Ljunghall
Reklama

Dopis ředitele kolínské nemocnice:

17. prosinec 2009, 13:47
(aktualizováno: 16. červen 2010, 16:25)

Vážené dámy, vážení pánové, zaměstnanci Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.,

Zastupitelstvo Města Kutná Hora schválilo na svém zasedání dne 15. 12 .2009 smlouvy k převodu majetku kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj, který rozhodnutí o převzetí majetku učinil již dříve. Zároveň Středočeský kraj rozhodl, že provozovatelem kutnohorské nemocnice se stane od 1. 1. 2010 Oblastní nemocnice Kolín, nemocnice Středočeského kraje s tím, že v nemocnici zachová stávající rozsah činnosti. Aby tento úkol mohla ON Kolín, a.s., NSK splnit, musí rozšířit svou registraci ke zdravotnickým činnostem o provozování oddělení a pracovišť kutnohorské nemocnice. K tomu musí doložit, že má k jejich provozování odpovídající personální a věcné vybavení. Žádost o rozšíření musí být podána do pondělí 21. 12. 2009.

Velice důrazně proto žádáme zaměstnance, kteří mají zájem o zaměstnání v kutnohorské nemocnici i po 1. 1. 2010, aby navštívili naši náborovou kancelář, která je otevřena dnes, bude otevřena i zítra v pátek do 15.00 hod a bude otevřena mimořádně i v sobotu 19. 12. 2009 od 9.00 do 15.00 hod a doručili své žádosti o přijetí do pracovního poměru s příslušnými doklady. Tito zaměstnanci budou zařazeni do žádosti o rozšíření registrace. Pokud nebude těchto zaměstnanců dostatek, doplníme personální stavy zaměstnanci z Kolína a eventuální další žádosti o přijetí do pracovního poměru budou řešeny už individuálně a je třeba je podat na personální oddělení v Kolíně.

Pro zaměstnance, kteří předloží své žádosti o přijetí do pracovního poměru do soboty 19. 12. 2009 platí v plném rozsahu dříve učiněné přísliby.

V Kolíně, dne 17. 12. 2009
MUDr. Petr Chudomel, ředitel

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Dopis ředitele kolínské nemocnice:

Dopis ředitele kolínské nemocnice:

17. prosinec 2009
(aktualizováno: 16. červen 2010, 16:25)

Vážené dámy, vážení pánové, zaměstnanci Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.,

Zastupitelstvo Města Kutná Hora schválilo na svém zasedání dne 15. 12 .2009 smlouvy k převodu majetku kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj, který rozhodnutí o převzetí majetku učinil již dříve. Zároveň Středočeský kraj rozhodl, že provozovatelem kutnohorské nemocnice se stane od 1. 1. 2010 Oblastní nemocnice Kolín, nemocnice Středočeského kraje s tím, že v nemocnici zachová stávající rozsah činnosti. Aby tento úkol mohla ON Kolín, a.s., NSK splnit, musí rozšířit svou registraci ke zdravotnickým činnostem o provozování oddělení a pracovišť kutnohorské nemocnice. K tomu musí doložit, že má k jejich provozování odpovídající personální a věcné vybavení. Žádost o rozšíření musí být podána do pondělí 21. 12. 2009.

Velice důrazně proto žádáme zaměstnance, kteří mají zájem o zaměstnání v kutnohorské nemocnici i po 1. 1. 2010, aby navštívili naši náborovou kancelář, která je otevřena dnes, bude otevřena i zítra v pátek do 15.00 hod a bude otevřena mimořádně i v sobotu 19. 12. 2009 od 9.00 do 15.00 hod a doručili své žádosti o přijetí do pracovního poměru s příslušnými doklady. Tito zaměstnanci budou zařazeni do žádosti o rozšíření registrace. Pokud nebude těchto zaměstnanců dostatek, doplníme personální stavy zaměstnanci z Kolína a eventuální další žádosti o přijetí do pracovního poměru budou řešeny už individuálně a je třeba je podat na personální oddělení v Kolíně.

Pro zaměstnance, kteří předloží své žádosti o přijetí do pracovního poměru do soboty 19. 12. 2009 platí v plném rozsahu dříve učiněné přísliby.

V Kolíně, dne 17. 12. 2009
MUDr. Petr Chudomel, ředitel