Domaro
Reklama

Na návrh Tomáše Havlíčka město vytvoří nová pravidla pro grantový systém

31. leden 2019, 08:08

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé na úterním jednání schválili uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým rada přidělila finanční prostředky po tzv. grantovém řízení v odborných komisích.

Stávající systém hodnocení projektů se ale nazamlouvá například Tomáši Havlíčkovi (ODS). "Pojďme vytvořit nová pravidla rozdělování nejen grantů, ale i obecně pro zapojování společností přímo do rozpočtu  města," oslovil zastupitele v úterý.

"Některé projekty schválené v rámci grantů se překrývají, není asi žádným tajemstvím, že v komisích zasedá řada členů právě kvůli tomu, aby jejich projekty byly hodnocené co nejlépe. Tím nechci snižovat důležitost projektů, některé z nich jsou pro Kutnou Horu určitě velkým přínosem," zdůraznil a dodal: "Tento systém by se měl jednoznačně zpřehlednit."

Tomáš Havlíček potom uvedl příklady v hodnocení projektů odbornými komisemi. "Například Kaňkovský masopust, a nechci se vůbec této akce nějak dotknout, má přínos projektu na hodnotě 23,8 a proti tomu Veteran rallye, akce, za kterou do Kutné Hory přijedou tisíce lidí, má přínos 22. Kaňkovský masopust je určitě fajn akce, ale opravdu to není akce, která má větší přínost než Veteran rallye," řekl.

"Grantový systém ve stávající podobě ponechat nemůžeme," souhlasil místostarosta Vít Šnajdr (Piráti), který naznačil, že na novém systému pro granty v kultuře a ve sportu se již pracuje. "Akce, které město chce a které do Kutné Hory patří, jako například Veteran rallye, Operní týden, Kutnohorské stříbření a další, které jsou tradiční a dlouhodobé, by měly být zařazeny přímo do rozpočtu. Grantový systém by měl podpořit zejména akce, které si svého diváka najdou, ale nejsou třeba tak atraktivní pro sponzory a přesto mají svou kvalitu," naznačil místostarosta a dodal: "Rozhodně by to nemělo být v takovém měřítku, jako dosud."

Zvláštní kapitolou grantového systému se zvlášním vyčleněním peněz je tzv. Calendarium Cuthna - tento seznam by měl obsahovat významné akce, které Kutná Hora chce podpořit. "Navrhuji, aby z tohoto seznamu byly vyřazeny závod Českého poháru horských kol a festival Creepy Teepee. Myslím si, že tyto dvě akce do Calendaria Cuthna nepatří," navrhl Jan Havlovic (Alternativa pro Vás). "Závod horských kol v Calendariu už byl a vypadl z něj pouze v minulém roce, Creepy Teepee, ač jde o kontroverzní akci a vzbuzuje různé názory, je jedním z nejlépe hodnocených festivalů ve světě," připomněl místostarosta Vít Šnadr.

Návrh Jana Havlovice podpořil Josef Kraus (ANO). "Nemůžu podpořit, aby součástí Calendaria Cuthna byla společnost pořádající Creepy Teepee. Tato společnost v minulosti nerespektovala pravidla města, byla řešena ve správním řízení za porušování nočního klidu. Dáváme veřejnosti špatný signál, když takovým pořadatelům schvalujeme finanční prostředky," prohlásil Kraus.

Zastupitelé hlasovali o vyřazení každé akce jednotlivě, pro vyřazení závodu horských kol z Calendaria Cuthna hlasoval pouze Jan Havlovic, pro vyřazení Creepy Teepee se vyslovili Josef Kraus a Jiří Kukla (oba ANO), Jan Havlovic a Martin Hlavatý (Alternativa) a Milan Krčík (KSČM).

Zastupitelé potom schválili návrh usnesení přednesený Tomášem Havlíčkem - Zastupitelstvo ukládá radě města připravit návrh pravidel pro zařazování společností do rozpočtu města a pro hodnocení grantů do 18. června 2019. "Předpokládám, že návrh pravidel budeme diskutovat ideálně na nějakém pracovním jednání," uzavřel Tomáš Havlíček.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Na návrh Tomáše Havlíčka město vytvoří nová pravidla pro grantový systém

Na návrh Tomáše Havlíčka město vytvoří nová pravidla pro grantový systém

31. leden 2019

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé na úterním jednání schválili uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým rada přidělila finanční prostředky po tzv. grantovém řízení v odborných komisích.

Stávající systém hodnocení projektů se ale nazamlouvá například Tomáši Havlíčkovi (ODS). "Pojďme vytvořit nová pravidla rozdělování nejen grantů, ale i obecně pro zapojování společností přímo do rozpočtu  města," oslovil zastupitele v úterý.

"Některé projekty schválené v rámci grantů se překrývají, není asi žádným tajemstvím, že v komisích zasedá řada členů právě kvůli tomu, aby jejich projekty byly hodnocené co nejlépe. Tím nechci snižovat důležitost projektů, některé z nich jsou pro Kutnou Horu určitě velkým přínosem," zdůraznil a dodal: "Tento systém by se měl jednoznačně zpřehlednit."

Tomáš Havlíček potom uvedl příklady v hodnocení projektů odbornými komisemi. "Například Kaňkovský masopust, a nechci se vůbec této akce nějak dotknout, má přínos projektu na hodnotě 23,8 a proti tomu Veteran rallye, akce, za kterou do Kutné Hory přijedou tisíce lidí, má přínos 22. Kaňkovský masopust je určitě fajn akce, ale opravdu to není akce, která má větší přínost než Veteran rallye," řekl.

"Grantový systém ve stávající podobě ponechat nemůžeme," souhlasil místostarosta Vít Šnajdr (Piráti), který naznačil, že na novém systému pro granty v kultuře a ve sportu se již pracuje. "Akce, které město chce a které do Kutné Hory patří, jako například Veteran rallye, Operní týden, Kutnohorské stříbření a další, které jsou tradiční a dlouhodobé, by měly být zařazeny přímo do rozpočtu. Grantový systém by měl podpořit zejména akce, které si svého diváka najdou, ale nejsou třeba tak atraktivní pro sponzory a přesto mají svou kvalitu," naznačil místostarosta a dodal: "Rozhodně by to nemělo být v takovém měřítku, jako dosud."

Zvláštní kapitolou grantového systému se zvlášním vyčleněním peněz je tzv. Calendarium Cuthna - tento seznam by měl obsahovat významné akce, které Kutná Hora chce podpořit. "Navrhuji, aby z tohoto seznamu byly vyřazeny závod Českého poháru horských kol a festival Creepy Teepee. Myslím si, že tyto dvě akce do Calendaria Cuthna nepatří," navrhl Jan Havlovic (Alternativa pro Vás). "Závod horských kol v Calendariu už byl a vypadl z něj pouze v minulém roce, Creepy Teepee, ač jde o kontroverzní akci a vzbuzuje různé názory, je jedním z nejlépe hodnocených festivalů ve světě," připomněl místostarosta Vít Šnadr.

Návrh Jana Havlovice podpořil Josef Kraus (ANO). "Nemůžu podpořit, aby součástí Calendaria Cuthna byla společnost pořádající Creepy Teepee. Tato společnost v minulosti nerespektovala pravidla města, byla řešena ve správním řízení za porušování nočního klidu. Dáváme veřejnosti špatný signál, když takovým pořadatelům schvalujeme finanční prostředky," prohlásil Kraus.

Zastupitelé hlasovali o vyřazení každé akce jednotlivě, pro vyřazení závodu horských kol z Calendaria Cuthna hlasoval pouze Jan Havlovic, pro vyřazení Creepy Teepee se vyslovili Josef Kraus a Jiří Kukla (oba ANO), Jan Havlovic a Martin Hlavatý (Alternativa) a Milan Krčík (KSČM).

Zastupitelé potom schválili návrh usnesení přednesený Tomášem Havlíčkem - Zastupitelstvo ukládá radě města připravit návrh pravidel pro zařazování společností do rozpočtu města a pro hodnocení grantů do 18. června 2019. "Předpokládám, že návrh pravidel budeme diskutovat ideálně na nějakém pracovním jednání," uzavřel Tomáš Havlíček.

René Svoboda