Ljunghall
Reklama

Jitka Šimková a Pavel Rak pokřtili publikaci S Kutnou Horou za zády s podtitulem Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem

20. říjen 2021, 07:53

Kutná Hora/Hlízov - „S Kutnou Horou za zády“ s podtitulem „Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem“ se jmenuje kniha, která byla v úterý 19. října slavnostně pokřtěna v Městské knihovně v Kutné Hoře. Poděkování patří sponzorům a Městu Kutná Hora, za jejichž podpory kniha vznikla.

Publikaci Jitky Šimkové a Pavla Raka požehnal páter Pavel Tobek, farář Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, kmotrovství se ujal kronikář Lukáš Provaz. Kromě autorů se na této populárně naučné publikaci podíleli spolupořadatelé a účastníci šesti ročníků turistického pochodu, nazvaného „Jarní putování se sv. Jakubem“. Publikace představuje většinou méně známá místa na Kutnohorsku a Kolínsku, kudy vedly trasy tohoto poznávacího turistického pochodu, pořádaného Hlízovským unikátním spolkem a dalšími organizacemi a jednotlivci.

V publikaci najdete přes 300 barevných a černobílých fotografií a deset map. O každé zajímavé zastávce jarního putování jsou v knize uvedeny nejdůležitější a nejzajímavější informace. Kromě historie obcí, kostelů, kaplí, tvrzí, pomníků či památných stromů jsou v každé kapitole medailonky lidí, kteří věnují svůj volný čas, aby okrášlili místa, kde žijí. A aby také představili ostatním turistům Jarního putování krásy Kutnohorska a Kolínska a předali a rozvíjeli odkaz předků. Autoři také přiblížili zatím nepublikované dějiny Hlízova, obce, odkud turisté při Jarním putování startují a kam se také vracejí do cíle.

Hlízovský unikátní spolek vznikl z iniciativy Jitky Šimkové, Jakuba Skývy, Lady Lisé a Pavla Raka v roce 2015, se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků. Později do spolku postupně vstoupilo šest nových členů. Motivem práce spolku je cesta. Cesta do historie, současnosti i do budoucna. Členové předávají občanům informace z Pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořizují fotografie současného vzhledu staveb a srovnávají je s jejich podobou v době minulé, pořádají pro veřejnost výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovali opravu pomníku legionářů, připomínají významná výročí spjatá s historií. Jako patrona spolku si zvolili svatého Jakuba, ochránce poutníků.

Jitka Šimková má obrovský dar. Je to přirozená schopnost motivovat a nadchnout lidi pro poznávání míst, která přehlížíme, bereme je jako samozřejmost. Díky publikaci si uvědomíme jejich přehlíženou krásu, historickou a kulturní hodnotu, vychutnáme si genia loci. Poděkování za vznik publikace patří Jitce Šimkové a manželovi Jiřímu Šimkovi, Pavlu Rakovi a všem spolupracovníkům, kteří se nezištně podíleli na jejím vzniku.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=cWyEyPAXq64

https://www.youtube.com/watch?v=iQ03uPYw_ZA

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
 Jitka Šimková a Pavel Rak pokřtili publikaci S Kutnou Horou za zády s podtitulem Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem

Jitka Šimková a Pavel Rak pokřtili publikaci S Kutnou Horou za zády s podtitulem Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem

20. říjen 2021

Kutná Hora/Hlízov - „S Kutnou Horou za zády“ s podtitulem „Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem“ se jmenuje kniha, která byla v úterý 19. října slavnostně pokřtěna v Městské knihovně v Kutné Hoře. Poděkování patří sponzorům a Městu Kutná Hora, za jejichž podpory kniha vznikla.

Publikaci Jitky Šimkové a Pavla Raka požehnal páter Pavel Tobek, farář Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, kmotrovství se ujal kronikář Lukáš Provaz. Kromě autorů se na této populárně naučné publikaci podíleli spolupořadatelé a účastníci šesti ročníků turistického pochodu, nazvaného „Jarní putování se sv. Jakubem“. Publikace představuje většinou méně známá místa na Kutnohorsku a Kolínsku, kudy vedly trasy tohoto poznávacího turistického pochodu, pořádaného Hlízovským unikátním spolkem a dalšími organizacemi a jednotlivci.

V publikaci najdete přes 300 barevných a černobílých fotografií a deset map. O každé zajímavé zastávce jarního putování jsou v knize uvedeny nejdůležitější a nejzajímavější informace. Kromě historie obcí, kostelů, kaplí, tvrzí, pomníků či památných stromů jsou v každé kapitole medailonky lidí, kteří věnují svůj volný čas, aby okrášlili místa, kde žijí. A aby také představili ostatním turistům Jarního putování krásy Kutnohorska a Kolínska a předali a rozvíjeli odkaz předků. Autoři také přiblížili zatím nepublikované dějiny Hlízova, obce, odkud turisté při Jarním putování startují a kam se také vracejí do cíle.

Hlízovský unikátní spolek vznikl z iniciativy Jitky Šimkové, Jakuba Skývy, Lady Lisé a Pavla Raka v roce 2015, se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků. Později do spolku postupně vstoupilo šest nových členů. Motivem práce spolku je cesta. Cesta do historie, současnosti i do budoucna. Členové předávají občanům informace z Pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořizují fotografie současného vzhledu staveb a srovnávají je s jejich podobou v době minulé, pořádají pro veřejnost výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovali opravu pomníku legionářů, připomínají významná výročí spjatá s historií. Jako patrona spolku si zvolili svatého Jakuba, ochránce poutníků.

Jitka Šimková má obrovský dar. Je to přirozená schopnost motivovat a nadchnout lidi pro poznávání míst, která přehlížíme, bereme je jako samozřejmost. Díky publikaci si uvědomíme jejich přehlíženou krásu, historickou a kulturní hodnotu, vychutnáme si genia loci. Poděkování za vznik publikace patří Jitce Šimkové a manželovi Jiřímu Šimkovi, Pavlu Rakovi a všem spolupracovníkům, kteří se nezištně podíleli na jejím vzniku.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=cWyEyPAXq64

https://www.youtube.com/watch?v=iQ03uPYw_ZA

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii