Domaro
Reklama

Městu Kutná Hora hrozí sankce ve výši několika desítek milionů korun!

21. září 2022, 08:01

Kutná Hora – Na pozemcích u kutnohorské nemocnice v současné době vznikají nové bytové a rodinné domy. Pozitivní zprávu pro Kutnohoráky může kalit trestní oznámení, které podal zástupce investora, jednatel společnosti TERRE PURE s.r.o. Bohumír Šťastný a ve kterém se po radnici domáhá náhrady škody ve výši několika desítek milionů korun. O co jde?

Společnost TERRE PURE s.r.o. zhruba před dvěma lety koupila projekt na rezidenční čtvrť „U sv. Anny“. „V době vydání územního rozhodnutí byl současný tajemník vedoucím majetkového odboru a jako odpovědná osoba vydal souhlas k územnímu rozhodnutí na umístění části areálové komunikace na pozemek města,“ vrátil se do roku 2011 Bohumír Šťastný a dodal: „Projekt jsem potom koupil i s tímto územním rozhodnutí.“

Následovala žádost o vydání stavebního povolení, se kterým opět muselo souhlasit Město Kutná Hora. „V tu chvíli už vedoucí odboru byl tajemníkem a bezprecedentně, bez jakéhokoliv odůvodnění odmítl dát souhlas s umístěním komunikace, k čemuž se město dříve zavázalo,“ popisoval podstatu sporu Bohumír Šťastný.

Následovala řada jednání, ze kterých 6. srpna 2021 vyplynula dohoda o výměně pozemku města o rozloze 132 m2 za pozemek investora zhruba 387 m2. „Už k tomuto datu šlo o výrazné zdržení projektu,“ zdůraznil jednatel TERRE PURE. „S panem starostou jsme se dohodli, že uříznu zhruba 387 metrů ze svých pozemků a věnuji je městu, které na nich chce v budoucnu vést komunikaci ke svým dalším areálům. A za to mi vymění městských 132 metrů,“ uvedl a dodal: „To bylo po velkých tahanicích, kdy tajemník dělal všechno proto, aby to takto být nemohlo.“

Podle Bohumíra Šťastného je 132 m2 částí požadovaného pozemku. „Je to část pozemku, který vede podél lesa, nelze ho nijak využít. Je to prostě schválnost, která nemá logiku,“ prohlásil a ptal se: „Nejprve dali souhlas k územnímu rozhodnutí a potom stejný souhlas nevydají k stavebnímu řízeni? To je prostě schválnost.“

Rada si kladla další podmínky

Zveřejnění záměru výměny pozemků rada schválila svým usnesením 638/21 z 18. srpna 2021, na další radě 8. září 2021 o pozemcích jednala znovu. „Usnesli se, že mi požadovaných 132 metrů dají, když já jim dám pozemky v řádech tisíců metrů čtverečních, v hodnotě několika milionů korun za poplatek 4000,- Kč. Úplný nesmysl,“ nechápal jednatel TERRE PURE s.r.o.

Rada Kutné Hory v usnesením 717/21 ze dne 8. září 2021 doporučila zastupitelstvu schválit uvedenou výměnu, ovšem s dalšími podmínkami: Například s podmínkou budoucí koupě řady dalších pozemků investora nebo si vymezila pravomoc rozhodovat o umístění kolmých parkovacích stání. A toto doporučení zastupitelstvo 14. září 2021 schválilo. „Podle rady, teprve až dám městu těch několik tisíc metrů a já budu vlastníkem oněch 132 metrů, dá mi město souhlas,“ opakoval Bohumír Šťastný a poznamenal: „Když budu vlastník, žádný souhlas nepotřebuji. Celé to je naprosto nepochopitelná akce pana tajemníka.“

 Ke stavebnímu řízení je také potřeba koordinované stanovisko s vyjádřením všech odborů města. „Toto koordinované stanovisko nakonec vydal sám tajemník a jeho platnost podmínil tím, že městu zdarma předám 170 parkovacích míst v hodnotě zhruba 40 milionů korun,“ řekl Bohumír Šťastný.

Tajemník čelí trestnímu oznámení

„Na tajemníka jsme podali trestní oznámení a po městu požadujeme náhradu škody, kterou jsme vyčíslili. Bude to pokračovat dál, celkem půjde o 40 až 50 milionů korun,“ naznačil jednatel a pokračoval: „Každému je jasné, že zastupitelstvem schválená výměna je naprostý nesmysl. Proto jsem nechal změnit projektovou dokumentaci, aby areálová komunikace byla jen na mých pozemcích a v projektu pokračuji dál.“

Změna projektové dokumentace ale není jedinou aktuální komplikací. „Došlo k obrovskému zpoždění celé stavby, navíc v období, kdy se radikálně zdražily stavební náklady,“ poznamenal a doplnil: „Smlouvu se stavební firmou jsem nebyl schopný dodržet, protože jsem neměl stavební povolení kvůli těmto zdržovacím akcím ze strany města.“

Josef Viktora: Nevidím pochybení města

„Je to pravda, celá záležitost je u právníků,“ potvrdil problém starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). „Domníváme se, že k žádné dohodě nedošlo, záležitost schválilo zastupitelstvo. Nevidím, že by tam ze strany města došlo k nějakému pochybení,“ upozornil a dodal: „Záležitost jsme předali našim právníkům. Vyjádříme se, až po stanovisku našich právníků.“

„Chci, aby město s developerem po volbách jednalo a aby vztahy s investory v Kutné Hoře byly korektní,“ poznamenal k celé záležitosti šéf v současné době opoziční ODS Tomáš Havlíček.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Městu Kutná Hora hrozí sankce ve výši několika desítek milionů korun!

Městu Kutná Hora hrozí sankce ve výši několika desítek milionů korun!

21. září 2022

Kutná Hora – Na pozemcích u kutnohorské nemocnice v současné době vznikají nové bytové a rodinné domy. Pozitivní zprávu pro Kutnohoráky může kalit trestní oznámení, které podal zástupce investora, jednatel společnosti TERRE PURE s.r.o. Bohumír Šťastný a ve kterém se po radnici domáhá náhrady škody ve výši několika desítek milionů korun. O co jde?

Společnost TERRE PURE s.r.o. zhruba před dvěma lety koupila projekt na rezidenční čtvrť „U sv. Anny“. „V době vydání územního rozhodnutí byl současný tajemník vedoucím majetkového odboru a jako odpovědná osoba vydal souhlas k územnímu rozhodnutí na umístění části areálové komunikace na pozemek města,“ vrátil se do roku 2011 Bohumír Šťastný a dodal: „Projekt jsem potom koupil i s tímto územním rozhodnutí.“

Následovala žádost o vydání stavebního povolení, se kterým opět muselo souhlasit Město Kutná Hora. „V tu chvíli už vedoucí odboru byl tajemníkem a bezprecedentně, bez jakéhokoliv odůvodnění odmítl dát souhlas s umístěním komunikace, k čemuž se město dříve zavázalo,“ popisoval podstatu sporu Bohumír Šťastný.

Následovala řada jednání, ze kterých 6. srpna 2021 vyplynula dohoda o výměně pozemku města o rozloze 132 m2 za pozemek investora zhruba 387 m2. „Už k tomuto datu šlo o výrazné zdržení projektu,“ zdůraznil jednatel TERRE PURE. „S panem starostou jsme se dohodli, že uříznu zhruba 387 metrů ze svých pozemků a věnuji je městu, které na nich chce v budoucnu vést komunikaci ke svým dalším areálům. A za to mi vymění městských 132 metrů,“ uvedl a dodal: „To bylo po velkých tahanicích, kdy tajemník dělal všechno proto, aby to takto být nemohlo.“

Podle Bohumíra Šťastného je 132 m2 částí požadovaného pozemku. „Je to část pozemku, který vede podél lesa, nelze ho nijak využít. Je to prostě schválnost, která nemá logiku,“ prohlásil a ptal se: „Nejprve dali souhlas k územnímu rozhodnutí a potom stejný souhlas nevydají k stavebnímu řízeni? To je prostě schválnost.“

Rada si kladla další podmínky

Zveřejnění záměru výměny pozemků rada schválila svým usnesením 638/21 z 18. srpna 2021, na další radě 8. září 2021 o pozemcích jednala znovu. „Usnesli se, že mi požadovaných 132 metrů dají, když já jim dám pozemky v řádech tisíců metrů čtverečních, v hodnotě několika milionů korun za poplatek 4000,- Kč. Úplný nesmysl,“ nechápal jednatel TERRE PURE s.r.o.

Rada Kutné Hory v usnesením 717/21 ze dne 8. září 2021 doporučila zastupitelstvu schválit uvedenou výměnu, ovšem s dalšími podmínkami: Například s podmínkou budoucí koupě řady dalších pozemků investora nebo si vymezila pravomoc rozhodovat o umístění kolmých parkovacích stání. A toto doporučení zastupitelstvo 14. září 2021 schválilo. „Podle rady, teprve až dám městu těch několik tisíc metrů a já budu vlastníkem oněch 132 metrů, dá mi město souhlas,“ opakoval Bohumír Šťastný a poznamenal: „Když budu vlastník, žádný souhlas nepotřebuji. Celé to je naprosto nepochopitelná akce pana tajemníka.“

 Ke stavebnímu řízení je také potřeba koordinované stanovisko s vyjádřením všech odborů města. „Toto koordinované stanovisko nakonec vydal sám tajemník a jeho platnost podmínil tím, že městu zdarma předám 170 parkovacích míst v hodnotě zhruba 40 milionů korun,“ řekl Bohumír Šťastný.

Tajemník čelí trestnímu oznámení

„Na tajemníka jsme podali trestní oznámení a po městu požadujeme náhradu škody, kterou jsme vyčíslili. Bude to pokračovat dál, celkem půjde o 40 až 50 milionů korun,“ naznačil jednatel a pokračoval: „Každému je jasné, že zastupitelstvem schválená výměna je naprostý nesmysl. Proto jsem nechal změnit projektovou dokumentaci, aby areálová komunikace byla jen na mých pozemcích a v projektu pokračuji dál.“

Změna projektové dokumentace ale není jedinou aktuální komplikací. „Došlo k obrovskému zpoždění celé stavby, navíc v období, kdy se radikálně zdražily stavební náklady,“ poznamenal a doplnil: „Smlouvu se stavební firmou jsem nebyl schopný dodržet, protože jsem neměl stavební povolení kvůli těmto zdržovacím akcím ze strany města.“

Josef Viktora: Nevidím pochybení města

„Je to pravda, celá záležitost je u právníků,“ potvrdil problém starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). „Domníváme se, že k žádné dohodě nedošlo, záležitost schválilo zastupitelstvo. Nevidím, že by tam ze strany města došlo k nějakému pochybení,“ upozornil a dodal: „Záležitost jsme předali našim právníkům. Vyjádříme se, až po stanovisku našich právníků.“

„Chci, aby město s developerem po volbách jednalo a aby vztahy s investory v Kutné Hoře byly korektní,“ poznamenal k celé záležitosti šéf v současné době opoziční ODS Tomáš Havlíček.

René Svoboda