Střední Čechy
Reklama

AMINKA MÁ JASNO VOLÍ OSMIČKU

21. září 2022, 10:48

Kutná Hora - V pátek 23. 9. 2022 a v sobotu 24. 9. 2022 je čas na lepší město. Záleží i na Vás. Pojďte k volbám a dejte nám svůj hlas. Děkujeme.

Osmička Města PRO lidi

ZELEŇ A ČISTOTA MĚSTA 
Oblast důležitá pro všechny. Je třeba nejen vysadit novou zeleň, ale i zajistit péči o ní v odpovídající kvalitě. Voda je zásadní pro veřejný prostor a hospodaření města. Nejenom pítka či vodní prvky, ale také důsledné využívání vod dešťových. 

PARKOVÁNÍ
Parkování nejen v centru musí prioritně řešit potřeby Kutnohořanů. Bez záchytných parkovišť v centru to prostě a jednoduše nepůjde. Potřeba parkovat je akutní jak na nádražích, tak i sídlištích. Bez chodníků, cyklostezek a bezpečných přechodů se počet pěších a cyklistů rozhodně v žádném případě nezvýší.  

MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM
Je potřeba myslet na všechny věkové skupiny od těch nejmenších až po teenagery. Mít dostatek míst ve školkách, školách. Zajistit kvalitní školní stravování. A v neposlední řadě, nezapomínat na podporu dětí při zapojení se ve veřejném prostoru.  

PÉČE O SENIORY
Je neoddiskutovatelným faktem, že nám chybí místa v pečovatelských domech. Musíme zajistit, aby senioři mohli trávit podzim života ve svém milovaném městě. 

ODPADY JSOU ZBOŽÍ
Kdo třídí odpad, jeho poplatky budou nižší nebo bude mít odpovídající výhody. 

OTEVŘENÁ A KOMUNIKUJÍCÍ RADNICE
Otevřená a komunikující radnici je základem vztahu občana a města. Přehledné informace bez zdlouhavého hledání. Lidé jsou to nejcennější, co město má, a radnice je zde právě pro lidi. Podpora aktivních lidí je základ a je jedno za se věnují kultuře, sportu, dětem či komunitnímu životu. 

ODPOVĚDNĚ HOSPODAŘIT 
Investice do majetku a městskou pokladnu je potřeba spravovat se znalostí, pokorou a respektem. Tyto prostředky patří občanům našeho města, a jsou určeny k tomu, aby jim bez výhrady sloužily. 

UDRŽITELNÉ OŽIVENÍ MĚSTA
Koruna celého úsilí. Spojuje dostupné bydlení, kulturu, pracovní příležitosti, vzdělání, dopravu, místa ku trávení volného času v jednom. 

Věříme, že jedině soustavnou prací se dá dojít k výsledkům. Naše zkušenosti z ekonomiky, vedoucích pozic a v neposlední řadě z práce pro město přinesou výsledky ku prospěch nás všech. 

Za tým Město PRO lidi
Jana Buřičová, Martin Suchánek, Robert Svoboda

MPL_dlazdice.jpg

PR
AVE_CZ
Reklama
AMINKA MÁ JASNO VOLÍ OSMIČKU

AMINKA MÁ JASNO VOLÍ OSMIČKU

21. září 2022

Kutná Hora - V pátek 23. 9. 2022 a v sobotu 24. 9. 2022 je čas na lepší město. Záleží i na Vás. Pojďte k volbám a dejte nám svůj hlas. Děkujeme.

Osmička Města PRO lidi

ZELEŇ A ČISTOTA MĚSTA 
Oblast důležitá pro všechny. Je třeba nejen vysadit novou zeleň, ale i zajistit péči o ní v odpovídající kvalitě. Voda je zásadní pro veřejný prostor a hospodaření města. Nejenom pítka či vodní prvky, ale také důsledné využívání vod dešťových. 

PARKOVÁNÍ
Parkování nejen v centru musí prioritně řešit potřeby Kutnohořanů. Bez záchytných parkovišť v centru to prostě a jednoduše nepůjde. Potřeba parkovat je akutní jak na nádražích, tak i sídlištích. Bez chodníků, cyklostezek a bezpečných přechodů se počet pěších a cyklistů rozhodně v žádném případě nezvýší.  

MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM
Je potřeba myslet na všechny věkové skupiny od těch nejmenších až po teenagery. Mít dostatek míst ve školkách, školách. Zajistit kvalitní školní stravování. A v neposlední řadě, nezapomínat na podporu dětí při zapojení se ve veřejném prostoru.  

PÉČE O SENIORY
Je neoddiskutovatelným faktem, že nám chybí místa v pečovatelských domech. Musíme zajistit, aby senioři mohli trávit podzim života ve svém milovaném městě. 

ODPADY JSOU ZBOŽÍ
Kdo třídí odpad, jeho poplatky budou nižší nebo bude mít odpovídající výhody. 

OTEVŘENÁ A KOMUNIKUJÍCÍ RADNICE
Otevřená a komunikující radnici je základem vztahu občana a města. Přehledné informace bez zdlouhavého hledání. Lidé jsou to nejcennější, co město má, a radnice je zde právě pro lidi. Podpora aktivních lidí je základ a je jedno za se věnují kultuře, sportu, dětem či komunitnímu životu. 

ODPOVĚDNĚ HOSPODAŘIT 
Investice do majetku a městskou pokladnu je potřeba spravovat se znalostí, pokorou a respektem. Tyto prostředky patří občanům našeho města, a jsou určeny k tomu, aby jim bez výhrady sloužily. 

UDRŽITELNÉ OŽIVENÍ MĚSTA
Koruna celého úsilí. Spojuje dostupné bydlení, kulturu, pracovní příležitosti, vzdělání, dopravu, místa ku trávení volného času v jednom. 

Věříme, že jedině soustavnou prací se dá dojít k výsledkům. Naše zkušenosti z ekonomiky, vedoucích pozic a v neposlední řadě z práce pro město přinesou výsledky ku prospěch nás všech. 

Za tým Město PRO lidi
Jana Buřičová, Martin Suchánek, Robert Svoboda

MPL_dlazdice.jpg

PR
Prohlédnout galerii