vv auto
Reklama

Město bývalou Průvodcovskou službu likviduje už devět měsíců, stále bez úspěchu

26. září 2019, 07:50

Kutná Hora - Vedení města už loni v prosinci rozhodlo o zrušení obchodní společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o., jak před vstupem do likvidace přejmenovali bývalou Průvodcovskou službu Kutná Hora s.r.o.. Laikovi by se přitom mohlo zdát, že společnosti se dvěma aktuálními závazky (vůči Městu Kutná Hora a vůči bývalému jednateli Robertu Lukáškovi), by devět měsíců na proces likvidace mohlo bohatě stačit. "Pohledávka Roberta Lukáška nebyla uznána a vede se s ním soudní spor, jediným věřitelem je tak Město Kutná Hora," prohlásila místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). "Není to jednoduché - kdyby to jednoduché bylo, do půl roku společnost zlikvidovat lze," naznačila.

Podle všeho byla už dohoda o ukončení sporu s bývalým jednatelem Robertem Lukáškem těsně před podpisem. Právník likvidované společnosti ji sepsal, když oprávněnost pohledávky za nevyplacené odstupné Robertu Lukáškovi potvrdil v půlce března rozsudkem krajský soud. Proti tomuto rozsudku se ale likvidátorka společnosti Helena Plíhalová na konci dubna odvolala a dodnes dohodu o ukončení sporu nepodepsala. "Krajský soud nějak rozhodl, jde ale o prvoinstační rozhodnutí. Definitivní slovo má vrchní soud," zastává se likvidátorky Plíhalové místostarostka Doušová.

Podle starosty Josefa Viktory (ANO 2011) chce město minimalizovat náklady společnosti v likvidaci. "Tak, aby jsme nebyli možná oprávněně kritizováni, že v rámci likvidace utratíme všechny peníze a potom na nikoho nezbyde nic," poznamenal. "Paní likvidátorka ve společnosti minimalizovala veškeré náklady, odhlásila počítač, adresu. Minimalizovala kancelář. Ona jediná nemá stanovené žádné odstupné. Likvidaci bychom chtěli ukončit co nejdříve, ale nemůžeme činit kroky v rozporu s péčí řádného hospodáře, jak nám bylo řečeno. Právníci mají jiný názor, než třeba my. Já jsem ochotný udělat vše pro podpis dohody s Robertem Lukáškem, vyjádření právníků nás ale usměrňuje," řekl dále Viktora a místostarostka Doušová dodává: "Po tom, co pan Lukášek v poslední době provedl, se už k dohodě, kterou jsem sama iniciovala, tak pozitivně nestavím."

Robert Lukášek totiž na jednání zastupitelstva města 10. září položil vedení města tři dotazy k průběhu likvidace a k hospodaření likvidované společnosti. (pozn.: Videozáznam z jednání zastupitelstva najdete zde). Mimo jiné uvedl: "Soudí se se mnou o odstupné 110 tisíc korun rok a půl. Už to stálo v nákladech na právníka a likvidátorku stovky tisíc korun, dává vám to smysl? Má to nějaký ekonomický význam? Za osm měsíců běžící likvidace se jen náklady na plat likvidátorky a odměny právníkovi blíží k částce půl milionu, aby se dořešil spor za 110 tisíc korun? Jde o velmi závažné skutečnosti týkající se hospodaření města Kutná Hora, proto tímto informuji volené zástupce občanů, zastupitele a představitele města Kutná Hora."

Probíhající likvidace prázdné společnosti bez majetku, zaměstnanců a jakékoliv aktivity je podle Roberta Lukáška neúnosně dlouhá a nesmyslně drahá. Společnost vstupovala do likvidace zhruba s 1,2 milionu korun na účtu, ale tyto peníze se rychle tenčí. Za osm měsíců odešlo z účtu společnosti asi 700 tisíc korun a ukončení likvidace zatím není ani na dohled.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Město bývalou Průvodcovskou službu likviduje už devět měsíců, stále bez úspěchu

Město bývalou Průvodcovskou službu likviduje už devět měsíců, stále bez úspěchu

26. září 2019

Kutná Hora - Vedení města už loni v prosinci rozhodlo o zrušení obchodní společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o., jak před vstupem do likvidace přejmenovali bývalou Průvodcovskou službu Kutná Hora s.r.o.. Laikovi by se přitom mohlo zdát, že společnosti se dvěma aktuálními závazky (vůči Městu Kutná Hora a vůči bývalému jednateli Robertu Lukáškovi), by devět měsíců na proces likvidace mohlo bohatě stačit. "Pohledávka Roberta Lukáška nebyla uznána a vede se s ním soudní spor, jediným věřitelem je tak Město Kutná Hora," prohlásila místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). "Není to jednoduché - kdyby to jednoduché bylo, do půl roku společnost zlikvidovat lze," naznačila.

Podle všeho byla už dohoda o ukončení sporu s bývalým jednatelem Robertem Lukáškem těsně před podpisem. Právník likvidované společnosti ji sepsal, když oprávněnost pohledávky za nevyplacené odstupné Robertu Lukáškovi potvrdil v půlce března rozsudkem krajský soud. Proti tomuto rozsudku se ale likvidátorka společnosti Helena Plíhalová na konci dubna odvolala a dodnes dohodu o ukončení sporu nepodepsala. "Krajský soud nějak rozhodl, jde ale o prvoinstační rozhodnutí. Definitivní slovo má vrchní soud," zastává se likvidátorky Plíhalové místostarostka Doušová.

Podle starosty Josefa Viktory (ANO 2011) chce město minimalizovat náklady společnosti v likvidaci. "Tak, aby jsme nebyli možná oprávněně kritizováni, že v rámci likvidace utratíme všechny peníze a potom na nikoho nezbyde nic," poznamenal. "Paní likvidátorka ve společnosti minimalizovala veškeré náklady, odhlásila počítač, adresu. Minimalizovala kancelář. Ona jediná nemá stanovené žádné odstupné. Likvidaci bychom chtěli ukončit co nejdříve, ale nemůžeme činit kroky v rozporu s péčí řádného hospodáře, jak nám bylo řečeno. Právníci mají jiný názor, než třeba my. Já jsem ochotný udělat vše pro podpis dohody s Robertem Lukáškem, vyjádření právníků nás ale usměrňuje," řekl dále Viktora a místostarostka Doušová dodává: "Po tom, co pan Lukášek v poslední době provedl, se už k dohodě, kterou jsem sama iniciovala, tak pozitivně nestavím."

Robert Lukášek totiž na jednání zastupitelstva města 10. září položil vedení města tři dotazy k průběhu likvidace a k hospodaření likvidované společnosti. (pozn.: Videozáznam z jednání zastupitelstva najdete zde). Mimo jiné uvedl: "Soudí se se mnou o odstupné 110 tisíc korun rok a půl. Už to stálo v nákladech na právníka a likvidátorku stovky tisíc korun, dává vám to smysl? Má to nějaký ekonomický význam? Za osm měsíců běžící likvidace se jen náklady na plat likvidátorky a odměny právníkovi blíží k částce půl milionu, aby se dořešil spor za 110 tisíc korun? Jde o velmi závažné skutečnosti týkající se hospodaření města Kutná Hora, proto tímto informuji volené zástupce občanů, zastupitele a představitele města Kutná Hora."

Probíhající likvidace prázdné společnosti bez majetku, zaměstnanců a jakékoliv aktivity je podle Roberta Lukáška neúnosně dlouhá a nesmyslně drahá. Společnost vstupovala do likvidace zhruba s 1,2 milionu korun na účtu, ale tyto peníze se rychle tenčí. Za osm měsíců odešlo z účtu společnosti asi 700 tisíc korun a ukončení likvidace zatím není ani na dohled.

René Svoboda