vv auto
Reklama

České muzeum stříbra v Kutné Hoře chystá řadu výstav, připomene i architekta Santiniho

23. březen 2023, 07:48

Kutná Hora - České muzeum stříbra Kutná Hora chystá v nové sezóně pro návštěvníky řadu lákadel. Už 1. dubna představí hned čtyři z pěti nových výstav – na Hrádku a v Kamenném domě.

„Od 5. dubna bude na Hrádku otevřena i nová výstava Bylany. Život prvních zemědělců. Návštěvníci tu uvidí třeba virtuální neolitické sídliště,“ říká Lenka Mazačová, ředitelka muzea. „A již od prvního dne dubnového měsíce bude možné na Hrádku navštívit novou výstavu s názvem Kutná Hora v kovu ražená. Ta nabídne vzácné unikáty medailérské tvorby spjaté s naším městem. Kamenný dům představí expozici Cechy zahrnující předměty místních řemeslníků od středověku až po 19.století. Jeho další prostory budou patřit i motorkám v Kutné Hoře. A připomeneme si i výročí 300 let od úmrtí slavného architekta Santiniho,“ uvádí Mazačová. Všechny výstavy zahajující v Českém muzeu stříbra novou sezónu potrvají po celé léto až do podzimních měsíců.

Výlet časem v digitálním věku

Jak žili nejstarší zemědělci v Čechách, kteří od 6. tisíciletí před naším letopočtem sídlili v Bylanech u Kutné Hory? Čím se zabývali? A jak vlastně bydleli lidé, kteří později budovali i velké kruhové stavby? „Návštěvníci výstavy Bylany. Život prvních zemědělců uvidí stopy nejstarší historie, která se odehrávala kousek od Kutné Hory. Ukážeme nejen vzácné předměty, ale i proměny vědeckého bádání v průběhu času a současné způsoby prezentace archeologických nálezů,“ uvádí ředitelka Mazačová. Výstava nabídne také plány a rekonstrukce neolitických kruhových staveb – tajemných rondelů, které se na tomto jedinečném archeologickém nalezišti našly.

„Bylany představíme nově v éře digitálního věku. Výstava bude zahrnovat výběr všech nejdůležitějších nálezů, které se podařilo při výzkumech získat. Včetně zcela unikátních předmětů jako je hliněný model pícky či ojedinělá keramika. Chybět nebudou ani archivní záběry z terénních výzkumů a digitální 3D rekonstrukce, galerie bylanských artefaktů a virtuální prohlídka neolitické osady,“ láká do Hrádku Lenka Mazačová.

Kutná Hora v kovu ražená

V dalších prostorách Hrádku se představí víc než 300 medailí, řádů a vyznamenání, odznaků, razidel a mincí. „Na výstavě Kutná Hora v kovu ražená chceme ukázat krásu medailérské tvorby spojené s tímto městem. K vidění budou výstavní i pamětní medaile věnované slavným osobnostem z regionu: například Josefu Kajetánu Tylovi nebo Karlu Havlíčku Borovskému,“ uvádí Mazačová. Expozice zahrne také medaile a odznaky související s konkrétní událostí. Návštěvníky čeká i ukázka, jak taková medaile vlastně vzniká. „Podle mě je nejkrásnějším exponátem medaile Kutné Hory od vídeňského rytce Rudolfa Neubergera z roku 1887.  Vystavujeme ji v několika variantách – ve stříbře, mědi, bronzu a cínu. Specifické jsou i další kusy – třeba chlebové či pivovarské známky nebo repliky pražských grošů,“ doplňuje Mazačová.

Návštěvníci Hrádku mohou obdivovat také budovu samotnou: gotickou architekturu, ale i renesanční stropy v několika sálech. „V loňském roce jsme na Hrádku poprvé otevřeli pro veřejnost i balkón, z něhož je mimořádně krásný pohled na chrám svaté Barbory,“ upozorňuje Mazačová. A připomíná, že zde mohou návštěvníci zavítat i do Dolu svatého Jiří.

Muži i ženy v cechu

Cechy. Pod tímto názvem muzeum obnovilo a rozšířilo stálou expozici věnovanou předmětům spojeným s cechovními rituály. V Kamenném domu budou teď Cechy k vidění spolu s další stálou expozicí o měšťanské kultuře 17. – 19. století. „Návštěvníkům přiblížíme život v cechu. Od příchodu učedníka, přes tovaryšský vandr, mistrovskou zkoušku a četná cechovní zasedání až po náboženský život. Zcela nově ukáže expozice i postavení žen v cechu,“ říká ředitelka Mazačová. „Muzeum zachycuje život měšťanů, jejich kulturu a hospodářské zázemí v 17. až 19. století. A do této koncepce patří i řemeslné cechy. Ty byly pevnou součástí městské společnosti od počátku čtrnáctého století a zanikaly až po polovině století devatenáctého. S cechy bude expozice opět úplná a bude vypovídat o historii našeho města v daném období,“ doplňuje Lenka Mazačová.

Kouzlo motorek

Historické fotografie, reklamní předměty, ale i šicí stroje a motocykly. To vše představí výstava Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly. Návštěvníky provede historií Jandova odborného závodu, který působil v Kutné Hoře až do roku 1948. „Zakladatel firmy Josef Janda sbíral své zkušenosti i u známé mladoboleslavské firmy Laurin a Klement. Spolu se svým švagrem Václavem Pánkem vedl Klub velocipedistů v Kutné Hoře.

„Toto příbuzenské spojení provází i naši výstavu, na které představíme dlouholeté Pánkovo působení v Městské plynárně v Kutné Hoře. V ní se tito příbuzní setkávali, skladovali svá kola a později i motocykly a automobily, které se staly společným koníčkem pro obě rodiny. Na ně pak navázali i jejich potomci,“ vypráví Mazačová. A upozorňuje, že stavění motocyklů v Kutné Hoře se dodnes věnuje Pánkův pravnuk Michal Cetkovský, který je i autorem výstavy.

Krása kutnohorského baroka

Další část Kamenného domu Českého muzea stříbra bude patřit výstavě Ozvěny sedleckého kláštera. „Přidali jsme se k projektu „Santini Immortalis, 300 let po smrti, přesto nesmrtelný. Výročí úmrtí významného barokního architekta si připomeneme menší výstavou barokních předmětů, které se váží ke klášteru v Sedlci,“ říká Lenka Mazačová. K vidění budou například dochované sošky barokních andílků z klášterního refektáře, skleněný pohár sedleckého konventu a či modelletto – malý studijní model – sošky svatého Jiřího se stylizovaným znakem sedleckého kláštera z 2. poloviny 18. století.

www.cms-kh.cz

https://www.facebook.com/muzeumkh

Bylany. Život prvních zemědělců: 5. 4. – 29. 10. 2023, Hrádek
Kurátorka Mgr. Lenka Mazačová. Výstava byla připravena ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha

Kutná Hora v kovu ražená: 1.4. – 22.10. 2023, Hrádek
Autorem výstavy je muzejní historik a numismatik Josef Kremla.

Cechy: od 1.4., Kamenný dům
Autorka Mgr. Eva Altová

Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly: 1. 4. – 30. 11. 2023 Kamenný dům
Kurátorka Mgr. Kateřina Vavrušková

Ozvěny sedleckého kláštera : 1.4. – 30.11. 2023, Kamenný dům
Autorka Mgr. Kristýna Svobodová

Víte, že…

… jednotlivé výstavy doprovází i komentované prohlídky? Dne 18. 4. je na Mezinárodní den památek a sídel komentovaná prohlídka výstavy Bylany. Život prvních zemědělců a 22. 6. se bude konat přednáška k výstavě Kutná Hora v kovu ražená.

… návštěva výstav je propojena se vstupným do expozice? „Když chce návštěvník na výstavu, vybere si pravděpodobně první okruh, který je věnován Hrádku, a v jeho rámci může zhlédnout i dvě výstavy. A pokud chce navštívit oba okruhy v jednotlivých objektech, kupuje si cenově zvýhodněnou vstupenku. Ta však platí vždy v jednom objektu, tedy v Hrádku nebo v Kamenném domu,“ doplňuje ředitelka Českého muzea stříbra Kutná Hora, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

…Bylany leží v údolí potoka Bylanka zhruba tři kilometry od Kutné Hory? Od 50. let minulého století tam archeologové prováděli velkoplošný výzkum, při němž objevili rozsáhlý neolitický sídelní areál.

… celková rekonstrukce Tylova domu, další části Českého muzea stříbra by měla začít zhruba v září letošního roku? A to včetně půdních prostor, kde by mělo v budoucnu vzniknout lektorské pracoviště muzea. V plánu je i expozice věnovaná kutnohorskému rodáku Josefu Kajetánu Tylovi.

… v loňském roce se Českému muzeu stříbra v Kutné Hoře podařilo překonat hranici 150 000 návštěvníků? Přišlo jich 150 411, tedy o 63 409 více než v roce 2021.

tz, Jana Bryndová, Magdalena Bičíková
AVE_CZ
Reklama
České muzeum stříbra v Kutné Hoře chystá řadu výstav, připomene i architekta Santiniho

České muzeum stříbra v Kutné Hoře chystá řadu výstav, připomene i architekta Santiniho

23. březen 2023

Kutná Hora - České muzeum stříbra Kutná Hora chystá v nové sezóně pro návštěvníky řadu lákadel. Už 1. dubna představí hned čtyři z pěti nových výstav – na Hrádku a v Kamenném domě.

„Od 5. dubna bude na Hrádku otevřena i nová výstava Bylany. Život prvních zemědělců. Návštěvníci tu uvidí třeba virtuální neolitické sídliště,“ říká Lenka Mazačová, ředitelka muzea. „A již od prvního dne dubnového měsíce bude možné na Hrádku navštívit novou výstavu s názvem Kutná Hora v kovu ražená. Ta nabídne vzácné unikáty medailérské tvorby spjaté s naším městem. Kamenný dům představí expozici Cechy zahrnující předměty místních řemeslníků od středověku až po 19.století. Jeho další prostory budou patřit i motorkám v Kutné Hoře. A připomeneme si i výročí 300 let od úmrtí slavného architekta Santiniho,“ uvádí Mazačová. Všechny výstavy zahajující v Českém muzeu stříbra novou sezónu potrvají po celé léto až do podzimních měsíců.

Výlet časem v digitálním věku

Jak žili nejstarší zemědělci v Čechách, kteří od 6. tisíciletí před naším letopočtem sídlili v Bylanech u Kutné Hory? Čím se zabývali? A jak vlastně bydleli lidé, kteří později budovali i velké kruhové stavby? „Návštěvníci výstavy Bylany. Život prvních zemědělců uvidí stopy nejstarší historie, která se odehrávala kousek od Kutné Hory. Ukážeme nejen vzácné předměty, ale i proměny vědeckého bádání v průběhu času a současné způsoby prezentace archeologických nálezů,“ uvádí ředitelka Mazačová. Výstava nabídne také plány a rekonstrukce neolitických kruhových staveb – tajemných rondelů, které se na tomto jedinečném archeologickém nalezišti našly.

„Bylany představíme nově v éře digitálního věku. Výstava bude zahrnovat výběr všech nejdůležitějších nálezů, které se podařilo při výzkumech získat. Včetně zcela unikátních předmětů jako je hliněný model pícky či ojedinělá keramika. Chybět nebudou ani archivní záběry z terénních výzkumů a digitální 3D rekonstrukce, galerie bylanských artefaktů a virtuální prohlídka neolitické osady,“ láká do Hrádku Lenka Mazačová.

Kutná Hora v kovu ražená

V dalších prostorách Hrádku se představí víc než 300 medailí, řádů a vyznamenání, odznaků, razidel a mincí. „Na výstavě Kutná Hora v kovu ražená chceme ukázat krásu medailérské tvorby spojené s tímto městem. K vidění budou výstavní i pamětní medaile věnované slavným osobnostem z regionu: například Josefu Kajetánu Tylovi nebo Karlu Havlíčku Borovskému,“ uvádí Mazačová. Expozice zahrne také medaile a odznaky související s konkrétní událostí. Návštěvníky čeká i ukázka, jak taková medaile vlastně vzniká. „Podle mě je nejkrásnějším exponátem medaile Kutné Hory od vídeňského rytce Rudolfa Neubergera z roku 1887.  Vystavujeme ji v několika variantách – ve stříbře, mědi, bronzu a cínu. Specifické jsou i další kusy – třeba chlebové či pivovarské známky nebo repliky pražských grošů,“ doplňuje Mazačová.

Návštěvníci Hrádku mohou obdivovat také budovu samotnou: gotickou architekturu, ale i renesanční stropy v několika sálech. „V loňském roce jsme na Hrádku poprvé otevřeli pro veřejnost i balkón, z něhož je mimořádně krásný pohled na chrám svaté Barbory,“ upozorňuje Mazačová. A připomíná, že zde mohou návštěvníci zavítat i do Dolu svatého Jiří.

Muži i ženy v cechu

Cechy. Pod tímto názvem muzeum obnovilo a rozšířilo stálou expozici věnovanou předmětům spojeným s cechovními rituály. V Kamenném domu budou teď Cechy k vidění spolu s další stálou expozicí o měšťanské kultuře 17. – 19. století. „Návštěvníkům přiblížíme život v cechu. Od příchodu učedníka, přes tovaryšský vandr, mistrovskou zkoušku a četná cechovní zasedání až po náboženský život. Zcela nově ukáže expozice i postavení žen v cechu,“ říká ředitelka Mazačová. „Muzeum zachycuje život měšťanů, jejich kulturu a hospodářské zázemí v 17. až 19. století. A do této koncepce patří i řemeslné cechy. Ty byly pevnou součástí městské společnosti od počátku čtrnáctého století a zanikaly až po polovině století devatenáctého. S cechy bude expozice opět úplná a bude vypovídat o historii našeho města v daném období,“ doplňuje Lenka Mazačová.

Kouzlo motorek

Historické fotografie, reklamní předměty, ale i šicí stroje a motocykly. To vše představí výstava Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly. Návštěvníky provede historií Jandova odborného závodu, který působil v Kutné Hoře až do roku 1948. „Zakladatel firmy Josef Janda sbíral své zkušenosti i u známé mladoboleslavské firmy Laurin a Klement. Spolu se svým švagrem Václavem Pánkem vedl Klub velocipedistů v Kutné Hoře.

„Toto příbuzenské spojení provází i naši výstavu, na které představíme dlouholeté Pánkovo působení v Městské plynárně v Kutné Hoře. V ní se tito příbuzní setkávali, skladovali svá kola a později i motocykly a automobily, které se staly společným koníčkem pro obě rodiny. Na ně pak navázali i jejich potomci,“ vypráví Mazačová. A upozorňuje, že stavění motocyklů v Kutné Hoře se dodnes věnuje Pánkův pravnuk Michal Cetkovský, který je i autorem výstavy.

Krása kutnohorského baroka

Další část Kamenného domu Českého muzea stříbra bude patřit výstavě Ozvěny sedleckého kláštera. „Přidali jsme se k projektu „Santini Immortalis, 300 let po smrti, přesto nesmrtelný. Výročí úmrtí významného barokního architekta si připomeneme menší výstavou barokních předmětů, které se váží ke klášteru v Sedlci,“ říká Lenka Mazačová. K vidění budou například dochované sošky barokních andílků z klášterního refektáře, skleněný pohár sedleckého konventu a či modelletto – malý studijní model – sošky svatého Jiřího se stylizovaným znakem sedleckého kláštera z 2. poloviny 18. století.

www.cms-kh.cz

https://www.facebook.com/muzeumkh

Bylany. Život prvních zemědělců: 5. 4. – 29. 10. 2023, Hrádek
Kurátorka Mgr. Lenka Mazačová. Výstava byla připravena ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha

Kutná Hora v kovu ražená: 1.4. – 22.10. 2023, Hrádek
Autorem výstavy je muzejní historik a numismatik Josef Kremla.

Cechy: od 1.4., Kamenný dům
Autorka Mgr. Eva Altová

Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly: 1. 4. – 30. 11. 2023 Kamenný dům
Kurátorka Mgr. Kateřina Vavrušková

Ozvěny sedleckého kláštera : 1.4. – 30.11. 2023, Kamenný dům
Autorka Mgr. Kristýna Svobodová

Víte, že…

… jednotlivé výstavy doprovází i komentované prohlídky? Dne 18. 4. je na Mezinárodní den památek a sídel komentovaná prohlídka výstavy Bylany. Život prvních zemědělců a 22. 6. se bude konat přednáška k výstavě Kutná Hora v kovu ražená.

… návštěva výstav je propojena se vstupným do expozice? „Když chce návštěvník na výstavu, vybere si pravděpodobně první okruh, který je věnován Hrádku, a v jeho rámci může zhlédnout i dvě výstavy. A pokud chce navštívit oba okruhy v jednotlivých objektech, kupuje si cenově zvýhodněnou vstupenku. Ta však platí vždy v jednom objektu, tedy v Hrádku nebo v Kamenném domu,“ doplňuje ředitelka Českého muzea stříbra Kutná Hora, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

…Bylany leží v údolí potoka Bylanka zhruba tři kilometry od Kutné Hory? Od 50. let minulého století tam archeologové prováděli velkoplošný výzkum, při němž objevili rozsáhlý neolitický sídelní areál.

… celková rekonstrukce Tylova domu, další části Českého muzea stříbra by měla začít zhruba v září letošního roku? A to včetně půdních prostor, kde by mělo v budoucnu vzniknout lektorské pracoviště muzea. V plánu je i expozice věnovaná kutnohorskému rodáku Josefu Kajetánu Tylovi.

… v loňském roce se Českému muzeu stříbra v Kutné Hoře podařilo překonat hranici 150 000 návštěvníků? Přišlo jich 150 411, tedy o 63 409 více než v roce 2021.

Zlata banka
Reklama
tz, Jana Bryndová, Magdalena Bičíková