vv auto
Reklama

Malířem a profesorem v jedné osobě - Aleš Navrátil

21. leden 2022, 06:54

Kutná Hora - Kutnohorský malíř a profesor Aleš Navrátil na svém facebookovém profilu pravidelně zveřejňuje své malby a kresby. Aleš Navrátil je vysokoškolským učitelem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bydlí částečně právě tam, ale také v Kutné Hoře, kde se narodil a vyrůstal:

Na univerzitě jste začal pracovat krátce po Sametové revoluci, mají právě listopadové události z roku 1989 souvislost s vaší prací?
Na univerzitě jsem působil na několika katedrách, učím humanitní discipliny: Dějiny umění, estetiku, v posledních asi patnácti letech převážně dějiny hudby, hudební estetiku a kulturní antropologii. Všechno jsou disciplíny, které jsem vystudoval a jimž se dlouhodobě věnuji.

Na univerzitě působím od roku 1990, před revolucí krátce jako externista. Díky společenským změnám po Sametové revoluci se mi splnil můj velký sen, učit na univerzitě.

Jak jste se dostal k malbě?
K malování jsem získal vztah už v dětství, v době kdy mi bylo 12-13 let. Měl jsem velké štěstí, že jsem potkal na základní škole vynikajícího učitele kreslení Jana Smetanu, známého ústeckého malíře, který objevil můj talent, dlouhou dobu mě podporoval a vedl se mnou dlouhé konzultace o umění. Chodil jsem k němu, ještě s dalšími spolužáky, do jeho ateliéru, společně jsme navštěvovali malířské výstavy. Mistru Smetanovi jsem vděčen za mnoho z toho, co umím (mimochodem jeho bratrem byl Pavel Smetana, jednu dobu předseda Ekumenické rady církví). Na základní škole jsem pojal také úmysl stát se profesionálním malířem, vystudovat Akademii výtvarných umění. K tomu ale nedošlo, nakonec jsem šel na gymnázium. Poté jsem vystudoval na Karlově univerzitě obor dějiny umění a estetika se zaměřením na estetiku hudby.

Na svém facebookovém profilu sdílíte poměrně hodně nových obrazů. Co plánujete dále? Připravujete nějakou výstavu a nebo jiný způsob, jak obrazy více zveřejnit?
Malování se věnuji velmi intenzivně, mými oblíbenými náměty jsou krajinné motivy z okolí Kutné Hory, Kolína a především z Vysočiny, kterou miluju. Je to zejména krajina Žďárských vrchů, kde čerpám inspiraci. Převážná část mé tvorby se vztahuje k této oblasti. Maluji všemi technikami, olejem, akrylem, akvarelem a olejovým pastelem. Kromě malby se věnuji hodně kresbě, protože ta je základem veškeré výtvarné tvorby. Objevil jsem pro sebe zajímavou kombinaci uhel a akryl, která má pro mě velký potenciál výtvarného vyjádření.

Výstavu nebo výstavy chystám už delší dobu, nejbližší by se měla uskutečnit v Kutné Hoře.

Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na setkání na vernisáži vaší výstavy.

Tvorbu Aleše Navrátila si můžete prohlédnout na jeho facebookovém profilu zde.

Pavel Petránek
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Malířem a profesorem v jedné osobě - Aleš Navrátil

Malířem a profesorem v jedné osobě - Aleš Navrátil

21. leden 2022

Kutná Hora - Kutnohorský malíř a profesor Aleš Navrátil na svém facebookovém profilu pravidelně zveřejňuje své malby a kresby. Aleš Navrátil je vysokoškolským učitelem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bydlí částečně právě tam, ale také v Kutné Hoře, kde se narodil a vyrůstal:

Na univerzitě jste začal pracovat krátce po Sametové revoluci, mají právě listopadové události z roku 1989 souvislost s vaší prací?
Na univerzitě jsem působil na několika katedrách, učím humanitní discipliny: Dějiny umění, estetiku, v posledních asi patnácti letech převážně dějiny hudby, hudební estetiku a kulturní antropologii. Všechno jsou disciplíny, které jsem vystudoval a jimž se dlouhodobě věnuji.

Na univerzitě působím od roku 1990, před revolucí krátce jako externista. Díky společenským změnám po Sametové revoluci se mi splnil můj velký sen, učit na univerzitě.

Jak jste se dostal k malbě?
K malování jsem získal vztah už v dětství, v době kdy mi bylo 12-13 let. Měl jsem velké štěstí, že jsem potkal na základní škole vynikajícího učitele kreslení Jana Smetanu, známého ústeckého malíře, který objevil můj talent, dlouhou dobu mě podporoval a vedl se mnou dlouhé konzultace o umění. Chodil jsem k němu, ještě s dalšími spolužáky, do jeho ateliéru, společně jsme navštěvovali malířské výstavy. Mistru Smetanovi jsem vděčen za mnoho z toho, co umím (mimochodem jeho bratrem byl Pavel Smetana, jednu dobu předseda Ekumenické rady církví). Na základní škole jsem pojal také úmysl stát se profesionálním malířem, vystudovat Akademii výtvarných umění. K tomu ale nedošlo, nakonec jsem šel na gymnázium. Poté jsem vystudoval na Karlově univerzitě obor dějiny umění a estetika se zaměřením na estetiku hudby.

Na svém facebookovém profilu sdílíte poměrně hodně nových obrazů. Co plánujete dále? Připravujete nějakou výstavu a nebo jiný způsob, jak obrazy více zveřejnit?
Malování se věnuji velmi intenzivně, mými oblíbenými náměty jsou krajinné motivy z okolí Kutné Hory, Kolína a především z Vysočiny, kterou miluju. Je to zejména krajina Žďárských vrchů, kde čerpám inspiraci. Převážná část mé tvorby se vztahuje k této oblasti. Maluji všemi technikami, olejem, akrylem, akvarelem a olejovým pastelem. Kromě malby se věnuji hodně kresbě, protože ta je základem veškeré výtvarné tvorby. Objevil jsem pro sebe zajímavou kombinaci uhel a akryl, která má pro mě velký potenciál výtvarného vyjádření.

Výstavu nebo výstavy chystám už delší dobu, nejbližší by se měla uskutečnit v Kutné Hoře.

Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na setkání na vernisáži vaší výstavy.

Tvorbu Aleše Navrátila si můžete prohlédnout na jeho facebookovém profilu zde.

Pavel Petránek