Průtah Kolínem by mohli začít opravovat v první polovině druhého čtvrtletí 2023

14. únor 2023, 08:01

Kolín - V rámci přípravy opravy povrchu silnice I/38H na průtahu Kolínem je ŘSD ČR v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. "Vybíráme celkem z deseti nabídek a předpokládáme, že smlouvu o dílo se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější ekonomickou nabídku, podepíšeme nejpozději koncem února tohoto roku. S opravou by se pak mohlo začít již v průběhu první poloviny druhého čtvrtletí 2023," naplánoval tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Oprava se týká téměř celého průtahu Kolínem v délce necelých 6 kilometrů, který na jedné straně začíná cca 100 metrů za značkou města Kolín a na druhé straně končí ve slepé části Havlíčkovy ulice u autosalonu. "Práce budou spočívat zejména v opravě asfaltových vrstev v rozsahu celoplošné opravy obrusné s lokální opravou ložní vrstvy," uvedl Martin Buček a pokračoval: "Dále dojde k výměně svislého dopravního značení, opravě a obnově odvodnění, opravě povrchu autobusových zálivů nebo obnově vodorovného dopravního značení. Po ukončení prací bude silnice I/38H předána novým majetkovým správců, kterými bude město Kolín a Středočeský kraj. Opravě pozemní komunikace I/38H v uplynulých letech už předcházela oprava čtyř mostních objektů, které na ní leží."

Oprava bude probíhat postupně za provozu v rámci několika úseků (etap), přičemž realizované dopravní omezení bude vždy vycházet z šířkového uspořádání komunikace v aktuálním místě prací. "Celý opravený úsek plánujeme uvést do provozu za 90 kalendářních dnů od zahájení stavby," uzavřel tiskový mluvčí ŘSD ČR.

tz, res
AVE_CZ
Reklama
Průtah Kolínem by mohli začít opravovat v první polovině druhého čtvrtletí 2023

Průtah Kolínem by mohli začít opravovat v první polovině druhého čtvrtletí 2023

14. únor 2023

Kolín - V rámci přípravy opravy povrchu silnice I/38H na průtahu Kolínem je ŘSD ČR v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. "Vybíráme celkem z deseti nabídek a předpokládáme, že smlouvu o dílo se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější ekonomickou nabídku, podepíšeme nejpozději koncem února tohoto roku. S opravou by se pak mohlo začít již v průběhu první poloviny druhého čtvrtletí 2023," naplánoval tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Oprava se týká téměř celého průtahu Kolínem v délce necelých 6 kilometrů, který na jedné straně začíná cca 100 metrů za značkou města Kolín a na druhé straně končí ve slepé části Havlíčkovy ulice u autosalonu. "Práce budou spočívat zejména v opravě asfaltových vrstev v rozsahu celoplošné opravy obrusné s lokální opravou ložní vrstvy," uvedl Martin Buček a pokračoval: "Dále dojde k výměně svislého dopravního značení, opravě a obnově odvodnění, opravě povrchu autobusových zálivů nebo obnově vodorovného dopravního značení. Po ukončení prací bude silnice I/38H předána novým majetkovým správců, kterými bude město Kolín a Středočeský kraj. Opravě pozemní komunikace I/38H v uplynulých letech už předcházela oprava čtyř mostních objektů, které na ní leží."

Oprava bude probíhat postupně za provozu v rámci několika úseků (etap), přičemž realizované dopravní omezení bude vždy vycházet z šířkového uspořádání komunikace v aktuálním místě prací. "Celý opravený úsek plánujeme uvést do provozu za 90 kalendářních dnů od zahájení stavby," uzavřel tiskový mluvčí ŘSD ČR.

Zlata banka
Reklama
tz, res