vv auto
Reklama

Galerie Středočeského kraje po třech letech vystaví originál Kutnohorské iluminace

14. červen 2022, 16:55

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje (GASK) po třech dlouhých letech vystaví originál Kutnohorské iluminace, a to ve dnech 18. – 19. června. Toto významné dílo středověké výtvarné kultury, které galerie do svých sbírek získala v roce 2009, zachycuje dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře. Odborníky je považována za jednu z nejvýznamnějších iluminací vzniklých na sever od Alp.

Vzácnost a křehkost tohoto jedinečného uměleckého díla omezuje dobu jeho vystavení na pouhé dva dny v roce. GASK proto vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii – faksimile Kutnohorské iluminace, vytvořenou barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. Faksimile si návštěvníci budou moci prohlédnout v prostoru Silverbox v GASK od 19. 6. do 2. 10. 2022. Součástí slavnostního programu doprovázejícího její představení veřejnosti dne 18. 6. od 14 hodin bude i přednáška historičky umění a přední specialistky na knižní malbu středověku PhDr. Milady Studničkové o tomto unikátním díle.

Kutnohorská iluminace vznikla v 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Kromě uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu českého království.

Kutnohorská iluminace je vyříznutý titulní list z dnes již neznámé chorální knihy, která byla s největší pravděpodobností objednána pro některý z významných kutnohorských kostelů. Donátorem či objednavatelem musel být bohatý kutnohorský měšťan nebo představený některého z místních cechů. Rovněž další osudy iluminace jsou obestřeny tajemstvím a dohady. List mohl patrně být roku 1590 darován Petrem Vokem z Rožmberka Ferdinandu Tyrolskému. V roce 1920 byl nalezen v soukromé sbírce ve Vídni. Od té doby, až do jeho senzačního objevení v aukčním katalogu společnosti Sotheby’s, byl považován za nezvěstný. Po více než pěti stoletích se Kutnohorská iluminace v roce 2009 vrátila zpět do Kutné Hory.

Ve dnech 18. a 19. června může veřejnost zhlédnout originál iluminace v barokním refektáři GASK. Od 19. června bude v rámci stálé expozice GASK vystavena faksimile Kutnohorské iluminace, která byla zhotovena v Ateliéru Kostlán. „Umělecká kopie iluminace je provedena na broušeném telecím pergamenu s použitím stejného procesu, jakým byl vytvořen originál díla v prostředí iluminátorské dílny Mistra Matouše,“ říká restaurátor Martin Kostlán. „Náročnost celého provedení dokládá také potřeba v maximální možné míře napodobit veškeré viditelné poškození a stopy degradace, které na originálu díla zanechal čas,“ dodává.

„Faksimile umístěné ve speciální schránce bude možno vystavit ve vertikální poloze, což umožní návštěvníkům lépe si vychutnat fascinující detaily díla, dobovou techniku a nářadí, široké spektrum kostýmů, drobné žánrové výjevy i jednotlivé postavy a postavičky. Názorností a narativností, která svědčí o malířově znalosti prostředí a problematiky, kompozičním mistrovstvím a schopností zachytit a skloubit na malé ploše tolik různorodých dějů a prostředí připomene dnes oblíbený žánr komiksu,“ říká Vanda Skálová, kurátorka výstavy. Součástí celé výstavy bude i doprovodný program pro rodiny s dětmi a také výtvarná dílna pro dospělé.

Výstava: Kutnohorská iluminace

Kurátorka výstavy: Mgr. Vanda Skálová
Vystavení originálu: 18. – 19. 6. 2022
Termín vystavení faksimile: 19. 6. – 2. 10. 2022
Vernisáž: 18. 6. 2022 ve 14 hodin

tz, Alena Sedláčková
AVE_CZ
Reklama
Galerie Středočeského kraje po třech letech vystaví originál Kutnohorské iluminace

Galerie Středočeského kraje po třech letech vystaví originál Kutnohorské iluminace

14. červen 2022

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje (GASK) po třech dlouhých letech vystaví originál Kutnohorské iluminace, a to ve dnech 18. – 19. června. Toto významné dílo středověké výtvarné kultury, které galerie do svých sbírek získala v roce 2009, zachycuje dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře. Odborníky je považována za jednu z nejvýznamnějších iluminací vzniklých na sever od Alp.

Vzácnost a křehkost tohoto jedinečného uměleckého díla omezuje dobu jeho vystavení na pouhé dva dny v roce. GASK proto vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii – faksimile Kutnohorské iluminace, vytvořenou barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. Faksimile si návštěvníci budou moci prohlédnout v prostoru Silverbox v GASK od 19. 6. do 2. 10. 2022. Součástí slavnostního programu doprovázejícího její představení veřejnosti dne 18. 6. od 14 hodin bude i přednáška historičky umění a přední specialistky na knižní malbu středověku PhDr. Milady Studničkové o tomto unikátním díle.

Kutnohorská iluminace vznikla v 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Kromě uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu českého království.

Kutnohorská iluminace je vyříznutý titulní list z dnes již neznámé chorální knihy, která byla s největší pravděpodobností objednána pro některý z významných kutnohorských kostelů. Donátorem či objednavatelem musel být bohatý kutnohorský měšťan nebo představený některého z místních cechů. Rovněž další osudy iluminace jsou obestřeny tajemstvím a dohady. List mohl patrně být roku 1590 darován Petrem Vokem z Rožmberka Ferdinandu Tyrolskému. V roce 1920 byl nalezen v soukromé sbírce ve Vídni. Od té doby, až do jeho senzačního objevení v aukčním katalogu společnosti Sotheby’s, byl považován za nezvěstný. Po více než pěti stoletích se Kutnohorská iluminace v roce 2009 vrátila zpět do Kutné Hory.

Ve dnech 18. a 19. června může veřejnost zhlédnout originál iluminace v barokním refektáři GASK. Od 19. června bude v rámci stálé expozice GASK vystavena faksimile Kutnohorské iluminace, která byla zhotovena v Ateliéru Kostlán. „Umělecká kopie iluminace je provedena na broušeném telecím pergamenu s použitím stejného procesu, jakým byl vytvořen originál díla v prostředí iluminátorské dílny Mistra Matouše,“ říká restaurátor Martin Kostlán. „Náročnost celého provedení dokládá také potřeba v maximální možné míře napodobit veškeré viditelné poškození a stopy degradace, které na originálu díla zanechal čas,“ dodává.

„Faksimile umístěné ve speciální schránce bude možno vystavit ve vertikální poloze, což umožní návštěvníkům lépe si vychutnat fascinující detaily díla, dobovou techniku a nářadí, široké spektrum kostýmů, drobné žánrové výjevy i jednotlivé postavy a postavičky. Názorností a narativností, která svědčí o malířově znalosti prostředí a problematiky, kompozičním mistrovstvím a schopností zachytit a skloubit na malé ploše tolik různorodých dějů a prostředí připomene dnes oblíbený žánr komiksu,“ říká Vanda Skálová, kurátorka výstavy. Součástí celé výstavy bude i doprovodný program pro rodiny s dětmi a také výtvarná dílna pro dospělé.

Výstava: Kutnohorská iluminace

Kurátorka výstavy: Mgr. Vanda Skálová
Vystavení originálu: 18. – 19. 6. 2022
Termín vystavení faksimile: 19. 6. – 2. 10. 2022
Vernisáž: 18. 6. 2022 ve 14 hodin

tz, Alena Sedláčková