Domaro
Reklama

Strážníci Městské policie Kolín odchytili nutrii a vypustili ji zpět do Labe

16. červen 2020, 13:03

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 8. - 14. června.

8. 6. 2020 – pondělí

V čase 11:10 hodin bylo oznámeno na linku 156, že přímo u 4. ZŠ – ulice Lipanská se nachází použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která injekční stříkačku odklidila do boxu na nebezpečný infekční odpad. Strážníci provedli kontrolu okolí školy, kde byla nalezena a odklizena další injekční stříkačka. Provedena fotodokumentace nálezu. Na linku 156 oznámili zaměstnanci z MěÚ – Karlovo náměstí 44, že mají na chodbě, před jednou z kanceláří, sedícího holuba a požádali o odchyt. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zatoulané zvíře odchytili a vypustili „na svobodu“. 

V čase 15:18 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy společnosti OC Futurum. Uvedli, že v  DM drogerii zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Mladá Boleslav naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když z regálu vzal lak na nehty v hodnotě 239,- Kč, který uschoval v kapse kalhot a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Muž se ke krádeži strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

9. 6. 2020 – úterý

V čase 9:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně muže, který rozbíjí skleněnou výlohu bývalé trafiky na zastávce MHD – ulice U Křižovatky. Vzhledem k tomu, že autohlídka Městské policie Kolín vykonávala kontrolní činnost ve vedlejší ulici, byla na místě během dvou minut. Po příjezdu strážníků se na zastávce nacházel muž, který byl přistižen, jak z uzamčeného prostoru vyndává rozbitou skleněnou výplní vystavenou keramickou výzdobu. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci muže předali přivolané hlídce policie.

V čase 18:37 hodin bylo na služební linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa. Uvedli, že v OC - ulice Plynárenská zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Bille odcizil cukrovinky v hodnotě 60,- Kč, které uschoval do kapsy a prošel pokladní linií s úmyslem, že zboží odcizí. Mladík se ke strážníkům krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

11. 6. 2020 – čtvrtek

V čase 8:25 prováděla hlídka okrskových strážníků MP Kolín dohled nad veřejným pořádkem, který byl zaměřený také na výskyt problémových závadových osob. Při kontrole prostoru před halou ČD si strážníci všimli známého problémového bezdomovce, jak tlačí jízdní kolo. Vzhledem k tomu, že bylo hlídce známo, že se muž v poslední době dopustil, mimo jiné, i přestupků proti majetku, strážníci osobu ztotožnili a zjistil, že se jedná o hledané odcizené kolo. Na místo byla přivolána hlídka policie, které byl podezřelý i s kolem předán, k provedení dalších opatření.  

V čase 13:28 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců potravin Kašpar -  ulice Prokopa Velikého. Uvedli, že zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Jednalo se o problémového narkomana z okresu Kolín. Mladík naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v hodnotě 36,- Kč, které uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Narkoman se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Vzhledem ke skutečnosti, že má muž v Rejstříku přestupků mnoho záznamů, nebyl uvedený přestupek proti majetku strážníky řešen příkazem na místě – pokutou, ale událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ Kolín. V čase 20:35 hodin bylo přijato oznámení ohledně bezdomovce, který si měl udělat brloh u jednoho z domů v ulici U Nemocnice. Dále bylo uvedeno, že je bezdomovec nepříjemný na děti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o problémového muže z okresu Kolín (adresa pobytu hlášená na OÚ jedné z obcí). Muž byl poté, co si místo uklidil, vykázán z tohoto prostoru s důrazným upozorněním, že si obyvatelé nepřejí, aby zde pobýval a svou přítomností a chováním je obtěžoval.  

12. 6. 2020 - pátek

V čase 19:20 hodin oznámila na linku 156 ostraha ČD, že na 1. prodlouženém nástupišti jsou bezdomovci, kteří tam řvou a popíjejí alkohol. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o známou partu feťáků, kteří zde popíjeli, chovali se hlučně a vulgárně. Strážníci narkomany poté, co uklidili nepořádek, z místa důrazně vykázali. Vzhledem k tomu, že se jedná o nitrožilní uživatele jiných návykových látek, bylo toto místo, ohledně výskytu použitých injekčních stříkaček, strážníky zkontrolováno.

13. 6. 2020 - sobota

V čase 0:15 hodin oznámil na linku 156 občan, že se před restaurací v ulici Dělnická nachází nějaký opilec a nahlas křičí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že muž je nedoslýchavý a objednává si vozidlo TAXI. Strážníci muže ubezpečili, že objednané vozidlo zanedlouho přijede, proto již nemusí nikam volat. Během několika minut vozidlo přijelo na místo a muže odvezlo odjel. V tomto případě se nejednalo o porušení zákona.

Čase 17:14 bylo na linku 156 přijato oznámení o silně podnapilém muži, který jede na kole ulicí Brankovická, směrem ke starému mostu, a jízdu nezvládá. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která spatřila, při průjezdu uvedeného místa zakrváceného muže, který ležel na chodníku, vedle sebe měl jízdní kolo. Osoba muže byla strážníkům známá, jednalo se o místního agresivního opilce a narkomana. Muži bylo poskytnuto prvotní ošetření a přivolána RZS. Záchranáři si muže převzali a převezli do kolínské nemocnice.    

14. 6. 2020 - neděle

V čase 8:12 hodin oznámila na linku 156 paní, že po ulici Mnichovická volně pobíhá pes. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa – béžového křížence odchytla a umístila do městského útulku. Pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele.

V čase 08:29 hodin oznámil občan na linku 156, že u zimního stadionu  pobíhá po silnici nějaké zvíře, zřejmě nutrie. Na místo oznámení se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o samce nutrie. Zvíře bylo strážníky odchyceno a přeneseno k Labi, kde bylo vypuštěno. 

Z důvodu nastalých problémů při bouřce, byla strážníky, po celou dobu služby, prováděna kontrolní činnost v celém katastrálním území města. Firmě VODOS byly průběžně hlášeny ucpané kanály, byly zodpovídány dotazy obyvatel, v části Kolín – Sendražice bylo spolupracováno se Sborem dobrovolných hasičů Sendražice i s ostatními složkami IZS. Během dne přijato několik telefonických oznámení, např. se v ulici Havlíčkova (u č. p. 552) propadla zem v okolí parovodu a v ulici Rubešova (naproti Tubo Pizza) se propadl chodník. Informace o závadách byly předány firmám, které přislíbily, že je odstraní. Provedeny fotodokumentace událostí.  

V čase 20:31 hodin volali občané a upozornili, že se na Karlově náměstí válí nějaký zanedbaný muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o problémového opilce a narkomana z okresu Kolín (adresa pobytu na OÚ jedné z obcí). Muž byl bez bot, proto byla vidět „perfektně provedená pedikúra“. Muž nebyl zraněný, proto byl poté, co se probudil a obul, hlídkou MP z místa vykázán.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Strážníci Městské policie Kolín odchytili nutrii a vypustili ji zpět do Labe

Strážníci Městské policie Kolín odchytili nutrii a vypustili ji zpět do Labe

16. červen 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 8. - 14. června.

8. 6. 2020 – pondělí

V čase 11:10 hodin bylo oznámeno na linku 156, že přímo u 4. ZŠ – ulice Lipanská se nachází použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která injekční stříkačku odklidila do boxu na nebezpečný infekční odpad. Strážníci provedli kontrolu okolí školy, kde byla nalezena a odklizena další injekční stříkačka. Provedena fotodokumentace nálezu. Na linku 156 oznámili zaměstnanci z MěÚ – Karlovo náměstí 44, že mají na chodbě, před jednou z kanceláří, sedícího holuba a požádali o odchyt. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zatoulané zvíře odchytili a vypustili „na svobodu“. 

V čase 15:18 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy společnosti OC Futurum. Uvedli, že v  DM drogerii zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Mladá Boleslav naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když z regálu vzal lak na nehty v hodnotě 239,- Kč, který uschoval v kapse kalhot a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Muž se ke krádeži strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

9. 6. 2020 – úterý

V čase 9:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně muže, který rozbíjí skleněnou výlohu bývalé trafiky na zastávce MHD – ulice U Křižovatky. Vzhledem k tomu, že autohlídka Městské policie Kolín vykonávala kontrolní činnost ve vedlejší ulici, byla na místě během dvou minut. Po příjezdu strážníků se na zastávce nacházel muž, který byl přistižen, jak z uzamčeného prostoru vyndává rozbitou skleněnou výplní vystavenou keramickou výzdobu. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci muže předali přivolané hlídce policie.

V čase 18:37 hodin bylo na služební linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa. Uvedli, že v OC - ulice Plynárenská zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Bille odcizil cukrovinky v hodnotě 60,- Kč, které uschoval do kapsy a prošel pokladní linií s úmyslem, že zboží odcizí. Mladík se ke strážníkům krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

11. 6. 2020 – čtvrtek

V čase 8:25 prováděla hlídka okrskových strážníků MP Kolín dohled nad veřejným pořádkem, který byl zaměřený také na výskyt problémových závadových osob. Při kontrole prostoru před halou ČD si strážníci všimli známého problémového bezdomovce, jak tlačí jízdní kolo. Vzhledem k tomu, že bylo hlídce známo, že se muž v poslední době dopustil, mimo jiné, i přestupků proti majetku, strážníci osobu ztotožnili a zjistil, že se jedná o hledané odcizené kolo. Na místo byla přivolána hlídka policie, které byl podezřelý i s kolem předán, k provedení dalších opatření.  

V čase 13:28 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců potravin Kašpar -  ulice Prokopa Velikého. Uvedli, že zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Jednalo se o problémového narkomana z okresu Kolín. Mladík naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v hodnotě 36,- Kč, které uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Narkoman se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Vzhledem ke skutečnosti, že má muž v Rejstříku přestupků mnoho záznamů, nebyl uvedený přestupek proti majetku strážníky řešen příkazem na místě – pokutou, ale událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ Kolín. V čase 20:35 hodin bylo přijato oznámení ohledně bezdomovce, který si měl udělat brloh u jednoho z domů v ulici U Nemocnice. Dále bylo uvedeno, že je bezdomovec nepříjemný na děti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o problémového muže z okresu Kolín (adresa pobytu hlášená na OÚ jedné z obcí). Muž byl poté, co si místo uklidil, vykázán z tohoto prostoru s důrazným upozorněním, že si obyvatelé nepřejí, aby zde pobýval a svou přítomností a chováním je obtěžoval.  

12. 6. 2020 - pátek

V čase 19:20 hodin oznámila na linku 156 ostraha ČD, že na 1. prodlouženém nástupišti jsou bezdomovci, kteří tam řvou a popíjejí alkohol. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o známou partu feťáků, kteří zde popíjeli, chovali se hlučně a vulgárně. Strážníci narkomany poté, co uklidili nepořádek, z místa důrazně vykázali. Vzhledem k tomu, že se jedná o nitrožilní uživatele jiných návykových látek, bylo toto místo, ohledně výskytu použitých injekčních stříkaček, strážníky zkontrolováno.

13. 6. 2020 - sobota

V čase 0:15 hodin oznámil na linku 156 občan, že se před restaurací v ulici Dělnická nachází nějaký opilec a nahlas křičí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že muž je nedoslýchavý a objednává si vozidlo TAXI. Strážníci muže ubezpečili, že objednané vozidlo zanedlouho přijede, proto již nemusí nikam volat. Během několika minut vozidlo přijelo na místo a muže odvezlo odjel. V tomto případě se nejednalo o porušení zákona.

Čase 17:14 bylo na linku 156 přijato oznámení o silně podnapilém muži, který jede na kole ulicí Brankovická, směrem ke starému mostu, a jízdu nezvládá. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která spatřila, při průjezdu uvedeného místa zakrváceného muže, který ležel na chodníku, vedle sebe měl jízdní kolo. Osoba muže byla strážníkům známá, jednalo se o místního agresivního opilce a narkomana. Muži bylo poskytnuto prvotní ošetření a přivolána RZS. Záchranáři si muže převzali a převezli do kolínské nemocnice.    

14. 6. 2020 - neděle

V čase 8:12 hodin oznámila na linku 156 paní, že po ulici Mnichovická volně pobíhá pes. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa – béžového křížence odchytla a umístila do městského útulku. Pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele.

V čase 08:29 hodin oznámil občan na linku 156, že u zimního stadionu  pobíhá po silnici nějaké zvíře, zřejmě nutrie. Na místo oznámení se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o samce nutrie. Zvíře bylo strážníky odchyceno a přeneseno k Labi, kde bylo vypuštěno. 

Z důvodu nastalých problémů při bouřce, byla strážníky, po celou dobu služby, prováděna kontrolní činnost v celém katastrálním území města. Firmě VODOS byly průběžně hlášeny ucpané kanály, byly zodpovídány dotazy obyvatel, v části Kolín – Sendražice bylo spolupracováno se Sborem dobrovolných hasičů Sendražice i s ostatními složkami IZS. Během dne přijato několik telefonických oznámení, např. se v ulici Havlíčkova (u č. p. 552) propadla zem v okolí parovodu a v ulici Rubešova (naproti Tubo Pizza) se propadl chodník. Informace o závadách byly předány firmám, které přislíbily, že je odstraní. Provedeny fotodokumentace událostí.  

V čase 20:31 hodin volali občané a upozornili, že se na Karlově náměstí válí nějaký zanedbaný muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o problémového opilce a narkomana z okresu Kolín (adresa pobytu na OÚ jedné z obcí). Muž byl bez bot, proto byla vidět „perfektně provedená pedikúra“. Muž nebyl zraněný, proto byl poté, co se probudil a obul, hlídkou MP z místa vykázán.

Zlata banka
Reklama
str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín