“Investovat do lidí se vyplatí,” věří v kutnohorském závodě společnosti Foxconn

7. duben 2015, 08:43
(aktualizováno: 7. duben 2015, 10:42)

Kutná Hora - Kutnohorský závod společnosti Foxconn patří z pohledu zákazníků k nejlepším ve svém oboru. „Abychom udrželi a rozvíjeli naše schopnosti a znalosti, investujeme do rozvoje lidí každý rok několik miliónů z našich rozpočtů“, říká vedoucí vzdělávání THP pracovníků ve Foxconnu Silvie Kostincová. Zaměstnanci mají možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka, MS Office a mnoho dalších odborně zaměřených kurzů.

Díky finanční podpoře z evropského sociálního fondu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR máme možnost rozvíjet naše pracovníky nejen ve výše uvedených dovednostech, ale také v oblasti programování, kvality, i měkkých dovedností. „Absolvovaná školení nám pomohla sjednotit znalosti v týmu na stejnou úroveň, což vnímám jako velice důležité z hlediska zastupitelnosti zaměstnanců. Rovněž jsme díky školením posunuli naše služby na skutečně profesionální úroveň díky implementaci standardizovaných postupů a trendů dnešní doby,“ říká Jan Válka, vedoucí týmu testování. Také účastníci školení Komunikačních dovedností se shodují na značném přínosu. „Díky školení jsem si uvědomil, že bych měl více naslouchat lidem okolo sebe,“ prozrazuje na sebe personalista Miloš Křepelka. Doplňuje ho Aleš Tábořík, pracovník z oddělení logistiky: „Lektor Komunikačních dovedností se dobře poslouchal a přednášel, působil přirozeně, je znát, že je odborník. Získané znalosti, jsem si mohl ihned propojit s profesním i osobním životem.“

V rámci evropského projektu jsme od ledna 2014 do konce února 2015 proškolili 170 zaměstnanců a dalších 70 zaměstnanců ještě do konce projektu proškolíme. Další desítky kurzů hradíme z vlastních zdrojů.


Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, GG EDUCA, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B300098

PR
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
“Investovat do lidí se vyplatí,” věří v kutnohorském závodě společnosti Foxconn

“Investovat do lidí se vyplatí,” věří v kutnohorském závodě společnosti Foxconn

7. duben 2015
(aktualizováno: 7. duben 2015, 10:42)

Kutná Hora - Kutnohorský závod společnosti Foxconn patří z pohledu zákazníků k nejlepším ve svém oboru. „Abychom udrželi a rozvíjeli naše schopnosti a znalosti, investujeme do rozvoje lidí každý rok několik miliónů z našich rozpočtů“, říká vedoucí vzdělávání THP pracovníků ve Foxconnu Silvie Kostincová. Zaměstnanci mají možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka, MS Office a mnoho dalších odborně zaměřených kurzů.

Díky finanční podpoře z evropského sociálního fondu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR máme možnost rozvíjet naše pracovníky nejen ve výše uvedených dovednostech, ale také v oblasti programování, kvality, i měkkých dovedností. „Absolvovaná školení nám pomohla sjednotit znalosti v týmu na stejnou úroveň, což vnímám jako velice důležité z hlediska zastupitelnosti zaměstnanců. Rovněž jsme díky školením posunuli naše služby na skutečně profesionální úroveň díky implementaci standardizovaných postupů a trendů dnešní doby,“ říká Jan Válka, vedoucí týmu testování. Také účastníci školení Komunikačních dovedností se shodují na značném přínosu. „Díky školení jsem si uvědomil, že bych měl více naslouchat lidem okolo sebe,“ prozrazuje na sebe personalista Miloš Křepelka. Doplňuje ho Aleš Tábořík, pracovník z oddělení logistiky: „Lektor Komunikačních dovedností se dobře poslouchal a přednášel, působil přirozeně, je znát, že je odborník. Získané znalosti, jsem si mohl ihned propojit s profesním i osobním životem.“

V rámci evropského projektu jsme od ledna 2014 do konce února 2015 proškolili 170 zaměstnanců a dalších 70 zaměstnanců ještě do konce projektu proškolíme. Další desítky kurzů hradíme z vlastních zdrojů.


Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, GG EDUCA, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B300098

PR