Množství arzenu v tělech Malíňaků není nadlimitní, ukázal biomonitoring

14. prosinec 2017, 11:37

Malín - Obyvatelé Malína se cítili ohrožení bouráním nadjezdu přes železniční trať. Vzorky odebrané z náspů totiž potvrdily přítomnost těžkých kovů, zejména arzenu. Hygienik proto nařídil biomonitoring obyvatel v rizikové zóně kolem staveniště - odebrání vzorků před začátkem prací s nebezpečnou zeminou a po ukončení práce. 

Srovnání těchto vzorků pak ukázalo, jaký vliv měla stavba na zdraví občanů. S výsledky měření seznámil veřejnost na společném setkání v malínské sokolovně ve středu 13. prosince hygienik František Stehlík. Analýza neprokázala vliv stavby na zvýšení a nadlimitní množství těžkých kovů a arzenu v tělech obyvatel Malína.

„Byť při demolici malínského nadjezdu došlo ke zvýšení prašného spadu v ochranném pásmu v blízkém okolí stavby, z výsledků měření vyplývá, že v žádném případě nebylo v této souvislosti ohroženo zdraví občanů,“ konstatoval ke zhruba dvěma desítkám občanů František Stehlík a navázal: „K tomuto faktu přispělo to, že stavební firma dodržovala přísné předpisy, které doprovázely práci s kontaminovanou zeminou a její následný převoz na skládku do Čáslavi.“

Hygienici odebrali v březnu a červnu celkem 172 vzorků. Podle Stehlíka byly zjištěny nadlimitní hodnoty arzenu v těle pouze u dvou osob, muže a ženy: „S těmito lidmi se spojíme a vyzveme je k tomu, abychom jim mohli znovu udělat testy. Je třeba zjistit, proč tomu tak bylo. Těch důvodů může být několik,“ uvedl František Stehlík.

Stehlík ve své prezentaci připomněl, že území Malína je přítomností těžkých kovů zatíženo dlouhodobě (měření hodnot proběhlo již v roce 2001, v roce 2017 se naměřené hodnoty téměř nelišily, pozn. red)  a je třeba jej monitorovat. Zároveň připomněl, že na Kaňku jsou hodnoty zátěže daleko vyšší.

Jakub Svoboda
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Množství arzenu v tělech Malíňaků není nadlimitní, ukázal biomonitoring

Množství arzenu v tělech Malíňaků není nadlimitní, ukázal biomonitoring

14. prosinec 2017

Malín - Obyvatelé Malína se cítili ohrožení bouráním nadjezdu přes železniční trať. Vzorky odebrané z náspů totiž potvrdily přítomnost těžkých kovů, zejména arzenu. Hygienik proto nařídil biomonitoring obyvatel v rizikové zóně kolem staveniště - odebrání vzorků před začátkem prací s nebezpečnou zeminou a po ukončení práce. 

Srovnání těchto vzorků pak ukázalo, jaký vliv měla stavba na zdraví občanů. S výsledky měření seznámil veřejnost na společném setkání v malínské sokolovně ve středu 13. prosince hygienik František Stehlík. Analýza neprokázala vliv stavby na zvýšení a nadlimitní množství těžkých kovů a arzenu v tělech obyvatel Malína.

„Byť při demolici malínského nadjezdu došlo ke zvýšení prašného spadu v ochranném pásmu v blízkém okolí stavby, z výsledků měření vyplývá, že v žádném případě nebylo v této souvislosti ohroženo zdraví občanů,“ konstatoval ke zhruba dvěma desítkám občanů František Stehlík a navázal: „K tomuto faktu přispělo to, že stavební firma dodržovala přísné předpisy, které doprovázely práci s kontaminovanou zeminou a její následný převoz na skládku do Čáslavi.“

Hygienici odebrali v březnu a červnu celkem 172 vzorků. Podle Stehlíka byly zjištěny nadlimitní hodnoty arzenu v těle pouze u dvou osob, muže a ženy: „S těmito lidmi se spojíme a vyzveme je k tomu, abychom jim mohli znovu udělat testy. Je třeba zjistit, proč tomu tak bylo. Těch důvodů může být několik,“ uvedl František Stehlík.

Stehlík ve své prezentaci připomněl, že území Malína je přítomností těžkých kovů zatíženo dlouhodobě (měření hodnot proběhlo již v roce 2001, v roce 2017 se naměřené hodnoty téměř nelišily, pozn. red)  a je třeba jej monitorovat. Zároveň připomněl, že na Kaňku jsou hodnoty zátěže daleko vyšší.

Zlata banka
Reklama
Jakub Svoboda