Střední Čechy
Reklama

Městská policie rozšiřuje své řady, vypisuje výběrové řízení na strážníka

24. březen 2016, 08:27

Kutná Hora - Město Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici strážník Městské policie Kutná Hora.

Zákonné podmínky:

- státní občan ČR,
- věk min. 21 roků,
- bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zdravotní způsobilost,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:
- komunikativní osobnost,
- organizační schopnosti,
- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
- znalost práce na PC,
- řidičský průkaz sk. B,
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou,
- znalost cizího jazyka výhodou,
- úspěšné složení testů psychické způsobilosti.

Způsob a termín nástupu:
- nástup k 01. 05. 2016 nebo dle dohody.

Platové zařazení:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády 222/2010 Sb.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
do 22. dubna 2016

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis, strukturovaný životopis, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového, řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bližší informace:
Tel: 327 710 131, e-mail : marecek@mu.kutnahora.cz
Tel.: 327 710 132, e-mail: doubrava@mu.kutnahora.cz

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Kutná Hora
Ing. Václav Mareček, ředitel
Havlíčkovo náměstí 87/1
284 01 Kutná Hora

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

tz
Komentáře
- vložil Otamar Zigzelka - 5. duben 2016, 00:12

Zákonné podmínky:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou.
:-D :-D Na coi střední???? abych mohl hledat ztracené kočky po KH....nebo jak bylo nedávno v TN jak někde Strážníci hlídaly hladinu řek...nebo abych koukal na barvu kouře co vychází z komína :-D :-D čí dával na udání botičku???? :-D :-D pfff to každý normální z maturitou by šel k Hasičům nebo k normální státní Policii ne??? :-D MP nahrazuje skupinka jménem Bezpečná Kutná Hora :-D jak chodějí v černém :-D muži v černém :-D

- vložil - 24. březen 2016, 09:40

Městapo vyhlašuje :-) Běda vám jak tam někdo vleze!!

AVE_CZ
Reklama
Městská policie rozšiřuje své řady, vypisuje výběrové řízení na strážníka

Městská policie rozšiřuje své řady, vypisuje výběrové řízení na strážníka

24. březen 2016

Kutná Hora - Město Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici strážník Městské policie Kutná Hora.

Zákonné podmínky:

- státní občan ČR,
- věk min. 21 roků,
- bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zdravotní způsobilost,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:
- komunikativní osobnost,
- organizační schopnosti,
- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
- znalost práce na PC,
- řidičský průkaz sk. B,
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou,
- znalost cizího jazyka výhodou,
- úspěšné složení testů psychické způsobilosti.

Způsob a termín nástupu:
- nástup k 01. 05. 2016 nebo dle dohody.

Platové zařazení:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády 222/2010 Sb.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
do 22. dubna 2016

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis, strukturovaný životopis, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového, řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bližší informace:
Tel: 327 710 131, e-mail : marecek@mu.kutnahora.cz
Tel.: 327 710 132, e-mail: doubrava@mu.kutnahora.cz

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Kutná Hora
Ing. Václav Mareček, ředitel
Havlíčkovo náměstí 87/1
284 01 Kutná Hora

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

tz