vv auto
Reklama

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

27. leden 2017, 13:02

Kutná Hora - Starosta Martin Starý a jeho projektový tým ve čtvrtek 26. ledna odpoledne v Rytířském sále představil kutnohorské odborné i laické veřejnosti konečnou podobu plánované revitalizace Vlašského dvora a přilehlého parku.

Rok a půl trvající příprava projektu byla na sklonku loňského roku konečně korunována úspěchem. Město Kutná Hora tak na projekt může z prostředků IROP v rámci 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ čerpat dotaci až 89 milionů korun. O jejím přijetí rozhodne poslední lednový den kutnohorské zastupitelstvo.  

Revitalizace představuje nejen stavební rekonstrukci budov Vlašského dvora a přilehlého parku, ale také zpřístupnění nových prostor veřejnosti a pro návštěvníky zatraktivnění této národní kulturní památky v samotném centru městské rezervace UNESCO. Tomu napomůže i obnova stávajících a vznik nových expozic a návštěvnické infrastruktury.

Hlavním cílem projektu je obnova a zachování národní kulturní památky pro další generace, zvýšení návštěvnosti centra města a „navrácení života do parku“. Projekt zahrnuje především dokončení obnovy parku, obnovu, rozšíření a zatraktivnění expozic, instalaci výtahu a zajištění bezbariérového přístupu do budovy i parku, zateplení půdy a vznik nových depozitářů, výměnu elektroinstalace, úpravy vodovodu a kanalizace, řešení požadavků požární ochrany, zabezpečení budovy a parku, slavnostní osvětlení, výměnu oken a další nezbytné stavební práce. Provedeny budou i náročné restaurátorské práce při obnově části původních interiérů do novogotické podoby z přelomu 19. a 20. století.  

Nejdříve bude dokončena obnova parku, která přinese in-line dráhu, opravu cest, nové brouzdaliště, jezírko a další vodní prvky, klidovou zónu, nové toalety s bezbariérovým přístupem, veřejné osvětlení, bezpečnostní kamery nebo plošiny umožňující vstup do parku hendikepovaným návštěvníkům i maminkám s kočárky. „Půjde-li vše podle plánu, park by měl být zpřístupněn veřejnosti v polovině příštího roku a bude využíván k velké škále sportovních i odpočinkových aktivit,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starýa pokračoval: „Díky kamerovému systému by se měly snížit i výdaje města spojené s vandalstvím.“  

Součástí projektu je i rekonstrukce místností užívaných jako kanceláře městského úřadu. Tu z přidělené dotace financovat možné není. Město se však rozhodlo provést celkovou rekonstrukci všech prostor v rámci jedné stavební akce naráz. Celkový nárok na rozpočet města tak pro kompletní dokončení obnovy parku a revitalizaci Vlašského dvora představuje 34,8 milionu korun. Z toho 10 milionů tvoří povinná spoluúčast žadatele o dotaci, 20,8 milionu nezpůsobilé výdaje a 4 miliony jsou určeny pro kompletní dokončení parku včetně úprav, které nelze hradit z dotace. Naopak z dotace město zpětně získá již proinvestované peníze za opravy opěrných zdí teras v parku a rekonstrukci jedné z podlah ve Vlašském dvoře, celkem necelých 6 milionů korun.  

K tomu starosta dodal: „Získání dotace považuji za velký úspěch a nutnou podmínku oživení centra města. Pevně věřím, že lednové zastupitelstvo dotaci přijme," uvedl Martin Starý a navázal: "Těch zhruba 35 až 36 milionů korun by město muselo vynaložit tak jako tak. Přes 16 milionů na kompletní dokončení parku a dalších zhruba 20 milionů na opravy a úpravy budov čili na zajištění bezbariérového přístupu, odstranění havarijního stavu kanalizace, nevyhovujícího stavu elektroinstalace, splnění požadavků na požární bezpečnost, zateplení půdy a výměny části oken. Především okna na chodbách způsobují obrovské ztráty energií. Jen zateplením půdy a výměnou části oken město ušetří 740 GJ energie za rok, což je zhruba 370 tisíc korun ročně. Můžeme být jen rádi, že k tomu, co bychom i tak museli vynaložit z vlastního rozpočtu, dostane město bonus v podobě přijaté dotace 89 milionů korun.“ 

Tisková zpráva
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Zpět na článek
Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo
Foto: /

Dotace na rekonstrukci Vlašského dvora přidělena, o jejím přijmutí rozhodne kutnohorské zastupitelstvo