Asistent prevence kriminality začali pracovat také v Kutné Hoře

3. červenec 2012, 10:51
(aktualizováno: 3. červenec 2012, 10:52)

Kutná Hora - Městská policie v minulém týdnu představila tři nové "asistenty prevence kriminality". Slavnostního okamžiku se za Územní odbor Policie České republiky Kutná Hora zúčastnila vedoucí Blanka Matějů společně s Vendulkou Marečkovou z Preventivně informační skupiny a Karlem Novým, vedoucím Obvodního oddělení Kutná Hora. Za Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra osobně ředitelka Jitka Gjuričová a Tomáš Koníček. Za městskou policii Kutná Hora byli přítomni ředitel Oldřich Kubový a jeho zástupce Václav Mareček - mentor nově zvolených asistentů. A nechyběli nově zvolení asistenti: Monika Klimentová, paní Darina Kalejová a pan Miroslav Zahradník.

Slavnostního slova a přivítání se ujal starosta města Ivo Šanc. Jitka Gjuričová potom ve stručnosti podala informace o uvedeném projektu, Blanka Matějů seznámila přítomné s bezpečností situací ve městě a popřála nově zvoleným asistentům hodně úspěchů, sil a pracovní nasazení s poznáním "nemá to chybu!". Dalšího slova se ujal místostarosta města Kutná Hora Jiří Franc.

Od 2. července 2012 Městští strážníci v Kutné Hoře mají k dispozici asistenty, kteří pomáhají pomáhat v oblasti prevence kriminality vedoucích tak ke snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků. Působit budou také v oblasti zajištění veřejného pořádku, budou vykonávat dohled u základních škol nejen před začátkem vyučování, ale také i po skončený výuky, sledovat budou i případné náznaky projevů šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření nebo jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovami škol. Mimo jiné budou také kontrolovat herny, zda se v nich nezdržují osoby s věkem pod zákonem stanovenou hranicí.

Asistenti prevence budou z počátku vykonávat svou činnost po boku zkušeného strážníka, po důkladném proškolení a osvědčení se, budou mít možnost pracovat samostatně. Díky své osobní a místní znalosti budou předávat získané poznatky k dalším opatřením městské policii nebo Policii ČR. Svou přítomností by také měli zvyšovat pocit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, měli by se stát prostředníky mezi romskou částí obyvatelstva a ostatními obyvateli. Asistenti budou v rámci projektu vybavení jednotným oblečením pro celoroční práci v terénu. Oblečení bude viditelně označeno nápisem "Asistent prevence kriminality".

Závěr slavnostního dne strávili zástupci z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra prohlídkou budovy Územního odboru Policie ČR Kutná Hora a posezením Blankou Matějů v její kanceláři nad dopolední kávou, na kterou je osobně a s radostí sama pozvala.

Vendulka Marečková
Komentáře
Má to smysl? - vložil Martin - 5. červenec 2012, 19:17

Jak jsem se tak doslechl - víkendy, svátky, ani noční sloužit nebudou. Pracovní doba jim končí v půl čtvrté. K čemu to?

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Asistent prevence kriminality začali pracovat také v Kutné Hoře

Asistent prevence kriminality začali pracovat také v Kutné Hoře

3. červenec 2012
(aktualizováno: 3. červenec 2012, 10:52)

Kutná Hora - Městská policie v minulém týdnu představila tři nové "asistenty prevence kriminality". Slavnostního okamžiku se za Územní odbor Policie České republiky Kutná Hora zúčastnila vedoucí Blanka Matějů společně s Vendulkou Marečkovou z Preventivně informační skupiny a Karlem Novým, vedoucím Obvodního oddělení Kutná Hora. Za Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra osobně ředitelka Jitka Gjuričová a Tomáš Koníček. Za městskou policii Kutná Hora byli přítomni ředitel Oldřich Kubový a jeho zástupce Václav Mareček - mentor nově zvolených asistentů. A nechyběli nově zvolení asistenti: Monika Klimentová, paní Darina Kalejová a pan Miroslav Zahradník.

Slavnostního slova a přivítání se ujal starosta města Ivo Šanc. Jitka Gjuričová potom ve stručnosti podala informace o uvedeném projektu, Blanka Matějů seznámila přítomné s bezpečností situací ve městě a popřála nově zvoleným asistentům hodně úspěchů, sil a pracovní nasazení s poznáním "nemá to chybu!". Dalšího slova se ujal místostarosta města Kutná Hora Jiří Franc.

Od 2. července 2012 Městští strážníci v Kutné Hoře mají k dispozici asistenty, kteří pomáhají pomáhat v oblasti prevence kriminality vedoucích tak ke snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků. Působit budou také v oblasti zajištění veřejného pořádku, budou vykonávat dohled u základních škol nejen před začátkem vyučování, ale také i po skončený výuky, sledovat budou i případné náznaky projevů šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření nebo jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovami škol. Mimo jiné budou také kontrolovat herny, zda se v nich nezdržují osoby s věkem pod zákonem stanovenou hranicí.

Asistenti prevence budou z počátku vykonávat svou činnost po boku zkušeného strážníka, po důkladném proškolení a osvědčení se, budou mít možnost pracovat samostatně. Díky své osobní a místní znalosti budou předávat získané poznatky k dalším opatřením městské policii nebo Policii ČR. Svou přítomností by také měli zvyšovat pocit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, měli by se stát prostředníky mezi romskou částí obyvatelstva a ostatními obyvateli. Asistenti budou v rámci projektu vybavení jednotným oblečením pro celoroční práci v terénu. Oblečení bude viditelně označeno nápisem "Asistent prevence kriminality".

Závěr slavnostního dne strávili zástupci z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra prohlídkou budovy Územního odboru Policie ČR Kutná Hora a posezením Blankou Matějů v její kanceláři nad dopolední kávou, na kterou je osobně a s radostí sama pozvala.

Vendulka Marečková
Prohlédnout galerii