SCR
Reklama

Akademii třetího věku navštívili policisté

23. březen 2016, 06:55

Kutná Hora - Policistka z oddělení tisku a prevence policejního územního odboru Kutná Hora por. Mgr. Vendulka Marečková společně s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Poláchem se v úterý 22. března 2016 v odpoledních hodinách účastnili v kutnohorském hotelu Mědínek přednášky v rámci dalšího ročníku Akademie třetího věku, věnované tématu „Stop násilí na seniorech“ a „Reflexní prvky v dopravě - Vidíme se?“

Na padesát účastníků mělo možnost seznámit se s problematikou kriminality na nich páchané, zejména s problematikou tzv. „podomních prodejců“, což bylo předneseno v několika případech z praxe. Pozornost byla zaměřena i na kapesní krádeže a domácí násilí.

Přítomní byli upozorněni na účinnost novely zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Kde je mimo jiné zavedena nová povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky. „ Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. V případě porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 - 2.000,- Kč, ve správním řízení je pak sankce 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

Závěr byl věnován dotazům, beseda měla úspěch a ze strany policie byla přislíbena další spolupráce. Každý účastník setkání obdržel reflexní tašku a reflexní pásku.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Akademii třetího věku navštívili policisté

Akademii třetího věku navštívili policisté

23. březen 2016

Kutná Hora - Policistka z oddělení tisku a prevence policejního územního odboru Kutná Hora por. Mgr. Vendulka Marečková společně s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Poláchem se v úterý 22. března 2016 v odpoledních hodinách účastnili v kutnohorském hotelu Mědínek přednášky v rámci dalšího ročníku Akademie třetího věku, věnované tématu „Stop násilí na seniorech“ a „Reflexní prvky v dopravě - Vidíme se?“

Na padesát účastníků mělo možnost seznámit se s problematikou kriminality na nich páchané, zejména s problematikou tzv. „podomních prodejců“, což bylo předneseno v několika případech z praxe. Pozornost byla zaměřena i na kapesní krádeže a domácí násilí.

Přítomní byli upozorněni na účinnost novely zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Kde je mimo jiné zavedena nová povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky. „ Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. V případě porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 - 2.000,- Kč, ve správním řízení je pak sankce 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

Závěr byl věnován dotazům, beseda měla úspěch a ze strany policie byla přislíbena další spolupráce. Každý účastník setkání obdržel reflexní tašku a reflexní pásku.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
Prohlédnout galerii