vv auto
Reklama

Kutnohorští zastupitelé souhlasili s vydáním nového územního plánu města

30. duben 2020, 08:02

Kutná Hora - Na úterním zasedání kutnohorští zastupitelé schválili dokument, který bude v dalších letech ovlivňovat život ve městě. Souhlasili s vydáním nového územního plánu, na jehož přípravě úřad pracoval několik let. Územní plán totiž například stanovuje, kde lze stavět rodinné domy nebo byty, kde mohou podnikat firmy, na kterých pozemcích mohou hospodařit zemědělci a mnoho dalšího.

Diskusi k jednomu ze zásadních bodů úterního zastupitelstva otevřel Tomáš Havlíček (ODS) a oznámil, že zastupitelé ODS nový územní plán nepodpoří. "Město absolutně rezignovalo na to, aby mělo alespoň nějakou kontrolu nad pozemky pro individuální výstavbu," upozornil a pokračoval: "Územní plán byl zpracován dobře z pohledu zákona, ale bez toho, aby měl jasné zadání, jasný směr a jasný přínos pro město."

"V návrhu územního plánu mi chybí reflexe potřeb občanů," poznamenal Martin Suchánek (Město pro lidi) a pokračoval: "Územní plán je úřednicky velmi dobře odpracovaný, mrzí mě, že za ním není vidět práce politická." Dále se Martin Suchánek pustil do srovnání situace se sousední Čáslaví. "Za posledních 20 let v Čáslavi přibylo 300 obyvatel, v Kutné Hoře jich za stejné období 1106 ubylo. Za posledních pět let je to +500 v Čáslavi a -600 v Kutné Hoře. Mladí lidé odchází studovat a už se nevrací, protože nemají kam. Museli by bydlet u rodičů, v Kutné Hoře není dostatek volných pozemků pro výstavbu. Čáslav aktuálně staví 100 bytů, má 15 hektarů nových ploch pro výstavbu. To je jasný vzkaz, že politici tam jsou pro občany, že přemýšlí koncepčně a o dlouhodobém rozvoji města. Mrzí mě, že toto v návrhu územního plánu nenacházím."

Na vystoupení Martina Suchánka reagovala místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). "Chápu, že jste tady poprvé, proto mi dovolte malý exkurz do minulosti," obrátila se na Martina Suchánka a pokračovala: "Za pořizování územního plánu byl odpovědný váš lídr, bývalý zastupitel Martin Starý. On byl pověřený a odpovědný a on mohl rozhodovat o tom, kde budou rozvojové plochy, jak se bude územní plán tvořit, jak se bude město rozvíjet. Nic takového se nestalo. Souhlasím s vámi, že z politického hlediska to nebylo správně uchopeno. Právě proto byl 21. ledna odvolán a zpracováním územního plánu jsem byla pověřená já. To už bylo v době těsně před veřejným projednáním. Pokud tady pláčete, že tvorba územního plánu nebyla politicky dobře uchopená, tak to nebylo správně uchopeno ve vašich řadách."

Místostarostka v navrženém územním plánu rozvojové plochy pro bydlení vidí. "Je například v lokalitě Hořanská, určitě k tomu bude vznikat nějaká územní studie," naznačila a dodala: "Pokud se bavíme o Čáslavi, tak ta není městem UNESCO. To s sebou nese určitá úskalí pro další rozvoj města, opravdu si nemůžeme dovolit stavět, kde chceme."

Silvii Doušovou doplnil starosta Josef Viktora (ANO 2011). "Čáslav získala možná bezúplatně pozemky a objekty od armády, které využilo k budování spousty bytů," připomněl a pokračoval: "Nejsem spokojený s úbytkem obyvatel s tím, že nemáme pozemky, které bychom pro výstavbu mohli nabídnout. Věřím, že právě nový územní plán využije místa na zahuštění města a že nějaké parcely Kutná Hora bude moci nabídnout."

Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) navrhl usnesení, podle kterého by úředníci měli vypracovat seznam vlastníků  pozemků zařazených  v navrhovaném územním plánu do zastavitelných ploch pro funkci bydlení, případně smíšenou obytnou. Dále by podle návrhu mělo vedení města s vlastníky projednat jejich záměry s těmito pozemky.

Návrh Zdeňka Jiráska přijali všemi hlasy přítomných, pro územní plán hlasovalo dvacet zastupitelů, šest se zdrželo.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Kutnohorští zastupitelé souhlasili s vydáním nového územního plánu města

Kutnohorští zastupitelé souhlasili s vydáním nového územního plánu města

30. duben 2020

Kutná Hora - Na úterním zasedání kutnohorští zastupitelé schválili dokument, který bude v dalších letech ovlivňovat život ve městě. Souhlasili s vydáním nového územního plánu, na jehož přípravě úřad pracoval několik let. Územní plán totiž například stanovuje, kde lze stavět rodinné domy nebo byty, kde mohou podnikat firmy, na kterých pozemcích mohou hospodařit zemědělci a mnoho dalšího.

Diskusi k jednomu ze zásadních bodů úterního zastupitelstva otevřel Tomáš Havlíček (ODS) a oznámil, že zastupitelé ODS nový územní plán nepodpoří. "Město absolutně rezignovalo na to, aby mělo alespoň nějakou kontrolu nad pozemky pro individuální výstavbu," upozornil a pokračoval: "Územní plán byl zpracován dobře z pohledu zákona, ale bez toho, aby měl jasné zadání, jasný směr a jasný přínos pro město."

"V návrhu územního plánu mi chybí reflexe potřeb občanů," poznamenal Martin Suchánek (Město pro lidi) a pokračoval: "Územní plán je úřednicky velmi dobře odpracovaný, mrzí mě, že za ním není vidět práce politická." Dále se Martin Suchánek pustil do srovnání situace se sousední Čáslaví. "Za posledních 20 let v Čáslavi přibylo 300 obyvatel, v Kutné Hoře jich za stejné období 1106 ubylo. Za posledních pět let je to +500 v Čáslavi a -600 v Kutné Hoře. Mladí lidé odchází studovat a už se nevrací, protože nemají kam. Museli by bydlet u rodičů, v Kutné Hoře není dostatek volných pozemků pro výstavbu. Čáslav aktuálně staví 100 bytů, má 15 hektarů nových ploch pro výstavbu. To je jasný vzkaz, že politici tam jsou pro občany, že přemýšlí koncepčně a o dlouhodobém rozvoji města. Mrzí mě, že toto v návrhu územního plánu nenacházím."

Na vystoupení Martina Suchánka reagovala místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). "Chápu, že jste tady poprvé, proto mi dovolte malý exkurz do minulosti," obrátila se na Martina Suchánka a pokračovala: "Za pořizování územního plánu byl odpovědný váš lídr, bývalý zastupitel Martin Starý. On byl pověřený a odpovědný a on mohl rozhodovat o tom, kde budou rozvojové plochy, jak se bude územní plán tvořit, jak se bude město rozvíjet. Nic takového se nestalo. Souhlasím s vámi, že z politického hlediska to nebylo správně uchopeno. Právě proto byl 21. ledna odvolán a zpracováním územního plánu jsem byla pověřená já. To už bylo v době těsně před veřejným projednáním. Pokud tady pláčete, že tvorba územního plánu nebyla politicky dobře uchopená, tak to nebylo správně uchopeno ve vašich řadách."

Místostarostka v navrženém územním plánu rozvojové plochy pro bydlení vidí. "Je například v lokalitě Hořanská, určitě k tomu bude vznikat nějaká územní studie," naznačila a dodala: "Pokud se bavíme o Čáslavi, tak ta není městem UNESCO. To s sebou nese určitá úskalí pro další rozvoj města, opravdu si nemůžeme dovolit stavět, kde chceme."

Silvii Doušovou doplnil starosta Josef Viktora (ANO 2011). "Čáslav získala možná bezúplatně pozemky a objekty od armády, které využilo k budování spousty bytů," připomněl a pokračoval: "Nejsem spokojený s úbytkem obyvatel s tím, že nemáme pozemky, které bychom pro výstavbu mohli nabídnout. Věřím, že právě nový územní plán využije místa na zahuštění města a že nějaké parcely Kutná Hora bude moci nabídnout."

Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) navrhl usnesení, podle kterého by úředníci měli vypracovat seznam vlastníků  pozemků zařazených  v navrhovaném územním plánu do zastavitelných ploch pro funkci bydlení, případně smíšenou obytnou. Dále by podle návrhu mělo vedení města s vlastníky projednat jejich záměry s těmito pozemky.

Návrh Zdeňka Jiráska přijali všemi hlasy přítomných, pro územní plán hlasovalo dvacet zastupitelů, šest se zdrželo.

Zlata banka
Reklama
René Svoboda