Domaro
Reklama

Do nutných oprav venkovních bazénů Plovárny město investuje téměř půl milionu korun

13. březen 2023, 08:00

Kutná Hora – Kutnohorská rada rozpočtovým opatřením zajistila zhruba 450 tisíc korun pro nutné opravy venkovních bazénů Plovárny. „Tyto nutné opravy zajistí bezpečnost a provoz venkovní Plovárny,“ dodal starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS). Dojde tak například na výměnu poškozených obkladů, opravu vstupních schodů, ukotvení zábradlí, opravu střechy budovy, opravu oken nebo výměnu ventilů čerpadel.

Současně radní souhlasili s výběrem dodavatele „Analýza a řešení stavu krytého bazénu a venkovního koupaliště v areálu Klimeška“. „Tuto analýzu vypracuje Stavební fakulta ČVUT, cílem je zhodnocení stavu jak krytého bazénu, tak venkovního koupaliště. Jde také o statické zkoušky a expertizy,“ upřesnil starosta, podle kterého je podobná analýza potřebná pro další plán prací na rekonstrukci. „Abychom mohli zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu, potřebujeme zhodnocení budovy tak, abychom maximálně snížili rizika víceprací anebo dalších problémů, které by případně mohly nastat, kdybychom tuto analýzu neměli,“ vysvětlil a vyčíslil: „Náklady, včetně laboratorních odběrů vzorků, testování vyjde na 500 tisíc korun.“

Analýza od Stavební fakulty ČVUT by měla být hotová do osmi týdnů. „Jakmile bude analýza hotova, budeme mít základní podklad pro zadání projektové dokumentace. Budou na tom pracovat jedni z největších expertů na bazénové technologie, budou tam i návrhy fungování provozu – počtu šaten, využití prostor bazénu a další,“ uvedl Lukáš Seifert.

V ideálním případě by Kutná Hora mohla v červnu vypsat zakázku na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. „Ta by ideálně měla být do konce roku, abychom mohli shánět možnosti dotací na rekonstrukci bazénu a v průběhu příštího roku by se dodělávala projektová dokumentace ke stavbě. Případnou rekonstrukci bychom v ideálním případě zahájili v průběhu druhé poloviny roku 2024, spíše počítáme, že se termíny posunou. Budou závislé na tom, jak se nám bude dařit zajistit dostatek peněz na tuto rekonstrukci,“ uzavřel Lukáš Seifert.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Do nutných oprav venkovních bazénů Plovárny město investuje téměř půl milionu korun

Do nutných oprav venkovních bazénů Plovárny město investuje téměř půl milionu korun

13. březen 2023

Kutná Hora – Kutnohorská rada rozpočtovým opatřením zajistila zhruba 450 tisíc korun pro nutné opravy venkovních bazénů Plovárny. „Tyto nutné opravy zajistí bezpečnost a provoz venkovní Plovárny,“ dodal starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS). Dojde tak například na výměnu poškozených obkladů, opravu vstupních schodů, ukotvení zábradlí, opravu střechy budovy, opravu oken nebo výměnu ventilů čerpadel.

Současně radní souhlasili s výběrem dodavatele „Analýza a řešení stavu krytého bazénu a venkovního koupaliště v areálu Klimeška“. „Tuto analýzu vypracuje Stavební fakulta ČVUT, cílem je zhodnocení stavu jak krytého bazénu, tak venkovního koupaliště. Jde také o statické zkoušky a expertizy,“ upřesnil starosta, podle kterého je podobná analýza potřebná pro další plán prací na rekonstrukci. „Abychom mohli zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu, potřebujeme zhodnocení budovy tak, abychom maximálně snížili rizika víceprací anebo dalších problémů, které by případně mohly nastat, kdybychom tuto analýzu neměli,“ vysvětlil a vyčíslil: „Náklady, včetně laboratorních odběrů vzorků, testování vyjde na 500 tisíc korun.“

Analýza od Stavební fakulty ČVUT by měla být hotová do osmi týdnů. „Jakmile bude analýza hotova, budeme mít základní podklad pro zadání projektové dokumentace. Budou na tom pracovat jedni z největších expertů na bazénové technologie, budou tam i návrhy fungování provozu – počtu šaten, využití prostor bazénu a další,“ uvedl Lukáš Seifert.

V ideálním případě by Kutná Hora mohla v červnu vypsat zakázku na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. „Ta by ideálně měla být do konce roku, abychom mohli shánět možnosti dotací na rekonstrukci bazénu a v průběhu příštího roku by se dodělávala projektová dokumentace ke stavbě. Případnou rekonstrukci bychom v ideálním případě zahájili v průběhu druhé poloviny roku 2024, spíše počítáme, že se termíny posunou. Budou závislé na tom, jak se nám bude dařit zajistit dostatek peněz na tuto rekonstrukci,“ uzavřel Lukáš Seifert.

Zlata banka
Reklama
René Svoboda