vv auto
Reklama

TIP: B-dance BAND jde moderním hudebním směrem, navazuje na tvorbu kapely Březovanka

25. září 2016, 15:00

Kutnohorsko - Historie kapely B-dance BAND sahá do roku 1992, což znamená, že umělecký progres trvá bezmála 25 let. Ovšem je zcela jasné, že ne v této inovované podobě.

V březnu roku 1992 si usmyslel tenorista Martin Líska (dnes stálý instrumentalista kapely „Sto zvířat“) na soustředění tehdejšího mládežnického orchestru ZUŠ Čáslav, že založí kapelu. A hle, kapela v prvotní sestavě byla na světě. „Po několika pokusech o pojmenování kapely nás vedly indicie původu k názvu „Březovanka“ – tehdy stále ještě jako forma klasické české a moravské lidovky. V počátcích vývoje kapely převzal funkci kapelníka a uměleckého vedoucího tubista Jiří Vojtěch, který kapelu vede dodnes,“ připomněl Kamil Havelka z kapely B-dance BAND a pokračoval: „Celý rok potom kapela jenom zkoušela, pilovala a zdokonalovala se ve všech směrech, a to vše s naprostou pokorou a trpělivostí. No a úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat (více na www.brezovanka.cz).“

V době, kdy začaly přicházet první nabídky od pořadatelů plesů a tanečních zábav, došla kapela velmi rychle k názoru, že hrát jenom dechovku, i když ve špičkové kvalitě, nebude úplně stačit. Z nutné potřeby se v mžiku stala realita a tvář kapely se postupně měnila na „Taneční orchestr Březovanka“ se vším, co k tomu patří. „Hlavně se přistoupilo k tzv. multižánrové produkci, která zahrnovala jak již zmiňovanou lidovku, tak nově i taneční, popovou, rokovou a muzikálovou tvorbu. V této podobě a s tímto názvem se kapela prezentovala až do této změny,“ popisoval Kamil Havelka, který v následujících bodech popisuje současný stav kapely:

Důvody změny názvu, hierarchie a image

Důvody, které vedly ke změně uměleckého statutu, názvu a image byly v principu jedinou možnou variantou, kterak vdechnout kapele nový vítr do plachet. Uvnitř kapely dochází k názorům, že se umělecky neposouvá, a že se zdá být již okoukanou, nehledě na název „Březovanka“, který jednoznačně budí dojem ortodoxně řazeného žánru. I zvenčí jsme cítili problém při dojednávání nových „kšeftů“. Všechny zamítavé odpovědi od potencionálních objednatelů našich služeb zněly v podstatě totožně: „ kapela hraje výborně, ale …“.

S naprostou hrdostí každého z nás, který v kapele zanechal velký kus života a sebe sama, je nyní potřebné a nutné radikální rozhodnutí, a to ve smyslu potřebných, byť vlastně jen kosmetických změn. Kapela B-dance BAND zůstává takřka nezměněnou, co se týká členů.

Větší změnou však prochází hierarchie a image kapely. Po návrhu stávajícího kapelníka Jirky Vojtěcha a následné domluvě o uspořádání nově vzniklé kapely jsme došli k rozhodnutí, že kapela „Březovanka“ se od této sezóny stane pouze a výhradně kapelou, která se bude prezentovat jako čistá česká a moravská dechovka se všemi náležitostmi a kapela B-dance BAND se stane pokračovatelem formy komerčně využitelné kapely, o jejíž provoz se bude nově starat Kamil Havelka (zakládající člen, trumpetista a zpěvák kapely Březovanka).

Proč právě volba tohoto názvu

Ten, kdo si vnímavě přečte několikrát nově vzniklý název, jistě pocítí jakousi genezi k názvu předchozímu.

Jelikož se všichni hrdě hlásíme k původu kapely, tak písmeno „B“ je ikonou, která jednoznačně určuje symboliku . B – jako Březovanka.

Další doplňující sousloví „dance band“, je vlastně ve volném překladu „taneční orchestr“, což je naprosto běžné pojmenování pro kapely podobného složení. Takže pokud jsem v úvodu tohoto článku zmiňoval „Taneční orchestr Březovanka“, tak jsme vlastně jenom původní název vhodně komercionalizovali.

Žánrové zaměření, styl, prezentace

Z výše uvedeného textu vyplývá, že se kapela rozhodla být více komerční. Budeme se i nadále snažit o to, aby nová forma bavila a zaujala. Univerzálnost a žánrová nabídka bude ještě mnohem dostupnější k potřebám pořadatelů. Vysoká umělecká úroveň je samozřejmostí. Chceme mnohem pružněji reagovat na hudební novinky a přizpůsobovat se novým trendům české a světové popové a rockové scény. Zároveň chceme posluchači dopřát i formu klasické taneční hudby a lidovky. Budeme se zároveň více snažit naslouchat přáním pořadatelů kulturních akcí o jejich průběhu a žánrové skladbě.

Očekávané změny

Vzhledem k faktu, že se vrací doba, kdy se posluchači na významných reprezentačních kulturních akcích nespokojí už jen se dvěma muzikanty na pódiu, jejichž produkce v průběhu večera unaví, a která má stejný zvuk napříč žánry, chceme prostřednictvím naší prezentace prosazovat kvalitní plnohodnotnou a maximálně profesionální úroveň, která musí respektovat i ty nejnáročnější požadavky hudebního trhu.

Chceme se zároveň dostat více do podvědomí pořadatelů kulturních akcí, a to bez ohledu na místo konání (lokaci). Díky naší univerzálnosti a žánrové pestrosti se budeme snažit oslovit široké věkové spektrum posluchačů tak, aby si každý přišel na své.

Jakým způsobem si nás můžete pro svůj kulturní projekt objednat

I to je velmi jednoduché. Nabízíme dokonce několik forem možnosti komunikace:

Tel. č. +420 723 819 602, E-mail: b.danceband@seznam.cz, nebo b.danceband@gmail.com, Facebook: B-dance BAND
Web: www.b-danceband.cz

Anebo pohodlně prostřednictvím QR kódu, kde naleznete všechny potřebné informace:

QR.JPG

 

PR

AVE_CZ
Reklama
TIP: B-dance BAND jde moderním hudebním směrem, navazuje na tvorbu kapely Březovanka

TIP: B-dance BAND jde moderním hudebním směrem, navazuje na tvorbu kapely Březovanka

25. září 2016

Kutnohorsko - Historie kapely B-dance BAND sahá do roku 1992, což znamená, že umělecký progres trvá bezmála 25 let. Ovšem je zcela jasné, že ne v této inovované podobě.

V březnu roku 1992 si usmyslel tenorista Martin Líska (dnes stálý instrumentalista kapely „Sto zvířat“) na soustředění tehdejšího mládežnického orchestru ZUŠ Čáslav, že založí kapelu. A hle, kapela v prvotní sestavě byla na světě. „Po několika pokusech o pojmenování kapely nás vedly indicie původu k názvu „Březovanka“ – tehdy stále ještě jako forma klasické české a moravské lidovky. V počátcích vývoje kapely převzal funkci kapelníka a uměleckého vedoucího tubista Jiří Vojtěch, který kapelu vede dodnes,“ připomněl Kamil Havelka z kapely B-dance BAND a pokračoval: „Celý rok potom kapela jenom zkoušela, pilovala a zdokonalovala se ve všech směrech, a to vše s naprostou pokorou a trpělivostí. No a úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat (více na www.brezovanka.cz).“

V době, kdy začaly přicházet první nabídky od pořadatelů plesů a tanečních zábav, došla kapela velmi rychle k názoru, že hrát jenom dechovku, i když ve špičkové kvalitě, nebude úplně stačit. Z nutné potřeby se v mžiku stala realita a tvář kapely se postupně měnila na „Taneční orchestr Březovanka“ se vším, co k tomu patří. „Hlavně se přistoupilo k tzv. multižánrové produkci, která zahrnovala jak již zmiňovanou lidovku, tak nově i taneční, popovou, rokovou a muzikálovou tvorbu. V této podobě a s tímto názvem se kapela prezentovala až do této změny,“ popisoval Kamil Havelka, který v následujících bodech popisuje současný stav kapely:

Důvody změny názvu, hierarchie a image

Důvody, které vedly ke změně uměleckého statutu, názvu a image byly v principu jedinou možnou variantou, kterak vdechnout kapele nový vítr do plachet. Uvnitř kapely dochází k názorům, že se umělecky neposouvá, a že se zdá být již okoukanou, nehledě na název „Březovanka“, který jednoznačně budí dojem ortodoxně řazeného žánru. I zvenčí jsme cítili problém při dojednávání nových „kšeftů“. Všechny zamítavé odpovědi od potencionálních objednatelů našich služeb zněly v podstatě totožně: „ kapela hraje výborně, ale …“.

S naprostou hrdostí každého z nás, který v kapele zanechal velký kus života a sebe sama, je nyní potřebné a nutné radikální rozhodnutí, a to ve smyslu potřebných, byť vlastně jen kosmetických změn. Kapela B-dance BAND zůstává takřka nezměněnou, co se týká členů.

Větší změnou však prochází hierarchie a image kapely. Po návrhu stávajícího kapelníka Jirky Vojtěcha a následné domluvě o uspořádání nově vzniklé kapely jsme došli k rozhodnutí, že kapela „Březovanka“ se od této sezóny stane pouze a výhradně kapelou, která se bude prezentovat jako čistá česká a moravská dechovka se všemi náležitostmi a kapela B-dance BAND se stane pokračovatelem formy komerčně využitelné kapely, o jejíž provoz se bude nově starat Kamil Havelka (zakládající člen, trumpetista a zpěvák kapely Březovanka).

Proč právě volba tohoto názvu

Ten, kdo si vnímavě přečte několikrát nově vzniklý název, jistě pocítí jakousi genezi k názvu předchozímu.

Jelikož se všichni hrdě hlásíme k původu kapely, tak písmeno „B“ je ikonou, která jednoznačně určuje symboliku . B – jako Březovanka.

Další doplňující sousloví „dance band“, je vlastně ve volném překladu „taneční orchestr“, což je naprosto běžné pojmenování pro kapely podobného složení. Takže pokud jsem v úvodu tohoto článku zmiňoval „Taneční orchestr Březovanka“, tak jsme vlastně jenom původní název vhodně komercionalizovali.

Žánrové zaměření, styl, prezentace

Z výše uvedeného textu vyplývá, že se kapela rozhodla být více komerční. Budeme se i nadále snažit o to, aby nová forma bavila a zaujala. Univerzálnost a žánrová nabídka bude ještě mnohem dostupnější k potřebám pořadatelů. Vysoká umělecká úroveň je samozřejmostí. Chceme mnohem pružněji reagovat na hudební novinky a přizpůsobovat se novým trendům české a světové popové a rockové scény. Zároveň chceme posluchači dopřát i formu klasické taneční hudby a lidovky. Budeme se zároveň více snažit naslouchat přáním pořadatelů kulturních akcí o jejich průběhu a žánrové skladbě.

Očekávané změny

Vzhledem k faktu, že se vrací doba, kdy se posluchači na významných reprezentačních kulturních akcích nespokojí už jen se dvěma muzikanty na pódiu, jejichž produkce v průběhu večera unaví, a která má stejný zvuk napříč žánry, chceme prostřednictvím naší prezentace prosazovat kvalitní plnohodnotnou a maximálně profesionální úroveň, která musí respektovat i ty nejnáročnější požadavky hudebního trhu.

Chceme se zároveň dostat více do podvědomí pořadatelů kulturních akcí, a to bez ohledu na místo konání (lokaci). Díky naší univerzálnosti a žánrové pestrosti se budeme snažit oslovit široké věkové spektrum posluchačů tak, aby si každý přišel na své.

Jakým způsobem si nás můžete pro svůj kulturní projekt objednat

I to je velmi jednoduché. Nabízíme dokonce několik forem možnosti komunikace:

Tel. č. +420 723 819 602, E-mail: b.danceband@seznam.cz, nebo b.danceband@gmail.com, Facebook: B-dance BAND
Web: www.b-danceband.cz

Anebo pohodlně prostřednictvím QR kódu, kde naleznete všechny potřebné informace:

QR.JPG

 

Zlata banka
Reklama
PR