vv auto
Reklama

Městská hudba Františka Kmocha stopadesátiletá, hlavní oslavy v neděli!

12. květen 2022, 14:55

Kolín - Píše se rok 2022, rok, ve kterém uplyne 150 let od založení nejznámějšího českého dechového orchestru, Městské hudby Františka Kmocha Kolín. Město Kolín se připravuje oslavit toto velmi významné výročí hned několika akcemi. Nejprve si ale připomeňme, jak šel čas.

Počátky Kmochova orchestru spadají už do roku 1871, kdy pod křídly Sokola vznikla skupina trubačů, kteří jezdili s cvičenci na různá vystoupení a zajišťovali jednoduchý hudební doprovod. Ve stejném roce přišel do Kolína mladý učitel s výrazným hudebním talentem. František Kmoch nejprve vypomáhal jako hudebník v kapele Josefa Borčického, ale jako kapelník o sobě dal vědět v roce 1870, kdy založil vlastní kapelu v Červených Pečkách a začal s ní doprovázet většinu hudebních akcí. Sokolové začali jednat s Františkem Kmochem již v roce 1871, kdy se rozhodli vytvořit vlastní orchestr a jeho sestavením pověřili právě Františka Kmocha.

Uzavřeli spolu prozatímní smlouvu s ročním platem pro kapelníka ve výši 100 zlatých. V počátcích měla kapela jen 6, někdy 8 mužů, v roce 1872 se rozrostla na 22 mužů. Úsilí Františka Kmocha směřovalo k založení skutečného dechového orchestru s kompletním hráčským obsazením. Průlomem v jeho snažení byl rok 1872, který se oficiálně považuje za začátek Kmochova orchestru.

15. května 1872 František Kmoch poprvé vystoupil na Dolejším, dnes Kmochově ostrově a položil tak základ pravidelným nedělním koncertům.

V roce 1873 František Kmoch s orchestrem poprvé vyjel za hranice města. Tehdy dne 16. července 1873 uplynulo 100 let od narození významného představitele českého národního obrození Josefa Jungmanna a v Praze na nynějším Jungmannově náměstí byl položen základní kámen Jungmannova pomníku, který byl oficiálně odhalen o 5 let později. Hudba koncertovala na místě položení základního kamene a dále v Měšťanské besedě. Tehdejší pražské noviny zaznamenaly kvality „hudby Sokola kolínského“ a otiskly o celém vystoupení oslavné články.

Kmochova kapela se v té době již opět rozrostla, hudebníci ovládali několik nástrojů a ty podle typu tělesa měnili. Orchestr tak vystupoval podle potřeb jako dechový, smyčcový či taneční a Sokol jako projev uznání v roce 1873 uzavřel s Kmochem novou smlouvu a jeho plat zvýšil na 150 zlatých.

Souběžně s činností hudební se František Kmoch věnoval i činnosti pedagogické, sám vyučoval hru na několik hudebních nástrojů, nový dorost do kapely vychovávali též někteří jeho hudebníci.

V roce 1884 již Kmochova kapela cestovala do Prahy a mnoha českých a moravských měst a poprvé vyjela i za hranice Českého království do Krakova. Postupně za Kmochova života koncertovala v Budapešti, v ruském Nižním Novgorodu při korunovaci cara Mikuláše II. (1896), ve Vídni aj.

Dne 30. dubna 1912 František Kmoch zemřel. Jeho pohřeb provázela ohromná účast občanů, oficiálních osobností nejen z Kolína, ale i z míst, kde Kmochova hudba hrávala. Po jeho smrti se kapely ujal Alois Vlasák, kterému bylo v té době 27 let. Orchestr se také stal v roce 1919 hudbou města Kolína. Pod Vlasákovým vedením hrála kapela dlouhých 42 roků, tedy až do roku 1954, kdy Alois Vlasák zemřel.  Způsob jeho vedení se od jeho předchůdce nijak nelišil, jeho krédem byla stejně jako u Kmocha velmi pečlivá příprava a poctivý nácvik. Pod vedením A. Vlasáka byla stále dominantní spolupráce se Sokolem a koncertování na mnoha národních a vlasteneckých akcích. Orchestr s ním přečkal i obě světové války a pokaždé navázal na původní činnost. Za války byl rovněž natočen film o Františku Kmochovi „To byl český muzikant“, ve kterém titulní roli vytvořil Otomar Korbelář (1941).

Po smrti Aloise Vlasáka krátce vedl kapelu jeho zeť Jiří Jaroch. S ohledem na svoji profesionální kariéru se však musel svého postu vzdát, jeho časové možnosti by činnost orchestru omezovaly. V roce 1955 předal taktovku Václavu Tyrovi. I tento kapelník pracoval obdobným způsobem jako Kmoch, dokonce se v té době stále ještě hrálo ve dvou formách – smyčcové i dechové. Orchestr s ním absolvoval velké množství vystoupení, některé koncerty byly tak úspěšné, že se musely několikrát opakovat.

Václava Tyra vystřídal v roce 1962 za dirigentským pultem Jan Vostrčil. V té době byl zaznamenán úbytek počtu hráčů, přesto kapela úspěšně navázala na předchozí tradice a koncertovala na mnoha významných akcích. Po ukončení činnosti Jana Vostrčila v roce 1970 stanul před orchestrem bývalý vojenský kapelník Zdeněk Josef. Ačkoli- jeho začátky u orchestru vypadaly velmi slibně, musel svoji činnost po prvním roce ze zdravotních důvodů ukončit a v roce 1971 jako 37letý zemřel. Na koncertě 28. října 1971 se veřejnosti poprvé orchestr ukázal s Josefem Novákem, dalším novým kapelníkem.

Po několika nevýrazných letech se opět začal orchestr zvedat. Natočil televizní pořad, koncertoval v roce 1972 v rámci Roku hudby v Kolíně a oslavil 100 let trvání Kmochovy hudby.

Orchestr opět začal jezdit do zahraničí, koncertoval v Maďarsku, NDR, Švýcarsku, aj. V roce 1973 se v Kolíně poprvé objevil mladý, tehdy ještě studující dirigent Ivan Fišer. Stal se dirigentem nejen Mládežnického orchestru LŠU a Kolínské filharmonie, ale začal spolupracovat i s Městskou hudbou Františka Kmocha. Tento mladý nadaný dirigent přivedl do orchestru zejména velké množství mladých hráčů a od počátku byl svým okolím velmi příznivě přijímán. Na počátku sedmdesátých let 20. století orchestr absolvoval několik zahraničních zájezdů a koncertů v domácím prostředí. V té době vznikly při velkém dechovém orchestru i dvě malé dechovky, které hrály hlavně na tanečních zábavách a menších zahraničních akcích.

V roce 1978 se na krátký čas za dirigentský pultík postavil Miroslav Císař, s ním také orchestr absolvoval v té době snad nejúspěšnější zahraniční zájezd do Francie spojený s několika koncerty i v SRN a Švýcarsku.  Ale již v září 1978 byl M. Císař vystřídán Janem Chromcem, který v té době vedl i orchestr kolínské LŠU. V létě roku 1980 se orchestr poprvé představil s dalším z vojenských kapelníků, funkce uměleckého vedoucího se ujal František Štejnar. Po roce a půl spolupráce F. Štejnar onemocněl (zemřel v létě 1983) a k orchestru se na krátký čas opět vrátil Ivan Fišer (1982).

Následujících pět let spolupráce s Ivanem Fišerem bylo velmi úspěšných, orchestr absolvoval několik zahraničních zájezdů, koncertoval na domácích akcích, stal se součástí oslav 100. výročí založení Obce baráčníků v Kolíně, v listopadu 1983 účinkoval i při oslavách znovuotevření Národního divadla a vedl průvod od „divadelního vlaku“.

V roce 1987 ze Ivan Fišer odstěhoval do jižních Čech a kapelníkem se stal na velmi krátkou dobu Miroslav Zeman, který byl v té době ředitelem LŠU a vedl místní mládežnický dechový orchestr. Od ledna 1988 nastoupil do vedení Městské hudby Františka Kmocha bývalý kapelník Posádkové hudby Hradec Králové Josef Maršík. Tento vynikající, pracovitý a zodpovědný dirigent za deset let spolupráce výrazně zlepšil uměleckou úroveň orchestru. Do jeho období spadá i několik úspěšných zájezdů (Anglie, Německo, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Nizozemí), nahrávání pro Českou televizi, ale zejména mimořádně úspěšný koncertní zájezd do USA a Kanady v roce 1993.

Od ledna 1998 do června 2003 byl kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha Petr Stříška. Od září 2003 se k orchestru znovu vrátil Ivan Fišer, který se stal ředitelem ZUŠ v Kmochově rodišti Zásmukách. V nelehkých podmínkách se vypořádával s odchodem početné skupiny hráčů a během dvou měsíců činnost orchestru oživil a navázal na úspěšnou činnost před několika lety. Orchestr ve stejném roce v obnovené sestavě koncertoval nejen na Zámecké, ale nevynechal ani tradiční vánoční koncert v kolínském divadle.  Pravidelně vyjížděl do zahraničí, zejména do partnerských měst Kolína, a koncertoval v rámci sokolských oslav, různých jiných akcí a Kmochových Kolínů.

V březnu 2009 nastoupil k Městské hudbě Františka Kmocha její současný kapelník Miloslav Bulín, bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha. Jako vždy při změně kapelníka nastalo období přebudovávání hráčského kádru. Orchestr se rozšířil o mnoho mladých hráčů, nový dirigent sestavil samostatnou saxofonovou sekci a došlo k obohacení sekce bicích o množství melodických nástrojů.
Orchestr postupně získával zcela novou tvář. Zásluhu na tom mají nejen netradiční skladby, zejména vlastní aranžmá M. Bulína, ale také zcela jiný styl práce s orchestrem. Neúnavný a poctivý nácvik každého programu, práce s laděním, zvukovou vyvážeností, přesností hráčů posunuly orchestr k novým možnostem. Vánoční koncerty spojené s účinkováním dětských sborů a zejména chrámové koncerty s pěveckými sbory USPS Tyl z Kutné Hory a pěveckého sboru Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z Čáslavi si získaly nebývalý divácký zájem. Orchestr s Miloslavem Bulínem také absolvoval několik zahraničních cest, nahrál dva kompaktní disky a reprezentoval Kolín na mnoha akcích v ČR. Ač je orchestr velmi dobře materiálně a odborně zajištěn, potýká se v současné době s velkou časovou vytížeností svých hráčů, skloubit tak náročnou činnost s často nehudebním zaměstnáním je stále komplikovanější a situace se rok od roku zhoršuje. Ve srovnání se situací na počátku devadesátých let 20. století se obecně pozice dechové hudby jako žánru výrazně zkomplikovala a zahraničí nás v mnohém předstihlo. Další velkou bolestí současné doby je nedostatek domácího dorostu, orchestr tak doplňuje řady svých hráčů z rozsáhlého okolí a hudebníci často dojíždějí i ze vzdáleností větších než 50 km. Snad se situace v kolínské ZUŠ brzy zlepší natolik, aby její studenti začali orchestr postupně doplňovat.

Rok 2022 je rokem oslav 150 let od založení Městské hudby Františka Kmocha. Město Kolín spolu s hudebníky Městské hudby Františka Kmocha připravuje celoroční cyklus akcí, kterými toto významné jubileum připomíná.

Přehled koncertů pořádaných v rámci oslav 150 let Městské hudby Františka Kmocha:

Neděle 15. května 2022 – hlavní den oslav
13:00 – pietní akt u hrobu F. Kmocha
14:00 – koncert před sokolovnou, průvod na náměstí
14:45 – koncert před radnicí
17:00 – slavnostní koncert v Městském divadle Kolín

sobota 11. června 2022
15.30 – slavnostní koncert v rámci Kmochova Kolína

pátek 17. června 2022 – neděle 19. června 2022
– festival v chorvatském Zagrebu

sobota 17. září 2022
– koncert v rámci Čáslavských hudebních slavností

sobota 24. září 2022
– slavnostní koncert v Senátu PČR

pátek 9. prosince 2022
– vánoční koncert v Městském divadle Kolín

Více k výročí najdete na stránkách: www.kmochovahudba.cz

2022_MHFK.jpg

tz, Jitka Křičková
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Městská hudba Františka Kmocha stopadesátiletá, hlavní oslavy v neděli!

Městská hudba Františka Kmocha stopadesátiletá, hlavní oslavy v neděli!

12. Květen 2022

Kolín - Píše se rok 2022, rok, ve kterém uplyne 150 let od založení nejznámějšího českého dechového orchestru, Městské hudby Františka Kmocha Kolín. Město Kolín se připravuje oslavit toto velmi významné výročí hned několika akcemi. Nejprve si ale připomeňme, jak šel čas.

Počátky Kmochova orchestru spadají už do roku 1871, kdy pod křídly Sokola vznikla skupina trubačů, kteří jezdili s cvičenci na různá vystoupení a zajišťovali jednoduchý hudební doprovod. Ve stejném roce přišel do Kolína mladý učitel s výrazným hudebním talentem. František Kmoch nejprve vypomáhal jako hudebník v kapele Josefa Borčického, ale jako kapelník o sobě dal vědět v roce 1870, kdy založil vlastní kapelu v Červených Pečkách a začal s ní doprovázet většinu hudebních akcí. Sokolové začali jednat s Františkem Kmochem již v roce 1871, kdy se rozhodli vytvořit vlastní orchestr a jeho sestavením pověřili právě Františka Kmocha.

Uzavřeli spolu prozatímní smlouvu s ročním platem pro kapelníka ve výši 100 zlatých. V počátcích měla kapela jen 6, někdy 8 mužů, v roce 1872 se rozrostla na 22 mužů. Úsilí Františka Kmocha směřovalo k založení skutečného dechového orchestru s kompletním hráčským obsazením. Průlomem v jeho snažení byl rok 1872, který se oficiálně považuje za začátek Kmochova orchestru.

15. května 1872 František Kmoch poprvé vystoupil na Dolejším, dnes Kmochově ostrově a položil tak základ pravidelným nedělním koncertům.

V roce 1873 František Kmoch s orchestrem poprvé vyjel za hranice města. Tehdy dne 16. července 1873 uplynulo 100 let od narození významného představitele českého národního obrození Josefa Jungmanna a v Praze na nynějším Jungmannově náměstí byl položen základní kámen Jungmannova pomníku, který byl oficiálně odhalen o 5 let později. Hudba koncertovala na místě položení základního kamene a dále v Měšťanské besedě. Tehdejší pražské noviny zaznamenaly kvality „hudby Sokola kolínského“ a otiskly o celém vystoupení oslavné články.

Kmochova kapela se v té době již opět rozrostla, hudebníci ovládali několik nástrojů a ty podle typu tělesa měnili. Orchestr tak vystupoval podle potřeb jako dechový, smyčcový či taneční a Sokol jako projev uznání v roce 1873 uzavřel s Kmochem novou smlouvu a jeho plat zvýšil na 150 zlatých.

Souběžně s činností hudební se František Kmoch věnoval i činnosti pedagogické, sám vyučoval hru na několik hudebních nástrojů, nový dorost do kapely vychovávali též někteří jeho hudebníci.

V roce 1884 již Kmochova kapela cestovala do Prahy a mnoha českých a moravských měst a poprvé vyjela i za hranice Českého království do Krakova. Postupně za Kmochova života koncertovala v Budapešti, v ruském Nižním Novgorodu při korunovaci cara Mikuláše II. (1896), ve Vídni aj.

Dne 30. dubna 1912 František Kmoch zemřel. Jeho pohřeb provázela ohromná účast občanů, oficiálních osobností nejen z Kolína, ale i z míst, kde Kmochova hudba hrávala. Po jeho smrti se kapely ujal Alois Vlasák, kterému bylo v té době 27 let. Orchestr se také stal v roce 1919 hudbou města Kolína. Pod Vlasákovým vedením hrála kapela dlouhých 42 roků, tedy až do roku 1954, kdy Alois Vlasák zemřel.  Způsob jeho vedení se od jeho předchůdce nijak nelišil, jeho krédem byla stejně jako u Kmocha velmi pečlivá příprava a poctivý nácvik. Pod vedením A. Vlasáka byla stále dominantní spolupráce se Sokolem a koncertování na mnoha národních a vlasteneckých akcích. Orchestr s ním přečkal i obě světové války a pokaždé navázal na původní činnost. Za války byl rovněž natočen film o Františku Kmochovi „To byl český muzikant“, ve kterém titulní roli vytvořil Otomar Korbelář (1941).

Po smrti Aloise Vlasáka krátce vedl kapelu jeho zeť Jiří Jaroch. S ohledem na svoji profesionální kariéru se však musel svého postu vzdát, jeho časové možnosti by činnost orchestru omezovaly. V roce 1955 předal taktovku Václavu Tyrovi. I tento kapelník pracoval obdobným způsobem jako Kmoch, dokonce se v té době stále ještě hrálo ve dvou formách – smyčcové i dechové. Orchestr s ním absolvoval velké množství vystoupení, některé koncerty byly tak úspěšné, že se musely několikrát opakovat.

Václava Tyra vystřídal v roce 1962 za dirigentským pultem Jan Vostrčil. V té době byl zaznamenán úbytek počtu hráčů, přesto kapela úspěšně navázala na předchozí tradice a koncertovala na mnoha významných akcích. Po ukončení činnosti Jana Vostrčila v roce 1970 stanul před orchestrem bývalý vojenský kapelník Zdeněk Josef. Ačkoli- jeho začátky u orchestru vypadaly velmi slibně, musel svoji činnost po prvním roce ze zdravotních důvodů ukončit a v roce 1971 jako 37letý zemřel. Na koncertě 28. října 1971 se veřejnosti poprvé orchestr ukázal s Josefem Novákem, dalším novým kapelníkem.

Po několika nevýrazných letech se opět začal orchestr zvedat. Natočil televizní pořad, koncertoval v roce 1972 v rámci Roku hudby v Kolíně a oslavil 100 let trvání Kmochovy hudby.

Orchestr opět začal jezdit do zahraničí, koncertoval v Maďarsku, NDR, Švýcarsku, aj. V roce 1973 se v Kolíně poprvé objevil mladý, tehdy ještě studující dirigent Ivan Fišer. Stal se dirigentem nejen Mládežnického orchestru LŠU a Kolínské filharmonie, ale začal spolupracovat i s Městskou hudbou Františka Kmocha. Tento mladý nadaný dirigent přivedl do orchestru zejména velké množství mladých hráčů a od počátku byl svým okolím velmi příznivě přijímán. Na počátku sedmdesátých let 20. století orchestr absolvoval několik zahraničních zájezdů a koncertů v domácím prostředí. V té době vznikly při velkém dechovém orchestru i dvě malé dechovky, které hrály hlavně na tanečních zábavách a menších zahraničních akcích.

V roce 1978 se na krátký čas za dirigentský pultík postavil Miroslav Císař, s ním také orchestr absolvoval v té době snad nejúspěšnější zahraniční zájezd do Francie spojený s několika koncerty i v SRN a Švýcarsku.  Ale již v září 1978 byl M. Císař vystřídán Janem Chromcem, který v té době vedl i orchestr kolínské LŠU. V létě roku 1980 se orchestr poprvé představil s dalším z vojenských kapelníků, funkce uměleckého vedoucího se ujal František Štejnar. Po roce a půl spolupráce F. Štejnar onemocněl (zemřel v létě 1983) a k orchestru se na krátký čas opět vrátil Ivan Fišer (1982).

Následujících pět let spolupráce s Ivanem Fišerem bylo velmi úspěšných, orchestr absolvoval několik zahraničních zájezdů, koncertoval na domácích akcích, stal se součástí oslav 100. výročí založení Obce baráčníků v Kolíně, v listopadu 1983 účinkoval i při oslavách znovuotevření Národního divadla a vedl průvod od „divadelního vlaku“.

V roce 1987 ze Ivan Fišer odstěhoval do jižních Čech a kapelníkem se stal na velmi krátkou dobu Miroslav Zeman, který byl v té době ředitelem LŠU a vedl místní mládežnický dechový orchestr. Od ledna 1988 nastoupil do vedení Městské hudby Františka Kmocha bývalý kapelník Posádkové hudby Hradec Králové Josef Maršík. Tento vynikající, pracovitý a zodpovědný dirigent za deset let spolupráce výrazně zlepšil uměleckou úroveň orchestru. Do jeho období spadá i několik úspěšných zájezdů (Anglie, Německo, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Nizozemí), nahrávání pro Českou televizi, ale zejména mimořádně úspěšný koncertní zájezd do USA a Kanady v roce 1993.

Od ledna 1998 do června 2003 byl kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha Petr Stříška. Od září 2003 se k orchestru znovu vrátil Ivan Fišer, který se stal ředitelem ZUŠ v Kmochově rodišti Zásmukách. V nelehkých podmínkách se vypořádával s odchodem početné skupiny hráčů a během dvou měsíců činnost orchestru oživil a navázal na úspěšnou činnost před několika lety. Orchestr ve stejném roce v obnovené sestavě koncertoval nejen na Zámecké, ale nevynechal ani tradiční vánoční koncert v kolínském divadle.  Pravidelně vyjížděl do zahraničí, zejména do partnerských měst Kolína, a koncertoval v rámci sokolských oslav, různých jiných akcí a Kmochových Kolínů.

V březnu 2009 nastoupil k Městské hudbě Františka Kmocha její současný kapelník Miloslav Bulín, bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha. Jako vždy při změně kapelníka nastalo období přebudovávání hráčského kádru. Orchestr se rozšířil o mnoho mladých hráčů, nový dirigent sestavil samostatnou saxofonovou sekci a došlo k obohacení sekce bicích o množství melodických nástrojů.
Orchestr postupně získával zcela novou tvář. Zásluhu na tom mají nejen netradiční skladby, zejména vlastní aranžmá M. Bulína, ale také zcela jiný styl práce s orchestrem. Neúnavný a poctivý nácvik každého programu, práce s laděním, zvukovou vyvážeností, přesností hráčů posunuly orchestr k novým možnostem. Vánoční koncerty spojené s účinkováním dětských sborů a zejména chrámové koncerty s pěveckými sbory USPS Tyl z Kutné Hory a pěveckého sboru Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z Čáslavi si získaly nebývalý divácký zájem. Orchestr s Miloslavem Bulínem také absolvoval několik zahraničních cest, nahrál dva kompaktní disky a reprezentoval Kolín na mnoha akcích v ČR. Ač je orchestr velmi dobře materiálně a odborně zajištěn, potýká se v současné době s velkou časovou vytížeností svých hráčů, skloubit tak náročnou činnost s často nehudebním zaměstnáním je stále komplikovanější a situace se rok od roku zhoršuje. Ve srovnání se situací na počátku devadesátých let 20. století se obecně pozice dechové hudby jako žánru výrazně zkomplikovala a zahraničí nás v mnohém předstihlo. Další velkou bolestí současné doby je nedostatek domácího dorostu, orchestr tak doplňuje řady svých hráčů z rozsáhlého okolí a hudebníci často dojíždějí i ze vzdáleností větších než 50 km. Snad se situace v kolínské ZUŠ brzy zlepší natolik, aby její studenti začali orchestr postupně doplňovat.

Rok 2022 je rokem oslav 150 let od založení Městské hudby Františka Kmocha. Město Kolín spolu s hudebníky Městské hudby Františka Kmocha připravuje celoroční cyklus akcí, kterými toto významné jubileum připomíná.

Přehled koncertů pořádaných v rámci oslav 150 let Městské hudby Františka Kmocha:

Neděle 15. května 2022 – hlavní den oslav
13:00 – pietní akt u hrobu F. Kmocha
14:00 – koncert před sokolovnou, průvod na náměstí
14:45 – koncert před radnicí
17:00 – slavnostní koncert v Městském divadle Kolín

sobota 11. června 2022
15.30 – slavnostní koncert v rámci Kmochova Kolína

pátek 17. června 2022 – neděle 19. června 2022
– festival v chorvatském Zagrebu

sobota 17. září 2022
– koncert v rámci Čáslavských hudebních slavností

sobota 24. září 2022
– slavnostní koncert v Senátu PČR

pátek 9. prosince 2022
– vánoční koncert v Městském divadle Kolín

Více k výročí najdete na stránkách: www.kmochovahudba.cz

2022_MHFK.jpg

tz, Jitka Křičková