SCR
Reklama

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

27. červen 2013, 13:48
(aktualizováno: 27. červen 2013, 13:49)

Kutná Hora - Přímo uprostřed Kouřimské ulice se v minulých dnech objevil propad vozovky. Otvor se přitom každým dnem zvětšuje. "Zvětšování poruchy vlivem dopravy je prakticky jisté," upozornil Zdeněk Mečíř, oblastní cestmistr R + I. tř. oblasti Kutná Hora KSÚS.

"Příčiny propadu nám nejsou zcela jasné, za nejpravděpodobnější považujeme působení vody v podloží silnice. Zdroje této vody mohou být od přírodních (např. soustředěné srážkové vody) po umělé (netěsná kanalizace či vodovod)," uvedl s tím, že vyloučit propady podobného druhu prakticky nelze v žádném místě. "Pochopitelně nižší nebezpečí je na vrcholových výškových obloucích než v údolnicích," poznamenal a dodal: "Předvídat jejich výskyt není možné stejně jako jakákoliv preventivní opatření. Jistou roli mohou hrát i stará (středověká) důlní díla, která zvláště v Kutné Hoře nejsou ničím výjimečná a umožňují splavování zeminy do volných prostor v případě stažení vody do jednoho místa ve spodních vrstvách. Ani zde žádná prevence a obrana neexistuje."

Oprava bude zahájena ve čtvrtek 27. června 2013 a dokončena podle rychlosti tvrdnutí betonu nejpozději příští týden. "Naším prvořadým zájmem je vytvoření podmínek pro bezpečnou a plynulou dopravu a spokojenost cestující veřejnosti - a to i při mimořádně napjatém letošním rozpočtu," uzavřel Zdeněk Mečíř.

Obyvatelé v Kouřimské neúspěšně bojují s vibracemi

S dešťovou vodou v Kouřimské ulici je problém. "Nejsou tam sběrné vpusti pro odvod povrchové vody, čili voda si hledá cestu sama," poznamenala jedna z obyvatelek přilehlých domů Dita Pilcová, podle které jsou hrozbou pro vozovku a okolní domy hlavně vibrace způsobené dopravou.

Podle měření Krajské hygienické stanice z července 2012 vibrace způsobené dopravou překračují zákonné limity. "Ředitelství silnic a dálnic se již vloni zavázalo odstranit příčiny vibrací položením nového povrchu vozovky," citovala Dita Pilcová z úřední korespondence. Nový povrch byl ale položen pouze v části ulice Kouřimské, končí v místech pod benzinovou pumpou. "Další drobné opravy na starém povrchu v dolní části Kouřimské vibrace neodstranily," poznamenala a dodala: "To jsou ty preventivní kroky, které by mohly pomoct řešit důsledky vibrací z dopravy."

Komentáře
Dobře ty! - vložil Anonymous - 8. červenec 2013, 12:10

To je chytré. To se musí nechat.

re Dita i další – vložil Anonymous – 30. června 2013, 12:29 re - vložil Anonymous - 4. červenec 2013, 10:42

Nevím, proč se vysilujete na tak dlouhých litaniích, když je všechno předem dané. Napište vždycky jen, že to může Šanc, (co vám provedl?) Ale že máte teď času nazbyt je vidět, čímpak to asi je?

re Dita i další - vložil Anonymous - 30. červen 2013, 12:29

Dito možná trochu mícháte pocity a realitu. Protože se věcí nikdo seriozně nezabývá, tak ani nevíme jaká je proporce tranzitní dopravy (tj. nejedou do nějakého cíle v centru nebo širším centru města) a závozu. Nechci levně argumentovat proti Vašim tvrzením, ale rohlíky se určitě nerozvážejí kamiony. Stejně tak není jasné, jaké další zboží, za kterým bychom museli nebýt kamionů, jezdit jinam, máte na mysli. V širším centru jsou jen dva větší obchody a to Billa a Penny. Pokud jde o obchody u kruhového objezdu (Kaufland, Ahold, možná Tesco), tak jejich provoz město nezasahuje, protože od kruhového objezdu směrem do města nejezdí. O dalších obchodech, které by byly zásobovány jinak než běžnými dodávkami (myšleno dvounápravovými, protože tonáž mají ta auta různou), nevím.

Problém je jinde. Je jen a pouze v tom, že buď není (to si myslím) nebo není dodržována a vymáhána doprava dle nějakého systému, generelu nebo jakkoliv jinak to nazvete. To není žádná složitá úvaha. Mělo by být řečeno, kudy teče těžká doprava do města (neřeším otázku toho, zdali město může ve spolupráci s dalšími subjekty toto ovlivnit) a následně kudy se těžká doprava ve městě může pohybovat. Domnívám se, že neexistuje jediný důvod, proč by se měla těžká doprava objevit např. hustě obydlených ulicích Masarykova a Benešova (s řečenými výjimkami Penny a Billa). Konkrétních věcí je samozřejmě mnoho, otázka je, zdali to někdo chce systematicky (koncepčně) řešit. Z širšího úhlu pohledu můžeme poděkovat všem politickým reprezentacím, protože obchvat města (a nejen on), který se dlouhé roky nachází v územním plánu města i vyššího celku, asi již nikdy nebude tzv. politickou prioritou.

Ono se to totiž vždy vše stočí k té politice. Víte, některá města a městečka zcela nekompromisně vyhlásí (zcela v souladu s platnou legislativou) nulovou toleranci hazardu v Kutné Hoře se vždy hledá nějaká třetí cesta ve prospěch menšiny na úkor většiny. Někteří starostové jasně deklarují, že využívají veškeré možné zákonné prostředky k tomu, aby těžkou dopravu z měst dostali (veřejně se hlásí k tomu, že nechají klidně jeden kamion na zakázaném úseku zkontrolovat státní i městskou policií s příslušnými důsledky), tak u nás se nepokutuje ani parkování místních „celebrit“ na chodnících, v zákazech a všude možně jinde. Opět vidíte znaky prospěchu menšiny na úkor většiny. Zatímco jiná města včas před mnoha roky řešila systém dopravy, obchvaty atd., tak u nás to pravděpodobně nikdy ani nebylo tzv. „politickým tématem“ (nevím o tom, že by někdy bylo). Platný územní plán města Kutná Hora i platný územní plán vyššího územně samosprávného celku střední Polabí jsou toho důkazem. Tak a teď si vyberte, co jsou příčiny a co jsou důsledky. Moc těžké to není.

AVE_CZ
Reklama
Zpět na článek
Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje
Foto: /

Na odstranění propadu v Kouřimské ulici začali pracovat, riziko dalších ale stále existuje