Jiří Surůvka a Kateřina Štenclová vystavují v GASK

29. březen 2023, 06:43

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře otevře 1. dubna dvě nové expozice. Výstava Strůjci války představuje v retrospektivním pojetí mnohovrstevnatou multimediální tvorbu ostravského umělce, „kabaretního“ performera a vysokoškolského pedagoga Jiřího Surůvky.

Výstava prostřednictvím digitálních tisků a koláží zesměšňuje pokrytecký konzumerismus, politickou propagandu a válečnou mašinerii. Přestože jsou mnohé z prací staršího data, nabývají na naléhavé aktuálnosti ve světle společensko-politické situace současného světa. Druhá z nových expozic nese název Nahladině času a představuje téma zpracovávané v současné tvorbě malířky Kateřiny Štenclové, jedné z mála českých umělkyň, které se vyjadřují výhradně abstraktní malbou. Výstavou v GASK posouvá autorka abstraktní malbu k site-specific instalacím, které konfrontuje se svojí prostorovou malbou. Vernisáže obou výstav proběhnou v Galerii Středočeského kraje 1. dubna 2023 od 16 a od 17 hodin.

Nepřehlédnutelná svérázná osobnost české výtvarné scény Jiří Surůvka vstoupil živelně do uměleckého prostoru v 90. letech 20. století založením umělecké skupiny Přirození (1989), považované za autentické jádro severomoravského výtvarného dění. Umělec na svém tažení nedobyl pouze Ostravu a poté Prahu, ale dosáhl i širšího mezinárodního věhlasu. Název výstavy v kutnohorské GASK Strůjci války odkazuje ke stejnojmenné, dnes již ikonické sérii digitálních koláží vzniklých v období 1996–2020, inspirované americkým časopisem Life z roku 1939, v němž byly uveřejněny fotografie z bojiště v době, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Současně o několik stran dále publikace vybízela své čtenáře sloganem „Play with your food“, aby si ze zeleniny a ovoce poskládali veselé obličeje, figurky či zvířátka dle návodných ilustrací. Surůvka nekompromisně staví na tomto naprosto absurdním kontrastu. Na pozadí tvořené obrazy reálných válečných hrůz implantoval obskurní postavy pana Hrušky, Pomeranče či Hrozna v zaníceném gestu koncertních mistrů. Kolekci Strůjci války doplňují i obdobně laděné digitální tisky pracující s masmediálním a pop-artovým mixem. Další silnou linií výstavy jsou objekty a instalace tematicky vázané na Surůvkův antimilitaristický aktivismus reflektující lidskou malost, povrchnost a tragikomičnost. Instalace Otcovství a Mateřství představí v genderově vyvážené kontrapozici polidštěné komiksové postavy Batmana a Batmanky v roli starostlivých rodičů. Třetí poloha vystavených prací se zaměřuje na autorovo kontinuální performerské působení. Výstava se koná v Galerii Středočeského kraje od 2. dubna do 17. září 2023 a její kurátorkou je Veronika Marešová.

Kateřina Štenclová vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. V 80. letech se účastnila výstav neoficiálního umění, od 90. let vystavuje samostatně v Čechách, v Evropě, USA i Asii. Získala několik zahraničních cen a dočkala se ohlasu v předních uměleckých časopisech (Art in America, Artforum). Dlouhodobým zájmem malířky je tzv. prostorová malba. Prostřednictvím barvy, která hraje určující roli, uchopuje prostor, a to jak způsobem malby, tak jejím přesahováním z vymezeného prostoru obrazu. Štenclová, která s barvou začala experimentovat již za svých studentských let v 80. letech 20. století, se neustále snaží o posouvání hranic. Abstraktní malbu posouvá k site-specific instalacím vytvořeným z igelitových podložek, které nesou bezprostřední barevné stopy tvůrčího procesu malování na plátno. Poprvé s nimi začala pracovat v roce 2007, kdy náhodně vzniklé barevné kompozice na průhledných igelitech uchopila jako transparentní obraz, do něhož prostřednictvím světla vstupuje prostor. Posun obrazového vnímání pak zpracovává v cyklu obrazů nazvaném Vhledy, kde se nechává volně inspirovat fotografiemi pořízenými (často nezáměrně) vlastním mobilním telefonem. „Je to právě propojení malby a instalace, které mi dává možnost odkrývat problematiku hry s iluzivností obrazu a zároveň konkrétností objektu, která mne tak zajímá při objevování našeho současného i podprahového vnímání prostoru,“ uvádí Kateřina Štenclová. Výběr autorčiných prací společně s instalacemi in situ promění prostor Café Fatal v jednotný vizuální celek. Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout od 2. dubna do 17. září 2023, její kurátorkou je Adriana Primusová.

tz, Alena Sedláčková
AVE_CZ
Reklama
Jiří Surůvka a Kateřina Štenclová vystavují v GASK

Jiří Surůvka a Kateřina Štenclová vystavují v GASK

29. březen 2023

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře otevře 1. dubna dvě nové expozice. Výstava Strůjci války představuje v retrospektivním pojetí mnohovrstevnatou multimediální tvorbu ostravského umělce, „kabaretního“ performera a vysokoškolského pedagoga Jiřího Surůvky.

Výstava prostřednictvím digitálních tisků a koláží zesměšňuje pokrytecký konzumerismus, politickou propagandu a válečnou mašinerii. Přestože jsou mnohé z prací staršího data, nabývají na naléhavé aktuálnosti ve světle společensko-politické situace současného světa. Druhá z nových expozic nese název Nahladině času a představuje téma zpracovávané v současné tvorbě malířky Kateřiny Štenclové, jedné z mála českých umělkyň, které se vyjadřují výhradně abstraktní malbou. Výstavou v GASK posouvá autorka abstraktní malbu k site-specific instalacím, které konfrontuje se svojí prostorovou malbou. Vernisáže obou výstav proběhnou v Galerii Středočeského kraje 1. dubna 2023 od 16 a od 17 hodin.

Nepřehlédnutelná svérázná osobnost české výtvarné scény Jiří Surůvka vstoupil živelně do uměleckého prostoru v 90. letech 20. století založením umělecké skupiny Přirození (1989), považované za autentické jádro severomoravského výtvarného dění. Umělec na svém tažení nedobyl pouze Ostravu a poté Prahu, ale dosáhl i širšího mezinárodního věhlasu. Název výstavy v kutnohorské GASK Strůjci války odkazuje ke stejnojmenné, dnes již ikonické sérii digitálních koláží vzniklých v období 1996–2020, inspirované americkým časopisem Life z roku 1939, v němž byly uveřejněny fotografie z bojiště v době, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Současně o několik stran dále publikace vybízela své čtenáře sloganem „Play with your food“, aby si ze zeleniny a ovoce poskládali veselé obličeje, figurky či zvířátka dle návodných ilustrací. Surůvka nekompromisně staví na tomto naprosto absurdním kontrastu. Na pozadí tvořené obrazy reálných válečných hrůz implantoval obskurní postavy pana Hrušky, Pomeranče či Hrozna v zaníceném gestu koncertních mistrů. Kolekci Strůjci války doplňují i obdobně laděné digitální tisky pracující s masmediálním a pop-artovým mixem. Další silnou linií výstavy jsou objekty a instalace tematicky vázané na Surůvkův antimilitaristický aktivismus reflektující lidskou malost, povrchnost a tragikomičnost. Instalace Otcovství a Mateřství představí v genderově vyvážené kontrapozici polidštěné komiksové postavy Batmana a Batmanky v roli starostlivých rodičů. Třetí poloha vystavených prací se zaměřuje na autorovo kontinuální performerské působení. Výstava se koná v Galerii Středočeského kraje od 2. dubna do 17. září 2023 a její kurátorkou je Veronika Marešová.

Kateřina Štenclová vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. V 80. letech se účastnila výstav neoficiálního umění, od 90. let vystavuje samostatně v Čechách, v Evropě, USA i Asii. Získala několik zahraničních cen a dočkala se ohlasu v předních uměleckých časopisech (Art in America, Artforum). Dlouhodobým zájmem malířky je tzv. prostorová malba. Prostřednictvím barvy, která hraje určující roli, uchopuje prostor, a to jak způsobem malby, tak jejím přesahováním z vymezeného prostoru obrazu. Štenclová, která s barvou začala experimentovat již za svých studentských let v 80. letech 20. století, se neustále snaží o posouvání hranic. Abstraktní malbu posouvá k site-specific instalacím vytvořeným z igelitových podložek, které nesou bezprostřední barevné stopy tvůrčího procesu malování na plátno. Poprvé s nimi začala pracovat v roce 2007, kdy náhodně vzniklé barevné kompozice na průhledných igelitech uchopila jako transparentní obraz, do něhož prostřednictvím světla vstupuje prostor. Posun obrazového vnímání pak zpracovává v cyklu obrazů nazvaném Vhledy, kde se nechává volně inspirovat fotografiemi pořízenými (často nezáměrně) vlastním mobilním telefonem. „Je to právě propojení malby a instalace, které mi dává možnost odkrývat problematiku hry s iluzivností obrazu a zároveň konkrétností objektu, která mne tak zajímá při objevování našeho současného i podprahového vnímání prostoru,“ uvádí Kateřina Štenclová. Výběr autorčiných prací společně s instalacemi in situ promění prostor Café Fatal v jednotný vizuální celek. Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout od 2. dubna do 17. září 2023, její kurátorkou je Adriana Primusová.

Zlata banka
Reklama
tz, Alena Sedláčková