložit na lůžko. Na místo se dostavila hlídka MP, která muže zvedla ze země a posadila na postel. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.

V čase 16:54 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OC Billa – Polepská. Uvedli, že jim do prodejny opět přišel muž, který zde v minulých dnech odcizil zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Kolín se doznal, že do OC chodí často, i do jiných obchodů, protože prodejem odcizeného zboží získává peníze pro svoje osobní potřeby. Poté se strážníkům, před svědky (i na základě následného shlédnutí kamerového záznamu) doznal ke krádeži zboží v hodnotě 2 584,70 Kč (21 ks fixačního krému na zubní protézu Corega, plechovku Semtex Energy a Tuňákový sendvič). Chování muže vykazovalo výrazné asociální prvky, bez respektu k cizímu majetku. Událost strážníky nebyla řešena příkazem na místě – pokutou, ale byla předána příslušnému správnímu orgánu. 

1. září 2020 - úterý

V poslední době jsou stále častější nálezy injekčních stříkaček v prostoru poblíž OC Futurum. Tentokrát se zřejmě jednalo o „párty feťáků“, neboť nález čítal 7ks injekčních stříkaček na ploše u schodů OC. Nebezpečný infekční materiál byl strážníky odklizen do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace této i další události. Strážníci odklízeli totiž i stříkačku poblíž divadla – ulice Smetanova.  Na žádost zdravotnického personálu jednoho z oddělení nemocnice Kolín, byla provedena hlídkou MP asistence při ošetření zcela zfetovaného agresivního pacienta. Strážníkům je tato problémová osoba z okresu Kolín dobře známa, a to pro svoje nevyzpytatelné chování v době, kdy je pod vlivem návykových látek i v době, kdy dochází k abstinenčním příznakům z důvodu jejich absence. 

V čase 16:30 hodin oznámila na linku 156 pracovnice ostrahy haly ČD, že mají na hale nějakého opilce, který nemá platnou jízdenku, vyřvává a nechce halu opustit. Hlídka MP na místě zjistila přiopilého jí známého muže, kterého z místa vykázala. Další opilec byl vykázán z ulice Masarykova, kde si ustlal na zastávce MAD. Tentokrát nebylo třeba přivolání lékařské pomoci. 

2. září 2020 - středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrolu míst, kde se vyskytují kriminálně závadové osoby, nalezli okrskoví strážníci na konci 1. nástupiště za poštou opět dvě injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizený do sběrného kontejneru.  V čase 15:25 hodin oznámil občan na linku 156, že je ulice Ovčárecká, ve směru od bývalé Tatry na Ovčáry, znečištěná betonem. Informace o závadě byla předána na dispečink SÚS, kde slíbili vyčištění komunikace.

3. 9. 2020 - čtvrtek

V čase 11:20 hodin oznámila na linku 156 členka ostrahy nádraží ČD, že na 2. nástupišti v odstaveném vagónu někdo spí. Po příjezdu na místo se strážníkům naskytl nepěkný pohled na muže, který byl pomočený a pozvracený. Strážníkům známá osoba z okresu Kolín byla ve stavu tak silné ebriety, že zde hrozila intoxikace. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána ZZS, která si poté, co se dostavila na místo, muže převzala a převezla do Oblastní nemocnice Kolín.

Na linku 156 byl oznámen nález injekční stříkačky poblíž nové polikliniky – ulice Smetanova. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.  Při pravidelném dohledu na veřejný pořádek a čistotu v prostoru městských teras, byl strážníky zjištěn nepořádek z odpadků a nedopalků cigaret. Vzhledem k tomu, že zde seděla skupina mládeže, která částečně nepořádek způsobila, museli mládežníci veškerý nepořádek uklidit. Dále byli všichni upozorněni na to, že se zde budou chovat slušně, pokud chtějí toto místo využívat k setkávání a odpočinku.  

5. 9. 2020 - sobota

Při noční kontrolní činnosti, která je každodenně prováděna v prostoru Kmochova ostrova, zjistila hlídka MP zde přespávající osoby. Dva bezdomovci se povalovali na pódiu amfiteátru. Strážníci osoby z místa důrazně vykázali. Po 22. hodině oznámila na linku 156 paní, že je v restauraci, která se nachází na sídlišti hluk, který se rozléhá po okolí. Na místo se dostavila autohlídka MP, která na zjistila, že zde stojí několik skupinek kuřáků (asi 15 lidí), kteří se normálně mezi sebou baví. Nebyl zaznamenán žádný křik či zpěv, pouze běžná, normální mluva. Přesto byli všichni upozorněni na zákonnou dobu stanovenou pro noční klid a obsluha provozovny na hudbu, která byla slyšet vždy, když někdo opustil prostor restaurace. Obsluha, po domluvě, hudbu zcela vypnula. V čase další  kontroly, kterou zde hlídka MP provedla, nebyl zaznamenaný žádný problém. 

6. 9. 2020 - neděle

V neděli 6. 9. 2020, půl hodiny po půlnoci, prováděla autohlídka MP Kolín kontrolní činnost, kdy na světelné křižovatce ulic Pražská a Jaselská spatřila zde jedoucí motorové vozidlo tovární značky Peugeot. Vzhledem ke způsobu jízdy vozidla, kdy toto opakovaně vjelo do protisměru a jeho jízda byla evidentně nejistá, hlídka MP pojala podezření, že by mohl být řidič pod vlivem návykové látky, popřípadě zdravotně indisponován. Strážníci vozidlo zákonným způsobem zastavili, jeho řidič byl poté vyzván k předložení dokladu totožnosti a dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Muž z Ukrajiny na výzvu předložil pouze cestovní doklad, řidičský průkaz, jak bylo později prověřeno, tato osoba nevlastní. Strážníci dále zjistili, že jsou v nákladovém prostoru dvoumístného vozidla přepravovány další dvě osoby. Pro výše uvedené porušení zákona byla na místo přivolána hlídka PČR, která si událost, po svém příjezdu, převzala.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Stavex
Reklama
Muži hrozila intoxikace, na nástupišti v Kolíně tak museli zasáhnout zdravotníci

Muži hrozila intoxikace, na nástupišti v Kolíně tak museli zasáhnout zdravotníci

15. září 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 31.8. - 6. 9. 2020:

31. 8. 2020 – pondělí

V čase 7:40 hodin provedla v ulici Benešova hlídka MP součinnost Zdravotnické záchranné službě. Zde bylo záchranáři, z důvodu pádu osoby z elektrické koloběžky, prováděno její ošetření a následný převoz do Oblastní nemocnice Kolín. Strážníci poté převezli koloběžku na služebnu MP Kolín, kde si ji, následující den, osobně vyzvedl majitel. 

V čase 10:03 hodin byli požádáni strážníci, prostřednictvím linky 156, o pomoc. Paní z ulice Třídvorská doma upadl invalidní manžel a ona sama ho nezvládla zvednout a uložit na lůžko. Na místo se dostavila hlídka MP, která muže zvedla ze země a posadila na postel. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.

V čase 16:54 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OC Billa – Polepská. Uvedli, že jim do prodejny opět přišel muž, který zde v minulých dnech odcizil zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Kolín se doznal, že do OC chodí často, i do jiných obchodů, protože prodejem odcizeného zboží získává peníze pro svoje osobní potřeby. Poté se strážníkům, před svědky (i na základě následného shlédnutí kamerového záznamu) doznal ke krádeži zboží v hodnotě 2 584,70 Kč (21 ks fixačního krému na zubní protézu Corega, plechovku Semtex Energy a Tuňákový sendvič). Chování muže vykazovalo výrazné asociální prvky, bez respektu k cizímu majetku. Událost strážníky nebyla řešena příkazem na místě – pokutou, ale byla předána příslušnému správnímu orgánu. 

1. září 2020 - úterý

V poslední době jsou stále častější nálezy injekčních stříkaček v prostoru poblíž OC Futurum. Tentokrát se zřejmě jednalo o „párty feťáků“, neboť nález čítal 7ks injekčních stříkaček na ploše u schodů OC. Nebezpečný infekční materiál byl strážníky odklizen do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace této i další události. Strážníci odklízeli totiž i stříkačku poblíž divadla – ulice Smetanova.  Na žádost zdravotnického personálu jednoho z oddělení nemocnice Kolín, byla provedena hlídkou MP asistence při ošetření zcela zfetovaného agresivního pacienta. Strážníkům je tato problémová osoba z okresu Kolín dobře známa, a to pro svoje nevyzpytatelné chování v době, kdy je pod vlivem návykových látek i v době, kdy dochází k abstinenčním příznakům z důvodu jejich absence. 

V čase 16:30 hodin oznámila na linku 156 pracovnice ostrahy haly ČD, že mají na hale nějakého opilce, který nemá platnou jízdenku, vyřvává a nechce halu opustit. Hlídka MP na místě zjistila přiopilého jí známého muže, kterého z místa vykázala. Další opilec byl vykázán z ulice Masarykova, kde si ustlal na zastávce MAD. Tentokrát nebylo třeba přivolání lékařské pomoci. 

2. září 2020 - středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrolu míst, kde se vyskytují kriminálně závadové osoby, nalezli okrskoví strážníci na konci 1. nástupiště za poštou opět dvě injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizený do sběrného kontejneru.  V čase 15:25 hodin oznámil občan na linku 156, že je ulice Ovčárecká, ve směru od bývalé Tatry na Ovčáry, znečištěná betonem. Informace o závadě byla předána na dispečink SÚS, kde slíbili vyčištění komunikace.

3. 9. 2020 - čtvrtek

V čase 11:20 hodin oznámila na linku 156 členka ostrahy nádraží ČD, že na 2. nástupišti v odstaveném vagónu někdo spí. Po příjezdu na místo se strážníkům naskytl nepěkný pohled na muže, který byl pomočený a pozvracený. Strážníkům známá osoba z okresu Kolín byla ve stavu tak silné ebriety, že zde hrozila intoxikace. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána ZZS, která si poté, co se dostavila na místo, muže převzala a převezla do Oblastní nemocnice Kolín.

Na linku 156 byl oznámen nález injekční stříkačky poblíž nové polikliniky – ulice Smetanova. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.  Při pravidelném dohledu na veřejný pořádek a čistotu v prostoru městských teras, byl strážníky zjištěn nepořádek z odpadků a nedopalků cigaret. Vzhledem k tomu, že zde seděla skupina mládeže, která částečně nepořádek způsobila, museli mládežníci veškerý nepořádek uklidit. Dále byli všichni upozorněni na to, že se zde budou chovat slušně, pokud chtějí toto místo využívat k setkávání a odpočinku.  

5. 9. 2020 - sobota

Při noční kontrolní činnosti, která je každodenně prováděna v prostoru Kmochova ostrova, zjistila hlídka MP zde přespávající osoby. Dva bezdomovci se povalovali na pódiu amfiteátru. Strážníci osoby z místa důrazně vykázali. Po 22. hodině oznámila na linku 156 paní, že je v restauraci, která se nachází na sídlišti hluk, který se rozléhá po okolí. Na místo se dostavila autohlídka MP, která na zjistila, že zde stojí několik skupinek kuřáků (asi 15 lidí), kteří se normálně mezi sebou baví. Nebyl zaznamenán žádný křik či zpěv, pouze běžná, normální mluva. Přesto byli všichni upozorněni na zákonnou dobu stanovenou pro noční klid a obsluha provozovny na hudbu, která byla slyšet vždy, když někdo opustil prostor restaurace. Obsluha, po domluvě, hudbu zcela vypnula. V čase další  kontroly, kterou zde hlídka MP provedla, nebyl zaznamenaný žádný problém. 

6. 9. 2020 - neděle

V neděli 6. 9. 2020, půl hodiny po půlnoci, prováděla autohlídka MP Kolín kontrolní činnost, kdy na světelné křižovatce ulic Pražská a Jaselská spatřila zde jedoucí motorové vozidlo tovární značky Peugeot. Vzhledem ke způsobu jízdy vozidla, kdy toto opakovaně vjelo do protisměru a jeho jízda byla evidentně nejistá, hlídka MP pojala podezření, že by mohl být řidič pod vlivem návykové látky, popřípadě zdravotně indisponován. Strážníci vozidlo zákonným způsobem zastavili, jeho řidič byl poté vyzván k předložení dokladu totožnosti a dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Muž z Ukrajiny na výzvu předložil pouze cestovní doklad, řidičský průkaz, jak bylo později prověřeno, tato osoba nevlastní. Strážníci dále zjistili, že jsou v nákladovém prostoru dvoumístného vozidla přepravovány další dvě osoby. Pro výše uvedené porušení zákona byla na místo přivolána hlídka PČR, která si událost, po svém příjezdu, převzala.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín