Připravují vernisáž dvaadvacátého sympozia Jenewein - Kutná Hora

9. září 2022, 07:52

Kutná Hora - Vermisáž XXII. sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora začne v pátek 9. září v 17 hodin v prostorách Galerie Felixe Jeneweina v prvním patře domu U Havířů v Šultysově ulici.

Malířský workshop dvaadvacátého ročníku jeneweinovského sympozia se konal jako každé léto počínaje rokem 2000 v prvních čtrnácti dnech měsíce července, tentokrát v přízemních prostorách bývalé turistické ubytovny na náměstí Národního odboje v Kutné Hoře. Výsledky sympozia jsou prezentovány na výstavě v termínu září až říjen 2022. Letos se sympozia zúčastnilo pět umělců, a sice Aneta Filipová, Jan Heres, Ondřej Minář, Magdalena Turzová, Anne Marie Vardanyan.

Hlavním tématem sympozia je konstantně Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky. I tak byl naplněn další cíl sympozia, vytvářet specifický tvůrčí prostor přímo v Kutné Hoře, kde Jenewein působil.

Sestava účastníků sympozia pro rok 2022 byla volena především jako výběr z mladší umělecké generace. Logické je zde dlouhodobé zaměření na figurální malbu vzhledem ke spojitostem s Jeneweinovou tvorbou, nicméně realistické tendence jsou doplňovány i autory s volnějším přístupem k malbě.

2022_sympozium.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Připravují vernisáž dvaadvacátého sympozia Jenewein - Kutná Hora

Připravují vernisáž dvaadvacátého sympozia Jenewein - Kutná Hora

9. září 2022

Kutná Hora - Vermisáž XXII. sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora začne v pátek 9. září v 17 hodin v prostorách Galerie Felixe Jeneweina v prvním patře domu U Havířů v Šultysově ulici.

Malířský workshop dvaadvacátého ročníku jeneweinovského sympozia se konal jako každé léto počínaje rokem 2000 v prvních čtrnácti dnech měsíce července, tentokrát v přízemních prostorách bývalé turistické ubytovny na náměstí Národního odboje v Kutné Hoře. Výsledky sympozia jsou prezentovány na výstavě v termínu září až říjen 2022. Letos se sympozia zúčastnilo pět umělců, a sice Aneta Filipová, Jan Heres, Ondřej Minář, Magdalena Turzová, Anne Marie Vardanyan.

Hlavním tématem sympozia je konstantně Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky. I tak byl naplněn další cíl sympozia, vytvářet specifický tvůrčí prostor přímo v Kutné Hoře, kde Jenewein působil.

Sestava účastníků sympozia pro rok 2022 byla volena především jako výběr z mladší umělecké generace. Logické je zde dlouhodobé zaměření na figurální malbu vzhledem ke spojitostem s Jeneweinovou tvorbou, nicméně realistické tendence jsou doplňovány i autory s volnějším přístupem k malbě.

2022_sympozium.jpg

tz