Červnové zastupitelstvo: Nedůstojné handrkování o odměny zastupitelů a radních

24. červen 2019, 07:53

Kutná Hora - Do programu červnového jednání zastupitelstva předložil Štěpán Drtina (Piráti) svůj plán na změnu systému odměn členů komisí. Ti svou práci pro město už několik let vykonávají zdarma, až na neuvolněné zastupitele, kteří za členství v komisích pobírají příplatek.

Už při schvalování programu Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) Štěpána Drtinu vyzval, aby zvážil stažení svého návrhu. "Materiál by potřeboval dopracovat a diskuse by tady asi nebyla nejlepší," apeloval. Štěpán Drtina svůj návrh nestáhl a tak se rozvinula diskuse, ve které si zastupitelé navzájem osočovali, připomínali své zásluhy a nedůstojně se handrkovali o peníze.

"Je to fajn nápad, rád bych navrh, aby se nejen zastupitelům, ale i členům rady snížila odměna," vystoupil Tomáš Havlíček (ODS). "Navrhuji, aby neuvolněný člen rady bral pět tisíc měsíčně. Tím se částka 345 tisíc zvedne o dalších 312 400 korun. Věřím, že pokud máte ve vedení města takový zájem na tom, aby lidé byli dobře honorováni, bude částka 658 104,- Kč dostačující. Potom i další členové zastupitelstva peníze rádi věnují, byť musím říci, že ne vždy účast člena komise znamená kvalitní přínos," dodal ke svému protinávrhu.

"Myšlenka je správná, jsem jednoznačně pro odměny členů komisí, ale ne podle návrhu mechanismu Štěpána Drtiny," zapojil se do diskuse Zdeněk Jirásek. "Pan Drtina v důvodové zprávě píše: 'Radní jsou vynechání záměrně, jelikož se jim odměna za funkci ve výboru nebo komisi oproti odměně radního nezvyšuje.' Podle tabulky je to podle mě úplně jinak," upozornil a dodal: "Návrh Tomáše Havlíčka se mi zdá odpovídající, i my zastupitelé máme velkou odpovědnost, hodně toho odpracujeme a nepovažuji se za horšího než třeba pan radní Drtina."

"Asi to shrnu ještě jednou, protože tady to očividně některým úplně nedochází," poznamenal Štěpán Drtina a navázal: "Nebavíme se o odměnách člena rady nebo odměnách člena zastupitelstva. Bavíme se o odměnách členů výborů a komisí. V současné době radní, kteří jsou členy komisí, nemají ani korunu navíc oproti odměně radního. Neuvolnění zastupitelé peníze navíc mají, ostatní komisaři nemají ani korunu. Proto moje úprava poměry narovnává tak, že zastupitel nebude mít odměnu nad rámec své funkce v zastupitelstvu nebo v radě a všichni členové komisí si tak budou rovni a budou se ucházet o stejnou odměnu na konci kalendářního roku."

"Můj návrh se týká procentuálního snížení odměny zastupitele, který i když bude třeba ve třech komisích, částku bere jednu a ne třikrát. V tom je logika - když vezmene téměř padesát procent neuvolněným zastupitelům, kteří jsou členy komisí, vezmene téměř padesát procent i radním. To mi přijde fér a pokud vám jde o lidi v komisích, peníze oželíte. Děláte to přeci pro město a ne pro peníze," řekl Tomáš Havlíček.

"Mrzí mě, že je tady panem Havlíčkem a některými veřejně znevažována práce radních," pustil se do kolegů Josef Kraus (ANO). "V minulém volebním jsme jako členové rady brali zhruba 2500,- Kč. K navýšení došlo až v posledním volebním období, u starosty a místostorostů se za čtyři roky navýšila mzda o částku kolem 15 tisíc korun. Vemte si, že v radě máme všichni úplně stejnou odpovědnost," prohlásil. "Jestli se domníváte, že se chodíme na jednání rady flákat a myslíte, že odekvátní mzda ve výši 9800,- Kč nám nenáleží, tak to řekněte," dodal.

"Všech 27 zastupitelů má samozřejmě úplně stejnou odpovědnost," ohradila se Kateřina Špalková (Město pro lidi). "Udělejte si tabulku a porovnejte četnost vaší činnosti neuvolněného zastupitele a povinností, které mají radní. Je značně rozdílná, to vás mohu upozornit," prohodil Kraus.

"Na zastupitelstvu jsme odhlasovali odměny zastupitelům a radním na maximální možné výši, které tabulka umožňuje. Byli jsme za to kritizovaní. Sám nevím, jestli mám o patnáct tisíc víc, to si myslím, že pravda není," diskutoval starosta Josef Viktora (ANO).

Na Krausův proslov reagoval Zdeněk Jirásek. "Říkáte: 'Snižujete práci rady'. Já bych řekl, že jsem neslyšel ani jedno jediné slovo o snižování práce rady. Práce radních si vážím, má toho dost, ale ve vašich slovech jsem slyšel spíše znevážení práce zastupitele," uvedl a navázal: "Poctivě se snažím všechny materiály procházet. Snažím se řešit věci, které se tady neřeší. Vy jste fakt znevážil moji práci a to mě opravdu mrzí."

"Pokud se vás moje slova dotkla, omlouvám se. Mohu vás ujistit, že jsem vaši práci neznevažoval," odpovídal Kraus. "Jsem tady druhé volební období, v minulém období jsem byl ve třech komisích, teď jsem to kvůli času zredukoval pouze na dvě komise. Mohu vám říci, že se mě dost dotkne, abych já si musel pokrátit odměnu radního o padesát procent a část mojí mzdy dostane někdo, kdo tam někdy dochází, někdy ne, na komisi třeba ani nepromluví, nenapíše mail, nezapojí se do činnosti. Tímto zastupitele akorát naštvete," doplnil.

"Vůbec nechápu hysterii pana Krause," poznamenal Tomáš Havlíček. "Když jsem šel do zastupitelstva, spousta lidí mi o vás říkala dost negativních věcí," promlouval ke Krausovi a pokračoval: "Na prvních zastupitelstvech jsem si říkal: 'Ten Kraus je dobrý chlapík, úplně v pohodě'. Teď nechápu, co se s vámi poslední zastupitelstva děje, že jste tak agresivní. Za sebe můžu říci, že jsem nikdy nezpochybnil výši odměn, jak byly stanoveny. Práce člena rady je velice náročná, rozhodně více náročnější než práce zastupitele. Odměnu si zasloužíte. I přesto, že s vámi v mnohých věcech zcela nesouhlasím a z mého pohledu spoustu věcí děláte hodně špatně, važím si práce a času každého, kdo v této radě pracuje. Už tři čtvrtě hodiny se bavíme o materiálu, který předložil váš koaliční zastupitel. Na snižování odměn tady někdo reaguje podrážděně, ale uvědomte si, že pokud počet obyvatel Kutné Hory klesne o pět set lidí, klesnou peníze všem, i vám pane starosto."

Příspěvek Tomáše Havlíčka Kraus nenechal bez odpovědi. "Pane Havlíčku, moc vás prosím, jste vysokoškolsky vzdělaný člověk. Přečtěte si, co znamená slovo hysterie. Pokud ji chcete někomu podsouvat, tak ženám ne muži," prohodil.

Návrh Štěpána Drtiny nakonec Vít Šnajdr (Piráti) po více jak třiceti minutách diskuse navrhl stáhnout. "Návrh nebyl úplně dobře pochopen. Nejde o snižování odměn zastupitelů nebo radních, jde o srovnání odměn členů komise," uvedl a dodal: "Navrhuji materiál odložit, napříč politickým spektrem si pojďme říci, co je možné a co ne, pojďme najít zdroj tak, aby byli komisaři spravedlivě odměni a pojďme to dořešit na příštím zastupitelstvu." S jeho návrhem vyjádřilo souhlas devatenáct zastupitelů, zdrželo se šest.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Červnové zastupitelstvo: Nedůstojné handrkování o odměny zastupitelů a radních

Červnové zastupitelstvo: Nedůstojné handrkování o odměny zastupitelů a radních

24. červen 2019

Kutná Hora - Do programu červnového jednání zastupitelstva předložil Štěpán Drtina (Piráti) svůj plán na změnu systému odměn členů komisí. Ti svou práci pro město už několik let vykonávají zdarma, až na neuvolněné zastupitele, kteří za členství v komisích pobírají příplatek.

Už při schvalování programu Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) Štěpána Drtinu vyzval, aby zvážil stažení svého návrhu. "Materiál by potřeboval dopracovat a diskuse by tady asi nebyla nejlepší," apeloval. Štěpán Drtina svůj návrh nestáhl a tak se rozvinula diskuse, ve které si zastupitelé navzájem osočovali, připomínali své zásluhy a nedůstojně se handrkovali o peníze.

"Je to fajn nápad, rád bych navrh, aby se nejen zastupitelům, ale i členům rady snížila odměna," vystoupil Tomáš Havlíček (ODS). "Navrhuji, aby neuvolněný člen rady bral pět tisíc měsíčně. Tím se částka 345 tisíc zvedne o dalších 312 400 korun. Věřím, že pokud máte ve vedení města takový zájem na tom, aby lidé byli dobře honorováni, bude částka 658 104,- Kč dostačující. Potom i další členové zastupitelstva peníze rádi věnují, byť musím říci, že ne vždy účast člena komise znamená kvalitní přínos," dodal ke svému protinávrhu.

"Myšlenka je správná, jsem jednoznačně pro odměny členů komisí, ale ne podle návrhu mechanismu Štěpána Drtiny," zapojil se do diskuse Zdeněk Jirásek. "Pan Drtina v důvodové zprávě píše: 'Radní jsou vynechání záměrně, jelikož se jim odměna za funkci ve výboru nebo komisi oproti odměně radního nezvyšuje.' Podle tabulky je to podle mě úplně jinak," upozornil a dodal: "Návrh Tomáše Havlíčka se mi zdá odpovídající, i my zastupitelé máme velkou odpovědnost, hodně toho odpracujeme a nepovažuji se za horšího než třeba pan radní Drtina."

"Asi to shrnu ještě jednou, protože tady to očividně některým úplně nedochází," poznamenal Štěpán Drtina a navázal: "Nebavíme se o odměnách člena rady nebo odměnách člena zastupitelstva. Bavíme se o odměnách členů výborů a komisí. V současné době radní, kteří jsou členy komisí, nemají ani korunu navíc oproti odměně radního. Neuvolnění zastupitelé peníze navíc mají, ostatní komisaři nemají ani korunu. Proto moje úprava poměry narovnává tak, že zastupitel nebude mít odměnu nad rámec své funkce v zastupitelstvu nebo v radě a všichni členové komisí si tak budou rovni a budou se ucházet o stejnou odměnu na konci kalendářního roku."

"Můj návrh se týká procentuálního snížení odměny zastupitele, který i když bude třeba ve třech komisích, částku bere jednu a ne třikrát. V tom je logika - když vezmene téměř padesát procent neuvolněným zastupitelům, kteří jsou členy komisí, vezmene téměř padesát procent i radním. To mi přijde fér a pokud vám jde o lidi v komisích, peníze oželíte. Děláte to přeci pro město a ne pro peníze," řekl Tomáš Havlíček.

"Mrzí mě, že je tady panem Havlíčkem a některými veřejně znevažována práce radních," pustil se do kolegů Josef Kraus (ANO). "V minulém volebním jsme jako členové rady brali zhruba 2500,- Kč. K navýšení došlo až v posledním volebním období, u starosty a místostorostů se za čtyři roky navýšila mzda o částku kolem 15 tisíc korun. Vemte si, že v radě máme všichni úplně stejnou odpovědnost," prohlásil. "Jestli se domníváte, že se chodíme na jednání rady flákat a myslíte, že odekvátní mzda ve výši 9800,- Kč nám nenáleží, tak to řekněte," dodal.

"Všech 27 zastupitelů má samozřejmě úplně stejnou odpovědnost," ohradila se Kateřina Špalková (Město pro lidi). "Udělejte si tabulku a porovnejte četnost vaší činnosti neuvolněného zastupitele a povinností, které mají radní. Je značně rozdílná, to vás mohu upozornit," prohodil Kraus.

"Na zastupitelstvu jsme odhlasovali odměny zastupitelům a radním na maximální možné výši, které tabulka umožňuje. Byli jsme za to kritizovaní. Sám nevím, jestli mám o patnáct tisíc víc, to si myslím, že pravda není," diskutoval starosta Josef Viktora (ANO).

Na Krausův proslov reagoval Zdeněk Jirásek. "Říkáte: 'Snižujete práci rady'. Já bych řekl, že jsem neslyšel ani jedno jediné slovo o snižování práce rady. Práce radních si vážím, má toho dost, ale ve vašich slovech jsem slyšel spíše znevážení práce zastupitele," uvedl a navázal: "Poctivě se snažím všechny materiály procházet. Snažím se řešit věci, které se tady neřeší. Vy jste fakt znevážil moji práci a to mě opravdu mrzí."

"Pokud se vás moje slova dotkla, omlouvám se. Mohu vás ujistit, že jsem vaši práci neznevažoval," odpovídal Kraus. "Jsem tady druhé volební období, v minulém období jsem byl ve třech komisích, teď jsem to kvůli času zredukoval pouze na dvě komise. Mohu vám říci, že se mě dost dotkne, abych já si musel pokrátit odměnu radního o padesát procent a část mojí mzdy dostane někdo, kdo tam někdy dochází, někdy ne, na komisi třeba ani nepromluví, nenapíše mail, nezapojí se do činnosti. Tímto zastupitele akorát naštvete," doplnil.

"Vůbec nechápu hysterii pana Krause," poznamenal Tomáš Havlíček. "Když jsem šel do zastupitelstva, spousta lidí mi o vás říkala dost negativních věcí," promlouval ke Krausovi a pokračoval: "Na prvních zastupitelstvech jsem si říkal: 'Ten Kraus je dobrý chlapík, úplně v pohodě'. Teď nechápu, co se s vámi poslední zastupitelstva děje, že jste tak agresivní. Za sebe můžu říci, že jsem nikdy nezpochybnil výši odměn, jak byly stanoveny. Práce člena rady je velice náročná, rozhodně více náročnější než práce zastupitele. Odměnu si zasloužíte. I přesto, že s vámi v mnohých věcech zcela nesouhlasím a z mého pohledu spoustu věcí děláte hodně špatně, važím si práce a času každého, kdo v této radě pracuje. Už tři čtvrtě hodiny se bavíme o materiálu, který předložil váš koaliční zastupitel. Na snižování odměn tady někdo reaguje podrážděně, ale uvědomte si, že pokud počet obyvatel Kutné Hory klesne o pět set lidí, klesnou peníze všem, i vám pane starosto."

Příspěvek Tomáše Havlíčka Kraus nenechal bez odpovědi. "Pane Havlíčku, moc vás prosím, jste vysokoškolsky vzdělaný člověk. Přečtěte si, co znamená slovo hysterie. Pokud ji chcete někomu podsouvat, tak ženám ne muži," prohodil.

Návrh Štěpána Drtiny nakonec Vít Šnajdr (Piráti) po více jak třiceti minutách diskuse navrhl stáhnout. "Návrh nebyl úplně dobře pochopen. Nejde o snižování odměn zastupitelů nebo radních, jde o srovnání odměn členů komise," uvedl a dodal: "Navrhuji materiál odložit, napříč politickým spektrem si pojďme říci, co je možné a co ne, pojďme najít zdroj tak, aby byli komisaři spravedlivě odměni a pojďme to dořešit na příštím zastupitelstvu." S jeho návrhem vyjádřilo souhlas devatenáct zastupitelů, zdrželo se šest.

René Svoboda