vv auto
Reklama

Narkoman se ukrýval v popelnici

4. červen 2020, 16:59

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 25. května - 1. června.

25. 5. 2020 – pondělí 

V čase 10:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny společnosti K + B Expert s.r.o., sídlící v ulici Benešova. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil sluchátka Xiaomi Mi Dual v hodnotě 449,- Kč, které si vložil do kapsy u bundy a prošel bez jejich uhrazení za pokladní zónu. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. 

V čase 11:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše vzal z regálu sáček s těsněním v hodnotě 59,- Kč, obsah vysypal do kapsy a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží si muž poté zakoupil. 

26. 5. 2020 - úterý 

V dopoledních hodinách oznámil občan, který bydlí v ulici Plynárenská, že jim na dvůr přišel pes s připnutým vodítkem a nasazeným košíkem. Dle oznámení se mělo jednat o mladého rotvajlera. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a kontaktovala oznamovatele, který jim předal psa. Strážníci setrvali se psem (černý kříženec s hnědým pálením) v lokalitě, ale bohužel se nikdo nepřihlásil. Vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl hlídkou převezen do městského útulku.  27. 5. 2020 - středa  Při kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v místech, kde se vyskytují problémové závislé osoby, byla pod železniční mostem nalezena použitá injekční stříkačka. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 18:11 hodin volala na linku 156 paní a uvedla, že na dětském hřišti „šachovnice“ je parta mladých (10 – 15 let), kteří tam kouří a pijí alkohol. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nezjistila požívání alkoholu a ani kouření cigaret, popřípadě jiné protiprávní jednání. 

V 19:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že u prodejny večerka (ulice Pod Hroby) se povaluje nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se zde povaloval muž, který zde čekal na vlak do Kutné Hory a usnul. Muže, který měl platnou jízdenku, strážníci doprovodili k nádražní hale.  Při kontrolní činnosti, která proběhla ve večerních hodinách v prostoru ulice Masarykova, a byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl na lavičce zjištěn strážníkům dobře známý, problémový opilec. Pomočeného muže strážníci probudili, vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, nebylo v tento den třeba přivolání lékařské pomoci. Muž byl z místa vykázán. 

28. 5. 2020 - čtvrtek 

V čase 10:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa. Uvedli, že v prodejně Billa - ulice Plynárenská zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil plechovkové pivo značky Kanec, zboží v hodnotě 19,- Kč uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho „nakoupí za pět prstů“. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. 

V čase 20:09 hodin volal občan, že na pěší stezce za „hasičárnou“, která vede do Polep, sedí dvě osoby na mostku za zábradlím, přímo nad obchvatem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Na místě byly zjištěny dvě mladé dívky, které seděly na okraji mostku. Strážníci obě dívky poučili o nebezpečnosti jejich jednání, kterým by mohlo dojít k ohrožení na životě zdraví jejich, popřípadě jiných osob. Dívky vše pochopily a s omluvou místo opustily. 

29. 5. 2020 - pátek 

V čase 0:18 hodin volala paní z Karlova náměstí, že tam pobíhal zmateně psík, kterého odchytila. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Paní hlídce odchyceného béžového křížence předala, vzhledem k tomu, že neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl převezen do městského útulku.  Při další, plánované preventivní kontrole dětských hřišť, byla zjištěna závada na dřevěném plůtku, který je součástí herní plochy hřiště v ulici Tylova. Na sousedním betonovém hřišti bylo zjištěno poničené pletivo, které tyto dvě plochy odděluje. Provedena fotodokumentace nahledané události, která byla předána na Odbor správy městského majetku při MěÚ Kolín. Dále strážníci provedli kontroly všech herních ploch, které se nacházejí v těchto ulicích: Antonína Dvořáka, V Kasárnách, Čechovy sady, U Jána a Roháčova. V době kontroly zde nebyla zjištěna žádná závada nebo nález použitých injekčních stříkaček. 

V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato několik oznámení od občanů, že v ulici V Opletkách leží na chodníku nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního problémového narkomana. Muž komunikoval a hlídce MP Kolín uvedl, že odpočívá. Vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, byl z místa odpočinku důrazně vykázán. 

V čase 8:43 hodin oznámili na linku 156 občané z ulice Čechovy sady, že tam nějaký bezdomovec leze do kontejneru na elektroodpad. Na místě zjištěn hlídce strážníků dobře známý, problémový kolínský narkoman, který byl z místa vykázán. 

V čase 10:50 hodin, kdy strážníci vykonávali kontrolní hlídkovou činnost v okolí náměstí Republiky, byli osloveni občanem s tím, že je u domu č. p. 39 (poblíž přechodu pro chodce) opřená starší paní, které zřejmě není dobře. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, paní si stěžovala na závratě a na problémy s chůzí. Na místo byla přivolána RZS Kolín, záchranáři si ženu převzali do péče a převezli do kolínské nemocnice. 

V čase 16:59 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde mají muže, který v OC odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž odcizil sladkosti – čokolády v hodnotě 256,- Kč. Zboží uschoval pod oděv a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že cukrovinky odcizí. Zde byl poté zastaven pracovníkem ostrahy. Strážníkům, kteří se dostavili na místo, se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že muž neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat, byl hlídkou MP Kolín předveden na policii, k jejímu zjištění. Následnou lustrací osoby (adresa pobytu na ohlašovně jedné z obcí v okrese Nymburk) bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Muže i celou událost si od strážníků převzala policie, k provedení dalších opatření. 

V čase 22:10 hodin oznámili na linku 156 občané, že se ze dvora jednoho z domů v ulici Zengrova ozývá řev, zřejmě tam probíhá nějaký „velký mejdan“. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě se nacházelo asi dvacet osob, které zde slavily narozeniny, jak strážníkům uvedl jeden z účastníků oslavy, který za skupinu „jednal“. Strážníci osoby upozornili, že je na jejich jednání přijata na linku 156 stížnost s tím, že je od 22. hodiny zákonem stanovená doba „nočního klidu“, který je nutné zachovat. Osoba jednající za slavící skupinu uvedla, že akci končí. 

V čase 22:36 hodin byla na linku 156 přijata stížnost od občanů na osoby, které před ubytovnou v ulici Polepská ruší noční klid hlasitým hovorem. Bylo uvedeno, že toto není poprvé. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Jednalo se o osoby zde ubytované, které před ubytovacím zařízením kouřily, protože je ve vnitřním prostoru ubytovny toto zakázáno. Osoby místo poté opustily a rozešly se do svých pokojů. 

31. 5. 2020 – neděle 

V čase 17:56 hodin oznámil na linku 156 občan, že před jejich domem v ulici Antonína Kaliny leze nějaký divný člověk do kontejneru na elektroodpad. Na místě hlídkou zjištěn místní problémový narkoman (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který byl po domluvě o svém chování, vykázán z místa. 

1. 6. 2020 – pondělí 

V čase 21:10 hodin oznámil, prostřednictvím linky 156, občan nález použitých injekčních stříkaček. Jednalo se opět o prostor u WC, které se nachází vedle obchodního centra v Plynárenské ulici. Strážníci infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.  

2. 6. 2020 - úterý 

Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka okrskových strážníků v prostoru Karlova náměstí a jeho okolí, spatřili na lavičce strážníci staršího muže, který seděl tak, že zde bylo podezření, že má nějaké zdravotní potíže. Strážníci k muži přistoupili a dotázali se, zda je zdravotně v pořádku a nepotřebuje přivolat lékaře. Muž jim odpověděl, že je v pořádku, ale že se mu poškodila ochranná rouška na ústa, tak ji zde zašívá, protože potřebuje zajít do obchodu a na úřad, kde ji musí mít nasazenou. Muž dále uvedl, že roušky sháněl, ale v obchodě byla cena vysoká (cca 100,- Kč), tak zakoupil šitíčko a provizorně si ji zde zašije. Strážníci muži darovali novou látkovou roušku, kterou měli u sebe a muži poskytli informaci, že je na poliklinice v ulici Smetanova „rouškomat“, kde může, v případě další potřeby, roušku za poplatek 30,- Kč zakoupit. Muž byl velmi šťastný, strážníkům chtěl roušku platit, ale ti mu s úsměvem odpověděli, že to je od městské policie dárek. S přáním hezkého dne se všichni rozloučili.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Narkoman se ukrýval v popelnici

Narkoman se ukrýval v popelnici

4. červen 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 25. května - 1. června.

25. 5. 2020 – pondělí 

V čase 10:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny společnosti K + B Expert s.r.o., sídlící v ulici Benešova. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil sluchátka Xiaomi Mi Dual v hodnotě 449,- Kč, které si vložil do kapsy u bundy a prošel bez jejich uhrazení za pokladní zónu. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. 

V čase 11:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše vzal z regálu sáček s těsněním v hodnotě 59,- Kč, obsah vysypal do kapsy a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží si muž poté zakoupil. 

26. 5. 2020 - úterý 

V dopoledních hodinách oznámil občan, který bydlí v ulici Plynárenská, že jim na dvůr přišel pes s připnutým vodítkem a nasazeným košíkem. Dle oznámení se mělo jednat o mladého rotvajlera. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a kontaktovala oznamovatele, který jim předal psa. Strážníci setrvali se psem (černý kříženec s hnědým pálením) v lokalitě, ale bohužel se nikdo nepřihlásil. Vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl hlídkou převezen do městského útulku.  27. 5. 2020 - středa  Při kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v místech, kde se vyskytují problémové závislé osoby, byla pod železniční mostem nalezena použitá injekční stříkačka. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 18:11 hodin volala na linku 156 paní a uvedla, že na dětském hřišti „šachovnice“ je parta mladých (10 – 15 let), kteří tam kouří a pijí alkohol. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nezjistila požívání alkoholu a ani kouření cigaret, popřípadě jiné protiprávní jednání. 

V 19:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že u prodejny večerka (ulice Pod Hroby) se povaluje nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se zde povaloval muž, který zde čekal na vlak do Kutné Hory a usnul. Muže, který měl platnou jízdenku, strážníci doprovodili k nádražní hale.  Při kontrolní činnosti, která proběhla ve večerních hodinách v prostoru ulice Masarykova, a byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl na lavičce zjištěn strážníkům dobře známý, problémový opilec. Pomočeného muže strážníci probudili, vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, nebylo v tento den třeba přivolání lékařské pomoci. Muž byl z místa vykázán. 

28. 5. 2020 - čtvrtek 

V čase 10:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa. Uvedli, že v prodejně Billa - ulice Plynárenská zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil plechovkové pivo značky Kanec, zboží v hodnotě 19,- Kč uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho „nakoupí za pět prstů“. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. 

V čase 20:09 hodin volal občan, že na pěší stezce za „hasičárnou“, která vede do Polep, sedí dvě osoby na mostku za zábradlím, přímo nad obchvatem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Na místě byly zjištěny dvě mladé dívky, které seděly na okraji mostku. Strážníci obě dívky poučili o nebezpečnosti jejich jednání, kterým by mohlo dojít k ohrožení na životě zdraví jejich, popřípadě jiných osob. Dívky vše pochopily a s omluvou místo opustily. 

29. 5. 2020 - pátek 

V čase 0:18 hodin volala paní z Karlova náměstí, že tam pobíhal zmateně psík, kterého odchytila. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Paní hlídce odchyceného béžového křížence předala, vzhledem k tomu, že neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl převezen do městského útulku.  Při další, plánované preventivní kontrole dětských hřišť, byla zjištěna závada na dřevěném plůtku, který je součástí herní plochy hřiště v ulici Tylova. Na sousedním betonovém hřišti bylo zjištěno poničené pletivo, které tyto dvě plochy odděluje. Provedena fotodokumentace nahledané události, která byla předána na Odbor správy městského majetku při MěÚ Kolín. Dále strážníci provedli kontroly všech herních ploch, které se nacházejí v těchto ulicích: Antonína Dvořáka, V Kasárnách, Čechovy sady, U Jána a Roháčova. V době kontroly zde nebyla zjištěna žádná závada nebo nález použitých injekčních stříkaček. 

V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato několik oznámení od občanů, že v ulici V Opletkách leží na chodníku nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního problémového narkomana. Muž komunikoval a hlídce MP Kolín uvedl, že odpočívá. Vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, byl z místa odpočinku důrazně vykázán. 

V čase 8:43 hodin oznámili na linku 156 občané z ulice Čechovy sady, že tam nějaký bezdomovec leze do kontejneru na elektroodpad. Na místě zjištěn hlídce strážníků dobře známý, problémový kolínský narkoman, který byl z místa vykázán. 

V čase 10:50 hodin, kdy strážníci vykonávali kontrolní hlídkovou činnost v okolí náměstí Republiky, byli osloveni občanem s tím, že je u domu č. p. 39 (poblíž přechodu pro chodce) opřená starší paní, které zřejmě není dobře. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, paní si stěžovala na závratě a na problémy s chůzí. Na místo byla přivolána RZS Kolín, záchranáři si ženu převzali do péče a převezli do kolínské nemocnice. 

V čase 16:59 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde mají muže, který v OC odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž odcizil sladkosti – čokolády v hodnotě 256,- Kč. Zboží uschoval pod oděv a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že cukrovinky odcizí. Zde byl poté zastaven pracovníkem ostrahy. Strážníkům, kteří se dostavili na místo, se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že muž neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat, byl hlídkou MP Kolín předveden na policii, k jejímu zjištění. Následnou lustrací osoby (adresa pobytu na ohlašovně jedné z obcí v okrese Nymburk) bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Muže i celou událost si od strážníků převzala policie, k provedení dalších opatření. 

V čase 22:10 hodin oznámili na linku 156 občané, že se ze dvora jednoho z domů v ulici Zengrova ozývá řev, zřejmě tam probíhá nějaký „velký mejdan“. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě se nacházelo asi dvacet osob, které zde slavily narozeniny, jak strážníkům uvedl jeden z účastníků oslavy, který za skupinu „jednal“. Strážníci osoby upozornili, že je na jejich jednání přijata na linku 156 stížnost s tím, že je od 22. hodiny zákonem stanovená doba „nočního klidu“, který je nutné zachovat. Osoba jednající za slavící skupinu uvedla, že akci končí. 

V čase 22:36 hodin byla na linku 156 přijata stížnost od občanů na osoby, které před ubytovnou v ulici Polepská ruší noční klid hlasitým hovorem. Bylo uvedeno, že toto není poprvé. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Jednalo se o osoby zde ubytované, které před ubytovacím zařízením kouřily, protože je ve vnitřním prostoru ubytovny toto zakázáno. Osoby místo poté opustily a rozešly se do svých pokojů. 

31. 5. 2020 – neděle 

V čase 17:56 hodin oznámil na linku 156 občan, že před jejich domem v ulici Antonína Kaliny leze nějaký divný člověk do kontejneru na elektroodpad. Na místě hlídkou zjištěn místní problémový narkoman (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který byl po domluvě o svém chování, vykázán z místa. 

1. 6. 2020 – pondělí 

V čase 21:10 hodin oznámil, prostřednictvím linky 156, občan nález použitých injekčních stříkaček. Jednalo se opět o prostor u WC, které se nachází vedle obchodního centra v Plynárenské ulici. Strážníci infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.  

2. 6. 2020 - úterý 

Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka okrskových strážníků v prostoru Karlova náměstí a jeho okolí, spatřili na lavičce strážníci staršího muže, který seděl tak, že zde bylo podezření, že má nějaké zdravotní potíže. Strážníci k muži přistoupili a dotázali se, zda je zdravotně v pořádku a nepotřebuje přivolat lékaře. Muž jim odpověděl, že je v pořádku, ale že se mu poškodila ochranná rouška na ústa, tak ji zde zašívá, protože potřebuje zajít do obchodu a na úřad, kde ji musí mít nasazenou. Muž dále uvedl, že roušky sháněl, ale v obchodě byla cena vysoká (cca 100,- Kč), tak zakoupil šitíčko a provizorně si ji zde zašije. Strážníci muži darovali novou látkovou roušku, kterou měli u sebe a muži poskytli informaci, že je na poliklinice v ulici Smetanova „rouškomat“, kde může, v případě další potřeby, roušku za poplatek 30,- Kč zakoupit. Muž byl velmi šťastný, strážníkům chtěl roušku platit, ale ti mu s úsměvem odpověděli, že to je od městské policie dárek. S přáním hezkého dne se všichni rozloučili.

Zlata banka
Reklama
str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín