vv auto
Reklama

Akademii třetího věku navštívili policisté

23. březen 2016, 06:55

Kutná Hora - Policistka z oddělení tisku a prevence policejního územního odboru Kutná Hora por. Mgr. Vendulka Marečková společně s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Poláchem se v úterý 22. března 2016 v odpoledních hodinách účastnili v kutnohorském hotelu Mědínek přednášky v rámci dalšího ročníku Akademie třetího věku, věnované tématu „Stop násilí na seniorech“ a „Reflexní prvky v dopravě - Vidíme se?“

Na padesát účastníků mělo možnost seznámit se s problematikou kriminality na nich páchané, zejména s problematikou tzv. „podomních prodejců“, což bylo předneseno v několika případech z praxe. Pozornost byla zaměřena i na kapesní krádeže a domácí násilí.

Přítomní byli upozorněni na účinnost novely zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Kde je mimo jiné zavedena nová povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky. „ Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. V případě porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 - 2.000,- Kč, ve správním řízení je pak sankce 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

Závěr byl věnován dotazům, beseda měla úspěch a ze strany policie byla přislíbena další spolupráce. Každý účastník setkání obdržel reflexní tašku a reflexní pásku.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Zpět na článek
Akademii třetího věku navštívili policisté
Foto: /

Akademii třetího věku navštívili policisté

Akademii třetího věku navštívili policisté
Foto: /

Akademii třetího věku navštívili policisté

Akademii třetího věku navštívili policisté
Foto: /

Akademii třetího věku navštívili policisté

Akademii třetího věku navštívili policisté
Foto: /

Akademii třetího věku navštívili policisté

Akademii třetího věku navštívili policisté
Foto: /

Akademii třetího věku navštívili policisté

Akademii třetího věku navštívili policisté
Foto: /

Akademii třetího věku navštívili policisté