vv auto
Reklama

Městu možná hrozí újma desítek milionů

11. květen 2010, 08:33
(aktualizováno: 16. červen 2012, 13:08)

Kutná Hora - Další zpráva insolvenčního správce Michala Žižlavského související s insolvencí společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se na portálu justice.cz objevila v pondělí 3. května. Žižlavský tímto předkládá insolvenčnímu soudu a věřitelům zprávu o hospodářské situaci dlužníka.

V úvodu zprávy insolvenční správce uvádí, že jeho dosavadní zjištění nasvědčují tomu, že Město Kutná Hora jako jediný společník dlužníka zničilo podnik dlužníka a tím výrazně ovlivnilo jeho insolvenci, tedy to, že nemohou být uspokojeny splatné pohledávky věřitelů dlužníka. Žižlavský v dokumentu dále popisuje kroky poslední jednatelky dlužníka JUDr. Alice Opočenské: "Na základě pokynů Města Kutná Hora provedla sérii kroků, které zničily podnik dlužníka tím, že veškerá faktická aktiva dlužníka (v širším slova smyslu) byla převedena na konkurenční subjekt. Nebyla přitom řešena otázka závazků dlužníka vůči věřitelům. Zřejmě se zvažoval i převod celého podniku dlužníka (včetně závazků dlužníka k věřitelům). Město Kutná Hora ale nakonec prosadilo model, kdy byla na Oblastní nemocnici Kolín, a.s. přesměrována veškerá faktická aktiva dlužníka, tedy vše, co umožňovalo provozní činnost dlužníka (provoz nemocnice), zatímco závazky dlužníka vůči věřitelům byly ponechány ve společnosti dlužníka," píše ve své zprávě insolvenční správce.

Michal Žižlavský v dokumentu následně poukazuje na několik nesrovnalostí. Upozorňuje například na skutečnost, že v insolvenčním návrhu je hodnota majetku dlužníka vyčíslena na částku přibližně 46,5 milionu korun. Odhad insolvenčního správce však hovoří o hodnotě majetku maximálně ve výši 30 milionů korun. Podobnou nesrovnalost spatřil Žižlavský na straně závazků dlužníka, kdy pohledávky svých věřitelů dlužník vyčíslil v insolvenčním návrhu na částku 54,5 milionu korun. Insolvenčnímu správci se ale jeví jako pravděpodobné, že pohledávky věřitelů dlužníka budou dosahovat částky nejméně sta milionů korun (z dosud přihlášených pohledávek plyne, že věřitelé dlužníka přihlásili pohledávky ve výši přibližně sedmdesáti milionů korun, pozn. red.).

Na základě zjištěných skutečností je podle vyjádření insolvenčního správce jediným možným řešením úpadku dlužníka konkurs. "Insolvenční správce vnímá jako prioritu uplatnění nároku za zničení podnikání společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. vůči Městu Kutná Hora, případně vůči dalším osobám," uvádí ve své zprávě Žižlavský.

V souvislosti se zprávou insolvenčního správce ze dne 3. května položil týdeník TEP kutnohorskému starostovi Ivo Šalátkovi několik otázek:

Pane starosto, insolvenční správce ve své zprávě mimo jiného uvádí, že: "Starosta Města Kutná Hora změnil svůj názor, který insolvenční správce dříve prezentoval soudu, sice že Město Kutná Hora necítí odpovědnost za závazky dlužníka vůči věřitelům." Z jakého důvodu jste tedy údajně změnil svůj postoj vůči věřitelům?
Mé první stanovisko znělo přesně, že: Jednotliví zastupitelé nemají přímou zodpovědnost za závazky dlužníka (Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ). Interpretace ins. správce byla tedy mírně řečeno nepřesná. Z této nepřesnosti potom vychází dále při mém osobním názoru z jednání ze dne 28. 4., kde sděluje, že starosta změnil svůj postoj. Nic jsem neměnil, vyjádřil jsem názor, že dle mého osobního mínění je situace taková, že zastupitelstvo města může navrhnout a eventuelně schválit vložení finančních prostředků do společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., která by potom mohla do nějaké míry uspokojit pohledávky věřitelů.

O jakou částku by se mělo přibližně jednat?
O částce, o kterou by se mělo jednat, nelze v této chvíli vůbec spekulovat. Jednak ji musí soud upřesnit a jednak by muselo zastupitelstvo města na tento model v předstihu přistoupit. Město financuje ze svých zdrojů všechny své výdaje, a to na základě rozpočtu. Jiné zdroje, mimo dotací k dispozici nemá.

Z jakých důvodů nenastoupil Martin Hlavatý do funkce prokuristy společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.? Kdo přebral jeho roli?
Dvakrát jsem vyzýval Radu města k podání návrhu ohledně nového jednatele společnosti. Nakonec byl jmenován p. Hlavatý prokuristou, ale velmi krátce po svém jmenování na tuto pozici rezignoval. Proč, to je spíš otázka na něj. Na jednání 11. května Radě města navrhnu jinou osobu.

Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Městu možná hrozí újma desítek milionů

Městu možná hrozí újma desítek milionů

11. Květen 2010
(aktualizováno: 16. červen 2012, 13:08)

Kutná Hora - Další zpráva insolvenčního správce Michala Žižlavského související s insolvencí společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se na portálu justice.cz objevila v pondělí 3. května. Žižlavský tímto předkládá insolvenčnímu soudu a věřitelům zprávu o hospodářské situaci dlužníka.

V úvodu zprávy insolvenční správce uvádí, že jeho dosavadní zjištění nasvědčují tomu, že Město Kutná Hora jako jediný společník dlužníka zničilo podnik dlužníka a tím výrazně ovlivnilo jeho insolvenci, tedy to, že nemohou být uspokojeny splatné pohledávky věřitelů dlužníka. Žižlavský v dokumentu dále popisuje kroky poslední jednatelky dlužníka JUDr. Alice Opočenské: "Na základě pokynů Města Kutná Hora provedla sérii kroků, které zničily podnik dlužníka tím, že veškerá faktická aktiva dlužníka (v širším slova smyslu) byla převedena na konkurenční subjekt. Nebyla přitom řešena otázka závazků dlužníka vůči věřitelům. Zřejmě se zvažoval i převod celého podniku dlužníka (včetně závazků dlužníka k věřitelům). Město Kutná Hora ale nakonec prosadilo model, kdy byla na Oblastní nemocnici Kolín, a.s. přesměrována veškerá faktická aktiva dlužníka, tedy vše, co umožňovalo provozní činnost dlužníka (provoz nemocnice), zatímco závazky dlužníka vůči věřitelům byly ponechány ve společnosti dlužníka," píše ve své zprávě insolvenční správce.

Michal Žižlavský v dokumentu následně poukazuje na několik nesrovnalostí. Upozorňuje například na skutečnost, že v insolvenčním návrhu je hodnota majetku dlužníka vyčíslena na částku přibližně 46,5 milionu korun. Odhad insolvenčního správce však hovoří o hodnotě majetku maximálně ve výši 30 milionů korun. Podobnou nesrovnalost spatřil Žižlavský na straně závazků dlužníka, kdy pohledávky svých věřitelů dlužník vyčíslil v insolvenčním návrhu na částku 54,5 milionu korun. Insolvenčnímu správci se ale jeví jako pravděpodobné, že pohledávky věřitelů dlužníka budou dosahovat částky nejméně sta milionů korun (z dosud přihlášených pohledávek plyne, že věřitelé dlužníka přihlásili pohledávky ve výši přibližně sedmdesáti milionů korun, pozn. red.).

Na základě zjištěných skutečností je podle vyjádření insolvenčního správce jediným možným řešením úpadku dlužníka konkurs. "Insolvenční správce vnímá jako prioritu uplatnění nároku za zničení podnikání společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. vůči Městu Kutná Hora, případně vůči dalším osobám," uvádí ve své zprávě Žižlavský.

V souvislosti se zprávou insolvenčního správce ze dne 3. května položil týdeník TEP kutnohorskému starostovi Ivo Šalátkovi několik otázek:

Pane starosto, insolvenční správce ve své zprávě mimo jiného uvádí, že: "Starosta Města Kutná Hora změnil svůj názor, který insolvenční správce dříve prezentoval soudu, sice že Město Kutná Hora necítí odpovědnost za závazky dlužníka vůči věřitelům." Z jakého důvodu jste tedy údajně změnil svůj postoj vůči věřitelům?
Mé první stanovisko znělo přesně, že: Jednotliví zastupitelé nemají přímou zodpovědnost za závazky dlužníka (Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ). Interpretace ins. správce byla tedy mírně řečeno nepřesná. Z této nepřesnosti potom vychází dále při mém osobním názoru z jednání ze dne 28. 4., kde sděluje, že starosta změnil svůj postoj. Nic jsem neměnil, vyjádřil jsem názor, že dle mého osobního mínění je situace taková, že zastupitelstvo města může navrhnout a eventuelně schválit vložení finančních prostředků do společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., která by potom mohla do nějaké míry uspokojit pohledávky věřitelů.

O jakou částku by se mělo přibližně jednat?
O částce, o kterou by se mělo jednat, nelze v této chvíli vůbec spekulovat. Jednak ji musí soud upřesnit a jednak by muselo zastupitelstvo města na tento model v předstihu přistoupit. Město financuje ze svých zdrojů všechny své výdaje, a to na základě rozpočtu. Jiné zdroje, mimo dotací k dispozici nemá.

Z jakých důvodů nenastoupil Martin Hlavatý do funkce prokuristy společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.? Kdo přebral jeho roli?
Dvakrát jsem vyzýval Radu města k podání návrhu ohledně nového jednatele společnosti. Nakonec byl jmenován p. Hlavatý prokuristou, ale velmi krátce po svém jmenování na tuto pozici rezignoval. Proč, to je spíš otázka na něj. Na jednání 11. května Radě města navrhnu jinou osobu.