Střední Čechy
Reklama

Na státní svátek připravili speciální program pro širokou veřejnost

27. říjen 2021, 07:36

Kutná Hora - V Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře proběhne ve čtvrtek 28. října (ve státní svátek, kdy si připomínáme Den vzniku Československa) tradiční akce Den Středočeského kraje. V tento den mají návštěvníci možnost navštívit všechny tři objekty muzea – Hrádek (okruh I. Město stříbra), Kamenný a Tylův dům za symbolické vstupné 1 korunu.

Tím ale program nekončí. Ve jmenovaných objektech jsou také připraveny komentované prohlídky aktuálně probíhajících výstav. Zároveň na Hrádku proběhne již šestý ročník Burzy knih a sběratelských artefaktů. Každoročně je i o tuto část programu velký zájem, o čemž svědčí velký počet návštěvníků i jejich spokojenost s nákupem.

Na Hrádku mohou návštěvníci navštívit za symbolické vstupné nejen okruh I. – Město stříbra a dále výstavu Zachráněné poklady barokního malířství a novou výstavu Co nového v muzeu? Tato výstava je otevřena od 26. října a každoročně představuje nové zajímavé přírůstky ve sbírkách muzea. Autorem výstavy je Bc. Josef Kremla a jeho komentovaná prohlídka začne ve 14 hodin na Hrádku.

V Kamenném domě budou mít návštěvníci možnost navštívit všechny prostory tří stálých expozic včetně dvoupatrových předhusitských sklepů a prohlédnout si třeba originální prvky kamenické výzdoby kutnohorských památek, které byly sejmuty při jejich rekonstrukci. Celoroční výstavou Černé řemeslo – kováři a zámečníci na Kutnohorsku provede její autorka Mgr. Kateřina Vavrušková v dobovém kostýmu ve 13 hodin. Pro děti jsou k výstavě připraveny pracovní listy.

V Tylově domě jsou k vidění dvě malé stálé expozice – jedna je věnovaná J. K. Tylovi, druhá kutnohorskému podzemí. Aktuální výstava s názvem Za kutnohorskými výtečníky II., která představuje dvě významné, s Kutnou Horou související osobnosti Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela, potrvá již pouze do 30. října. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost výstavu zhlédnout a v 11 hodin se navíc dozvědět další zajímavé informace během komentované prohlídky se autorem výstavy Bc. Josefem Kremlou.

tz, Edita Dvorská
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Na státní svátek připravili speciální program pro širokou veřejnost

Na státní svátek připravili speciální program pro širokou veřejnost

27. říjen 2021

Kutná Hora - V Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře proběhne ve čtvrtek 28. října (ve státní svátek, kdy si připomínáme Den vzniku Československa) tradiční akce Den Středočeského kraje. V tento den mají návštěvníci možnost navštívit všechny tři objekty muzea – Hrádek (okruh I. Město stříbra), Kamenný a Tylův dům za symbolické vstupné 1 korunu.

Tím ale program nekončí. Ve jmenovaných objektech jsou také připraveny komentované prohlídky aktuálně probíhajících výstav. Zároveň na Hrádku proběhne již šestý ročník Burzy knih a sběratelských artefaktů. Každoročně je i o tuto část programu velký zájem, o čemž svědčí velký počet návštěvníků i jejich spokojenost s nákupem.

Na Hrádku mohou návštěvníci navštívit za symbolické vstupné nejen okruh I. – Město stříbra a dále výstavu Zachráněné poklady barokního malířství a novou výstavu Co nového v muzeu? Tato výstava je otevřena od 26. října a každoročně představuje nové zajímavé přírůstky ve sbírkách muzea. Autorem výstavy je Bc. Josef Kremla a jeho komentovaná prohlídka začne ve 14 hodin na Hrádku.

V Kamenném domě budou mít návštěvníci možnost navštívit všechny prostory tří stálých expozic včetně dvoupatrových předhusitských sklepů a prohlédnout si třeba originální prvky kamenické výzdoby kutnohorských památek, které byly sejmuty při jejich rekonstrukci. Celoroční výstavou Černé řemeslo – kováři a zámečníci na Kutnohorsku provede její autorka Mgr. Kateřina Vavrušková v dobovém kostýmu ve 13 hodin. Pro děti jsou k výstavě připraveny pracovní listy.

V Tylově domě jsou k vidění dvě malé stálé expozice – jedna je věnovaná J. K. Tylovi, druhá kutnohorskému podzemí. Aktuální výstava s názvem Za kutnohorskými výtečníky II., která představuje dvě významné, s Kutnou Horou související osobnosti Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela, potrvá již pouze do 30. října. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost výstavu zhlédnout a v 11 hodin se navíc dozvědět další zajímavé informace během komentované prohlídky se autorem výstavy Bc. Josefem Kremlou.

tz, Edita Dvorská