vv auto
Reklama

Ve strojařské soutěži v Kolíně zvítězil tým studentů ISŠT Mělník!

7. červenec 2023, 07:58

Kolín - Krajská hospodářská komora Střední Čechy uspořádala v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 soutěž v technických zručnostech v oboru strojírenství a METRANS DYKO bylo u toho.

V prostorách kolínského CEROPu se 20. června 2023 uskutečnila závěrečná prezentace středních škol zaměřených na obor strojírenství. Všichni jsme byli zvědaví, jak si studenti ISŠT Mělník, SPŠS a JŠ Kolín a SOŠ Čelákovice poradí se zadáním Martina Šafranka, který je vedoucím provozu kolovky METRANS DYKO.

Úkol zněl: „Navrhněte lisovací pouzdro, které se používá při lisování hvězdic hnacích železničních dvojkolí.“

Soutěžní výrobky prošly kontrolním měřením, kterého se ujal vedoucí oddělení kvality METRANS DYKO Tomáš Vepřek. Následně ještě pak zkouškou nasazení na čep ložiska nápravy.

Tomáš Vepřek konstatoval: „Bylo vidět, že se soutěžící úkolům věnovali. Nebylo to jednoduché zadání a výroba zabrala desítky hodin, pečlivost a preciznost přinesla své ovoce.“

Týmy jednotlivých škol následně odborné porotě prezentovaly, jak se jim dařilo plnit zadaný úkol. Předvedly zpracovaný pracovní postup i vlastní kontrolní měření.

Porota ve složení zástupců Krajské Hospodářské komory Střední Čechy a odborníků ze společnosti METRANS ocenila přípravu a práci všech soutěžních týmů a následně určila vítězem Soutěže v technické zručnosti ISŠT Mělník, která odvedla opravdu skvělou práci ve všech bodech zadání.

Závěrem uvedl Martin Šafranko: „Jsme rádi, že naše společnost METRANS DYKO mohla spolupracovat na projektu s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. Některé prezentace např. technologických postupů, měly vysokou technickou úroveň a rozhodně by mohly konkurovat zaběhlým postupům v praxi. Studenti prezentovali při konstrukci využití 3D modelování, což je ve strojařině již dlouhou dobu vzrůstající trend zejména v přímém spojení s výrobou. V soutěžích tohoto typu vidím přínos nejen pro firmy, ale i pro školy. Myslím si, že by tyto soutěže měly dále pokračovat“.

tz, foto archiv pořadatelů
AVE_CZ
Reklama
Ve strojařské soutěži v Kolíně zvítězil tým studentů ISŠT Mělník!

Ve strojařské soutěži v Kolíně zvítězil tým studentů ISŠT Mělník!

7. červenec 2023

Kolín - Krajská hospodářská komora Střední Čechy uspořádala v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 soutěž v technických zručnostech v oboru strojírenství a METRANS DYKO bylo u toho.

V prostorách kolínského CEROPu se 20. června 2023 uskutečnila závěrečná prezentace středních škol zaměřených na obor strojírenství. Všichni jsme byli zvědaví, jak si studenti ISŠT Mělník, SPŠS a JŠ Kolín a SOŠ Čelákovice poradí se zadáním Martina Šafranka, který je vedoucím provozu kolovky METRANS DYKO.

Úkol zněl: „Navrhněte lisovací pouzdro, které se používá při lisování hvězdic hnacích železničních dvojkolí.“

Soutěžní výrobky prošly kontrolním měřením, kterého se ujal vedoucí oddělení kvality METRANS DYKO Tomáš Vepřek. Následně ještě pak zkouškou nasazení na čep ložiska nápravy.

Tomáš Vepřek konstatoval: „Bylo vidět, že se soutěžící úkolům věnovali. Nebylo to jednoduché zadání a výroba zabrala desítky hodin, pečlivost a preciznost přinesla své ovoce.“

Týmy jednotlivých škol následně odborné porotě prezentovaly, jak se jim dařilo plnit zadaný úkol. Předvedly zpracovaný pracovní postup i vlastní kontrolní měření.

Porota ve složení zástupců Krajské Hospodářské komory Střední Čechy a odborníků ze společnosti METRANS ocenila přípravu a práci všech soutěžních týmů a následně určila vítězem Soutěže v technické zručnosti ISŠT Mělník, která odvedla opravdu skvělou práci ve všech bodech zadání.

Závěrem uvedl Martin Šafranko: „Jsme rádi, že naše společnost METRANS DYKO mohla spolupracovat na projektu s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. Některé prezentace např. technologických postupů, měly vysokou technickou úroveň a rozhodně by mohly konkurovat zaběhlým postupům v praxi. Studenti prezentovali při konstrukci využití 3D modelování, což je ve strojařině již dlouhou dobu vzrůstající trend zejména v přímém spojení s výrobou. V soutěžích tohoto typu vidím přínos nejen pro firmy, ale i pro školy. Myslím si, že by tyto soutěže měly dále pokračovat“.

Zlata banka
Reklama
tz, foto archiv pořadatelů
Prohlédnout galerii