Ljunghall
Reklama

Když se z úspěšného absolventa stane kolega, aneb vrátili se na SOŠ a SOU řemesel

16. prosinec 2020, 07:54

Kutná Hora - Každý učitel, který nebere svou profesi jako zdroj příjmu, ale i jako poslání, vždy rád vidí, když se žákům, které učil, v životě daří. A to nemluvíme jen o životě profesním.

Další etapou v profesním růstu je okamžik, kdy se absolvent dostane na profesní úroveň svého učitele a velkým zadostiučiněním je, když absolvent svého učitele přeroste a sám se stane uznávaným a úspěšným odborníkem ve svém oboru.

O to více nás pak těší, že se tito mladí úspěšní profesionálové vrací zpět do své školy a oni se rozhodnou předávat své zkušenosti a odbornost dalším generacím žáků. My v naší Škole řemesel jsme moc rádi, že se součástí našeho týmu stávají naši bývalí úspěšní absolventi, dnes odborníci a podnikatelé.

Mezi naše kolegy – učitele odborného výcviku – patří již několik let mladá paní Veronika Capouchová, naše bývalá úspěšná absolventka oboru kadeřnice, která od prosince roku 2016 působí na pozici učitelky odborného výcviku a současně se věnuje provozování svého kadeřnického salonu v Kolíně.

Dalším z našich stálých kolegů, který má od října roku 2007 své zasloužené místo v našem týmu je pak pan Milan Paták. Ano, i tento náš úspěšný absolvent, předává vedle svých podnikatelských aktivit zkušenosti našim žákům v oboru zedník a pracuje u nás již čtrnáctým rokem jako učitel odborného výcviku. „Když jsem v roce 1992 nastoupil na školu, jako učitel odborných předmětů učil jsem Milana, žáka tříletého učebního oboru zedník, stavební stroje a samozřejmě jsem netušil, že to bude někdy v budoucnu můj tak šikovný kolega,“ uvedl ředitel SOŠ a SOU řemesel Josef Vavřinec. Při procházce Kutnou Horu, můžete vidět nemálo staveb a krásně opravených domovních fasád, které prošli právě rukama našich žáků pod jeho vedením.

Nováčkem v našem pedagogickém sboru je pan Tomáš Kadlec, mistr truhlářského řemesla. Šestnáct let pracoval v soukromé truhlářské firmě, kam nastoupil po absolvování oboru truhlář a následně maturitního nástavbového oboru dřevařská a nábytkářská výroba na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Tento odborník z praxe má dnešní generaci truhlářů co předávat a učit je krásné práci se dřevem.

Jsme rádi, že tu jsou, vrátili se zpět do školy, která je připravila na svůj profesní život a sami chtějí předávat své zkušenosti, učit své žáky a zanechat tím velkou stopu v jejich profesním životě.

tz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Když se z úspěšného absolventa stane kolega, aneb vrátili se na SOŠ a SOU řemesel

Když se z úspěšného absolventa stane kolega, aneb vrátili se na SOŠ a SOU řemesel

16. prosinec 2020

Kutná Hora - Každý učitel, který nebere svou profesi jako zdroj příjmu, ale i jako poslání, vždy rád vidí, když se žákům, které učil, v životě daří. A to nemluvíme jen o životě profesním.

Další etapou v profesním růstu je okamžik, kdy se absolvent dostane na profesní úroveň svého učitele a velkým zadostiučiněním je, když absolvent svého učitele přeroste a sám se stane uznávaným a úspěšným odborníkem ve svém oboru.

O to více nás pak těší, že se tito mladí úspěšní profesionálové vrací zpět do své školy a oni se rozhodnou předávat své zkušenosti a odbornost dalším generacím žáků. My v naší Škole řemesel jsme moc rádi, že se součástí našeho týmu stávají naši bývalí úspěšní absolventi, dnes odborníci a podnikatelé.

Mezi naše kolegy – učitele odborného výcviku – patří již několik let mladá paní Veronika Capouchová, naše bývalá úspěšná absolventka oboru kadeřnice, která od prosince roku 2016 působí na pozici učitelky odborného výcviku a současně se věnuje provozování svého kadeřnického salonu v Kolíně.

Dalším z našich stálých kolegů, který má od října roku 2007 své zasloužené místo v našem týmu je pak pan Milan Paták. Ano, i tento náš úspěšný absolvent, předává vedle svých podnikatelských aktivit zkušenosti našim žákům v oboru zedník a pracuje u nás již čtrnáctým rokem jako učitel odborného výcviku. „Když jsem v roce 1992 nastoupil na školu, jako učitel odborných předmětů učil jsem Milana, žáka tříletého učebního oboru zedník, stavební stroje a samozřejmě jsem netušil, že to bude někdy v budoucnu můj tak šikovný kolega,“ uvedl ředitel SOŠ a SOU řemesel Josef Vavřinec. Při procházce Kutnou Horu, můžete vidět nemálo staveb a krásně opravených domovních fasád, které prošli právě rukama našich žáků pod jeho vedením.

Nováčkem v našem pedagogickém sboru je pan Tomáš Kadlec, mistr truhlářského řemesla. Šestnáct let pracoval v soukromé truhlářské firmě, kam nastoupil po absolvování oboru truhlář a následně maturitního nástavbového oboru dřevařská a nábytkářská výroba na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Tento odborník z praxe má dnešní generaci truhlářů co předávat a učit je krásné práci se dřevem.

Jsme rádi, že tu jsou, vrátili se zpět do školy, která je připravila na svůj profesní život a sami chtějí předávat své zkušenosti, učit své žáky a zanechat tím velkou stopu v jejich profesním životě.

tz
Prohlédnout galerii