Ljunghall
Reklama

Fotbalisté pracují na vylepšení ubytovny, představili svou vizi do budoucna

26. březen 2018, 08:10

Kutná Hora - Zastupitelé na svém posledním zasedání souhlasili s uvolněním půl milionu korun, které fotbalový klub Sparta Kutná Hora hodlá investovat do městské ubytovny v Lorci. "Tyto finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů vynaložených na nejnutnější opravy budovy, šaten a ubytovny," předeslal starosta Josef Viktora (ANO).

"Město poskytuje dlouhodobě ubytovnu fotbalistům a jednoznačným cílem je, aby výnosy pomohly financovat provoz fotbalového oddílu," začal diskutovat Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu), který ovšem navrhl tzv. pachtovné. "Výnos z ubytovny býval kolem půl milionu korun, fotbalisté dále dostávají peníze na výchovu žáků v mládežnických oddílech a dostávají i sponzorské prostředky z městských obchodních společností. Půl milionu, o kterých dnes jednáme, by měl ubytovnu dostat na lepší úroveň a umožní lepší výnos z majetku. Pro Spartu půjde o další navýšení příspěvku města. Navrhuji, aby finanční rovnováha byla na stejné úrovni jako dosud a aby inestice byla návratná. To by mohlo být řešeno formou bezúročné půjčky nebo nájemního, či pachtovního vztahu. Navrhuji, návratnost půl milionu byla zajištěna formou pachtovního vztahu, aby bylo stanoveno přijatelné pachtovné ve výši deset tisíc za měsíc," navrhoval.

"Za čtvrt století do stadionu nebylo investováno vůbec nic, kromě zastřešení tribuny podél silnice Sportovců, kterou sfouknul vítr a její obnova se řešila z pojistné události," připomněl zastupitelům místopředseda fotbalové Sparty Kutná Hora Zdeněk Knap. "Stadion neměl WC pro diváky a v podstatě nebyl k užívání," pokračoval s tím, že vedení fotbalové Sparty vlastní iniciativou připravila právě záchody pro handicapované diváky, ženy a muže, i stánek s občerstvením s vydlážděným prostorem. "Pro šatnu domácích i šatnu hostů jsme připravili vlastní sociální zařízení, už před tím jsme vybudovali zvláštní sociální zařízení pro rozhodčí, které vyžaduje soutěžní řád," pokračoval a dodal: "Stadion je tak zchátralý, zadní část k sídlišti musíme před diváky zavírat, aby se tam nikdo nezranil. Tribunu, kterou jsem v roce 1991 opouštěl z pozice předsedy klubu, se za celou dobu nepodařilo ani zastřešit."

Podle odhadů Zdeňka Knapa se současná celková investice do ubytovny bude pohybovat kolem dvou milionu korun. "Ve spolupráci se sponzory a vlastními silami obstaráváme, zastupitele jsme přišli požádat o příspěvek," upřesnil.

Zdeněk Knap potom Ivo Šancovi připomněl, že Sparta už nájem za ubytovnu platí. "I za takto zdevastovanou a prakticky neobyvatelnou ubytovnu jsme deset tisíc měsíčně platili," zdůraznil. "Budeme usilovat, abychom celý stadion mohli užívat za jednu korunu, protože se o něj staráme a výtěžek investovali do dětí," naznačil a dále připomněl: "Ještě nedávno jsme platili 250 tisíc korun za to, že můžeme trávník udržovat, že tam můžeme hrát."

"Sparta užívá fotbalové hřiště na základě smlouvy o výpůjčce, ubytovnu má od města pronajatou, měsíčně platí deset tisíc korun městu Kutná Hora," vysvětlila zastupitelům vedoucí odboru správy majetku Alena Šorčíková. "Žil jsem v domění, že ubytovna je poskytnuta bezúplatně, pokud je už teď nájemné deset tisíc korun, svůj návrh stahuji," reagoval Šanc.

S půl milionem korun pro Spartu souhlasilo 25 zastupitelů, Martin Hlavatý (Alternativa pro Kutnou Horu) se zdržel.

Pracují na projektové dokumentaci podle studie

V současné době fotbalisté představili studii Atelieru M1 architekti s.r.o., která řeší městský stadion v Lorci, zejména současné ubytovny a šaten (studii najdete zde). "O nutnosti opravy stadionu všichni mluví strašnou dobu, několikrát toto téma zaznělo i v komunálních volbách," uvedl člen výboru Sparty Kutná Hora Štěpán Sokač. "Studii jsme řešili s vedoucí odboru správy majetku Alenou Šorčíkovou, o materiálu jednala i sportovní komise," doplnil.

Studie řeší revitalizaci celého prostoru s rozdělením do tří etap. "Prostor dnes vypadá hrůzostrašně. V současné době máme dvě stovky a rodiče je musí vodit na stadion, který je nereprezentativní," upozornil. Vedení Sparty se záměr snažilo představit i zastupitelům, ovšem zájem projevili pouze dva. "Úpravy stadionu jsou rozděleny na tři části - v první etapě by měla místo stávající ubytovny vzniknout multifunkční budova s klubovnou se zázemím pro rodiče, fanoušky, s občerstvením, sklady a další. Stánek jsme nyní postavili, ale v budoucnu ho můžeme využít pro další účely," přiblížil plány Sparty a pokračoval: "Ve druhé etapě bychom rádi zrenovavali "staré" kabiny, kde by mělo být asi šest pokojů pro ubytování, posilovna a regenerační linka. Třetí etapa potom řeší rekonstrukci ochozů."

Podle členů vedení Sparty se v současné době pracuje na projektové dokumentaci tak, aby město nebo Sparta byla připravená na případné dotační tituly. "Chtěli bychom poděkovat Aleně Šorčíkové a Martinu Kremlovi, děkujeme i celému městu, že mohl vzniknout tento první krok," zdůraznil Štěpán Sokač.

A kolik připravovaná revitalizace městského stadionu v Lorci bude stát? "První etapa - revitalizace první budovy, stávající ubytovny, by měla stát zhruba dvacet milionů korun, druhá etapa, která se týká starých kabin, potom deset milionů korun. Kompletní revitalizace všech tří etap by podle hrubých odhadů měla vyjít asi na pětačtyřicet milionů," zakončil Štěpán Sokač s tím, že by vedení Sparty chtělo stavební práce začít do dvou, tří let.

René Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Fotbalisté pracují na vylepšení ubytovny, představili svou vizi do budoucna

Fotbalisté pracují na vylepšení ubytovny, představili svou vizi do budoucna

26. březen 2018

Kutná Hora - Zastupitelé na svém posledním zasedání souhlasili s uvolněním půl milionu korun, které fotbalový klub Sparta Kutná Hora hodlá investovat do městské ubytovny v Lorci. "Tyto finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů vynaložených na nejnutnější opravy budovy, šaten a ubytovny," předeslal starosta Josef Viktora (ANO).

"Město poskytuje dlouhodobě ubytovnu fotbalistům a jednoznačným cílem je, aby výnosy pomohly financovat provoz fotbalového oddílu," začal diskutovat Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu), který ovšem navrhl tzv. pachtovné. "Výnos z ubytovny býval kolem půl milionu korun, fotbalisté dále dostávají peníze na výchovu žáků v mládežnických oddílech a dostávají i sponzorské prostředky z městských obchodních společností. Půl milionu, o kterých dnes jednáme, by měl ubytovnu dostat na lepší úroveň a umožní lepší výnos z majetku. Pro Spartu půjde o další navýšení příspěvku města. Navrhuji, aby finanční rovnováha byla na stejné úrovni jako dosud a aby inestice byla návratná. To by mohlo být řešeno formou bezúročné půjčky nebo nájemního, či pachtovního vztahu. Navrhuji, návratnost půl milionu byla zajištěna formou pachtovního vztahu, aby bylo stanoveno přijatelné pachtovné ve výši deset tisíc za měsíc," navrhoval.

"Za čtvrt století do stadionu nebylo investováno vůbec nic, kromě zastřešení tribuny podél silnice Sportovců, kterou sfouknul vítr a její obnova se řešila z pojistné události," připomněl zastupitelům místopředseda fotbalové Sparty Kutná Hora Zdeněk Knap. "Stadion neměl WC pro diváky a v podstatě nebyl k užívání," pokračoval s tím, že vedení fotbalové Sparty vlastní iniciativou připravila právě záchody pro handicapované diváky, ženy a muže, i stánek s občerstvením s vydlážděným prostorem. "Pro šatnu domácích i šatnu hostů jsme připravili vlastní sociální zařízení, už před tím jsme vybudovali zvláštní sociální zařízení pro rozhodčí, které vyžaduje soutěžní řád," pokračoval a dodal: "Stadion je tak zchátralý, zadní část k sídlišti musíme před diváky zavírat, aby se tam nikdo nezranil. Tribunu, kterou jsem v roce 1991 opouštěl z pozice předsedy klubu, se za celou dobu nepodařilo ani zastřešit."

Podle odhadů Zdeňka Knapa se současná celková investice do ubytovny bude pohybovat kolem dvou milionu korun. "Ve spolupráci se sponzory a vlastními silami obstaráváme, zastupitele jsme přišli požádat o příspěvek," upřesnil.

Zdeněk Knap potom Ivo Šancovi připomněl, že Sparta už nájem za ubytovnu platí. "I za takto zdevastovanou a prakticky neobyvatelnou ubytovnu jsme deset tisíc měsíčně platili," zdůraznil. "Budeme usilovat, abychom celý stadion mohli užívat za jednu korunu, protože se o něj staráme a výtěžek investovali do dětí," naznačil a dále připomněl: "Ještě nedávno jsme platili 250 tisíc korun za to, že můžeme trávník udržovat, že tam můžeme hrát."

"Sparta užívá fotbalové hřiště na základě smlouvy o výpůjčce, ubytovnu má od města pronajatou, měsíčně platí deset tisíc korun městu Kutná Hora," vysvětlila zastupitelům vedoucí odboru správy majetku Alena Šorčíková. "Žil jsem v domění, že ubytovna je poskytnuta bezúplatně, pokud je už teď nájemné deset tisíc korun, svůj návrh stahuji," reagoval Šanc.

S půl milionem korun pro Spartu souhlasilo 25 zastupitelů, Martin Hlavatý (Alternativa pro Kutnou Horu) se zdržel.

Pracují na projektové dokumentaci podle studie

V současné době fotbalisté představili studii Atelieru M1 architekti s.r.o., která řeší městský stadion v Lorci, zejména současné ubytovny a šaten (studii najdete zde). "O nutnosti opravy stadionu všichni mluví strašnou dobu, několikrát toto téma zaznělo i v komunálních volbách," uvedl člen výboru Sparty Kutná Hora Štěpán Sokač. "Studii jsme řešili s vedoucí odboru správy majetku Alenou Šorčíkovou, o materiálu jednala i sportovní komise," doplnil.

Studie řeší revitalizaci celého prostoru s rozdělením do tří etap. "Prostor dnes vypadá hrůzostrašně. V současné době máme dvě stovky a rodiče je musí vodit na stadion, který je nereprezentativní," upozornil. Vedení Sparty se záměr snažilo představit i zastupitelům, ovšem zájem projevili pouze dva. "Úpravy stadionu jsou rozděleny na tři části - v první etapě by měla místo stávající ubytovny vzniknout multifunkční budova s klubovnou se zázemím pro rodiče, fanoušky, s občerstvením, sklady a další. Stánek jsme nyní postavili, ale v budoucnu ho můžeme využít pro další účely," přiblížil plány Sparty a pokračoval: "Ve druhé etapě bychom rádi zrenovavali "staré" kabiny, kde by mělo být asi šest pokojů pro ubytování, posilovna a regenerační linka. Třetí etapa potom řeší rekonstrukci ochozů."

Podle členů vedení Sparty se v současné době pracuje na projektové dokumentaci tak, aby město nebo Sparta byla připravená na případné dotační tituly. "Chtěli bychom poděkovat Aleně Šorčíkové a Martinu Kremlovi, děkujeme i celému městu, že mohl vzniknout tento první krok," zdůraznil Štěpán Sokač.

A kolik připravovaná revitalizace městského stadionu v Lorci bude stát? "První etapa - revitalizace první budovy, stávající ubytovny, by měla stát zhruba dvacet milionů korun, druhá etapa, která se týká starých kabin, potom deset milionů korun. Kompletní revitalizace všech tří etap by podle hrubých odhadů měla vyjít asi na pětačtyřicet milionů," zakončil Štěpán Sokač s tím, že by vedení Sparty chtělo stavební práce začít do dvou, tří let.

René Svoboda