Místostarostka Dana Vepřková chce řešit problémy především ve školství

19. prosinec 2012, 09:26
(aktualizováno: 19. prosinec 2012, 09:26)

Kutná Hora - Zastupitelstvo Kutné Hory v úterý zvolilo do funkce místostarosty Danu Vepřkovou. Současnou zástupkyni ředitele Gymnázia Jiřího Ortena. "Nechám si čtvrtý ročník – seminář dějepisu. Tyto žáky dovedu k maturitě. To znamená, že budu učit na GJO do konce dubna čtyři hodiny týdně. Ostatní čas věnuji naplno práci na radnici," uvedla nová místostarostka, která se však povolání učitele vzdát rozhodně nechce! "Jsme dohodnutí, že až skončím ve funkci místostarostky, vrátím se k učení," zdůraznila.

Pracovní poměr na radnici místostarostce začal dnem zvolení. Na radnici je tedy zaměstnaná od 19. prosince."Jelikož jsem kantorka, chtěla bych se starat především o školství," poznamenala po svém zvolení Dana Vepřková a jedním dechem dodala: "Stranou ale nezůstanou ani kultura, sociální věci nebo sport." Nová místostarostka by se podle svých slov chtěla věnovat i sociálně slabším občanům. "Ráda bych přispěla kjejich začleňování do společnosti," uzavřela.

Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
Re: - vložil Anonymous - 21. prosinec 2012, 18:11

Je nikoliv šťastnou realitou, že vedení města posiluje člověk s humanitní specializací. Nejde o jakoukoliv kritiku pedagogů. Naopak. Zkušený a kvalitní pedagog, obzvláště se specializací na dějiny a vyučující maturanty, může - jak se ukazuje v palčivě aktuální době nikoliv již jen plíživého ale velice zřetelného a razantního nástupu komunistů k moci – pro město a v obecné rovině pro naši budoucnost znamenat mnohem zásadnější přínos než všehoschopný kariérní politik.

V čem je tedy problém? Ve volebním období, kdy město uzavírá zásadní obchodní smlouvy, zhoršuje se ekonomická a finanční situace města i městských společností, v době, kdy město není schopno adekvátně (vůbec) reagovat na vnější prostředí a hledat úspory ve svém hospodaření (realita je zcela opačná), v době kdy město mj. např. čeká naprosto zásadní, těžký a velmi pravděpodobně vleklý spor ve věci vytunelované bývalé městské nemocnice, jsou třeba jiné silné stránky. A samozřejmě nejen v něm, o tom níže. Tato situace by za normálních okolností měla ústit v to, že vedení města bude doplněno člověkem s profesním zaměřením ekonomickým nebo právním nebo alespoň se silným a dokladovatelným neformálním zázemím v těchto oblastech. Stát řídí vláda, město vedení, firmu ředitel. Nelze v žádném případě spoléhat na to, že město má ekonomický odbor (spíše odboj), právníky (externí, drahé, kteří nikdy neprošli žádným výběrovým řízením a jsou spolutvůrci mnoha dnešních problémů města), že má úřednický aparát. Je to člen vedení a statutár města, který drží kormidlo, který určuje směr lodi, nese vrcholnou politickou odpovědnost (měl by nést), který by měl mít respekt úřednictva a veřejnosti. Na onom pomyslném vrcholu pyramidy by měl být člověk s prokazatelnými manažerskými dovednostmi a zkušenostmi. Pokud toto každodenně očekáváte (samozřejmě a přirozeně) u soukromého sektoru, má toto ve svém štítu čím dál více i vláda (alespoň na oko), proč toto selhává na komunální úrovni???

Má to mnoho důvodů, některé se nesluší v předvánočním čase rozebírat a jiné přesahují akceptovatelný rozsah příspěvku tohoto typu. Snad jen namátkou: Nepochybně jste si mnohokrát všimli, že pokud jde o vládu, tak jsou aktéři „na mušce“ každý den, někdy každou hodinu. Prostě je na jejich veřejnou službu náležitě vidět a svojí zodpovědnost musí náležitě obhajovat, jak odborně, tak lidsky. Proto mnoho ministrů tuto roli „neustojí“ v jedné či v horším případě v obou rolích a někteří – přestože je leckdy možné to předvídat – se zcela minou pochopením své zodpovědnosti a veřejné role a podle toho jejich mise končívají.

Pokud jdete o patro níže, tj. do kraje, vidíte, že „na ně“ je vidět již podstatně méně. „Pěkným“ příkladem je bývalý dnes arestovaný hejtman Rath. Existenci kraje zaznamenáváte prostřednictvím nejvýše postavených krajských úředníků (tj. hejtmanů) např. jejich činností v parlamentu (obvykle kumulují několik funkcí vč. poslaneckého, senátorského či jiného mandátu) a dále spíše jen z veřejných zdrojů placenou agitkou v různých krajských tiskovinách, na televizních obrazovkách v krajem zřizovaných nemocnicích atd. Nakonec pak bohužel již jen v souvislosti s různými vyšetřováními a trestními kauzami (Rath, Palas, Vaňhová a další). Samy politické strany opakovaně (pod tlakem médií) „přiznávají“, že na svoje politiky nemohli „dohlédnout“ a následně se od nich dosti nedůvěryhodně a často směšně teatrálně distancují (příkladem opět stejné osoby + pro blízký příklad zábavný bývalý místostarosta nedalekého Kolína Pekárek, bývalý náměstek hejtmana zlínského kraje Jamečka – přezdívaný Mr. 10% a samozřejmě zástupy dalších).

Konečně pokud jdete do nejspodnějšího patra, na komunální úroveň, tak na ní je již naprostá tma. Kromě krajů i komunál je již to zaslíbené a nikým nerušené rejdiště tlustých býčích šíjí se zlatými řetězy, bez kterých nejde obsadit ani „post“ obecní hajzlbáby - jak o tom hovořil na kongresu ODS europoslanec Zahradil – a jim podobných. Média na komunální úrovni buď neexistují, nebo se z nich v průběhu let staly lokajské tisky, které chválí ten či onen kus nového asfaltu, chodníku, trávníku (jaké to umění utrácet a ještě často špatně veřejné peníze!), plátky, jejichž existenci občas nevyhnutelně musíte rozumět jako veřejnému fotoalbu koťátek, pejsků, nemluvňat, jejichž fotografie často zaplňují značnou část obsahu plátku. Na to, že by se regionální tištěná i internetová média alespoň blížila některým celostátním (nelze dělat konkrétní reklamu) můžete zapomenout. Přirozeně jim to z mnoha důvodů nelze vyčítat. Nemají rozpočet, výnosy, prostě peníze, z čeho takovou činnost a lidi platit. Co je však tragédií mnoha lokálních regionálních tiskovin, že na novinařinu (natož investigativní) již dávno a zcela rezignovaly.

Ale zpět na začátek, protože to je již příliš dlouhé, což nebylo záměrem. Právě v takovém potemnělém komunálním prostředí, kdy dohled medií nad držiteli svěřené veřejné moci je minimální (často bohužel naprosto nulový), by měly být na vrcholu již zmiňované mocenské pyramidy ti, kteří se - mezi těmi býčími šíjemi, které jsou vně ale bohužel leckdy i uvnitř úřadu – neztratí a nikoliv ti, kteří jim „jdou na ruku“.

V tomto ohledu nás může nová místostarostka jedině překvapit. A to si před vánoci přejme!

Re: - vložil Anonymous - 20. prosinec 2012, 13:31

Ta toho vyřeší. Maximálně všechno rozvrtá ve stylu vypřaženého Karla a bezmezné oddanosti Vůdci.

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Místostarostka Dana Vepřková chce řešit problémy především ve školství

Místostarostka Dana Vepřková chce řešit problémy především ve školství

19. prosinec 2012
(aktualizováno: 19. prosinec 2012, 09:26)

Kutná Hora - Zastupitelstvo Kutné Hory v úterý zvolilo do funkce místostarosty Danu Vepřkovou. Současnou zástupkyni ředitele Gymnázia Jiřího Ortena. "Nechám si čtvrtý ročník – seminář dějepisu. Tyto žáky dovedu k maturitě. To znamená, že budu učit na GJO do konce dubna čtyři hodiny týdně. Ostatní čas věnuji naplno práci na radnici," uvedla nová místostarostka, která se však povolání učitele vzdát rozhodně nechce! "Jsme dohodnutí, že až skončím ve funkci místostarostky, vrátím se k učení," zdůraznila.

Pracovní poměr na radnici místostarostce začal dnem zvolení. Na radnici je tedy zaměstnaná od 19. prosince."Jelikož jsem kantorka, chtěla bych se starat především o školství," poznamenala po svém zvolení Dana Vepřková a jedním dechem dodala: "Stranou ale nezůstanou ani kultura, sociální věci nebo sport." Nová místostarostka by se podle svých slov chtěla věnovat i sociálně slabším občanům. "Ráda bych přispěla kjejich začleňování do společnosti," uzavřela.

Prohlédnout galerii