SCR
Reklama

Mají připravených padesát milionů, stačí do února 2015 podat žádost

11. prosinec 2014, 22:46
(aktualizováno: 11. prosinec 2014, 22:46)

Kutná Hora - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2015 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Vyhlášen byl podprogram Cestování dostupné všem.

Rámcový rozpočet pro rok 2015 počítá s cca 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány od 5. ledna do 12. února 2015, šanci na podporu mají nově i obce.

Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory:

  1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
  2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu – (týká se atraktivit nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivit ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras.
  3. Zavedení, zlepšení či vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
  4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže).

Žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím formuláře a písemně včetně povinných příloh prostřednictvím podatelny ministerstva, která bude žádosti přijímat ve výše stanovené lhůtě.

Dotace může dosáhnout maximální výše 50% z celkových uznatelných výdajů akce a je kompatibilní s režimem de minimis.

Podmínky výzvy naleznete na:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace

tz
Komentáře
Re: - vložil Anonymous - 12. prosinec 2014, 21:46

Jedno takové místo je a to je kaplička v Sedlci akorát že tam nikdo nevybírá peníze za potřebu.

Re: - vložil Anonymous - 12. prosinec 2014, 09:45

Z pohledu obyčejného Kutnohořana musím konstatovat, že jediným pozitivem v tomto směru je snad naděje na zbudování dalších nových WC optimálně situovaných po městě, neboť nás už vážně nebaví mít očůrané zdi domů a při "velké potřebě" sledovat nahé zadky turistů i ostatních v parku např. vedle kostela Matky Boží Na Náměti. Je to trapné pro samotné aktéry i pro ostatní procházející. S lákáním turistů do města by mělo být počítáno převážně s tímto zázemím. To potřebuje každý bez rozdílu. Ne každý totiž stíhá doběhnout do restauračních zařízení a tam být následně vpuštěn pouze na záchod. Doběhnout od vlakového nádraží ze Sedlce až skoro pod náměstí, kde je veřejné WC je cca 3 km. Záchrana před prasknutím močáku je na této trase pouze "park poslední záchrany" Na Náměti. Ale to je velmi nechutná, smradlavá, nehygienická a nekoukatelná možnost.
Bylo by dobré část těchto finančních prostředků využít právě na zbudování dalších potřebných WC po městě. Na takovou kapacitu turistů, která se navíc neustále zvyšuje, je současná situace naprosto nevyhovující.
Potřeba je potřeba a bez WC to nejde.

AVE_CZ
Reklama
Mají připravených padesát milionů, stačí do února 2015 podat žádost

Mají připravených padesát milionů, stačí do února 2015 podat žádost

11. prosinec 2014
(aktualizováno: 11. prosinec 2014, 22:46)

Kutná Hora - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2015 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Vyhlášen byl podprogram Cestování dostupné všem.

Rámcový rozpočet pro rok 2015 počítá s cca 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány od 5. ledna do 12. února 2015, šanci na podporu mají nově i obce.

Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory:

  1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
  2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu – (týká se atraktivit nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivit ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras.
  3. Zavedení, zlepšení či vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
  4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže).

Žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím formuláře a písemně včetně povinných příloh prostřednictvím podatelny ministerstva, která bude žádosti přijímat ve výše stanovené lhůtě.

Dotace může dosáhnout maximální výše 50% z celkových uznatelných výdajů akce a je kompatibilní s režimem de minimis.

Podmínky výzvy naleznete na:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace

tz