Nový kříž pro kostel sv. Jakuba navrhl architekt Norbert Schmidt

27. listopad 2015, 07:20

Kutná Hora - V rámci rekonstrukce věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba bude na severní, více než osmdesátimetrovou věž, osazen nový kříž. Byl zhotoven Martinem Jandou a Janem Renzou podle návrhu architekta Norberta Schmidta; požehnán byl při mši svaté o slavnosti Krista Krále, 22. listopadu.

Téměř čtyřmetrový kříž má být podle architektových slov nástrojem světla, jednoduchým, jasným vrcholem věže, který ji prodlužuje až do nekonečnosti, do nebe. Materiálem je zrcadlová ocel a zlato: díky této volbě bude kříž reagovat na podobu okolní oblohy, bude zrcadlit oblaka i sluneční svit a v závislosti na nebeské scenérii tak bude proměňovat i svůj vlastní vzhled.

Architekt Norbert Schmidt ocenil rozhodnutí místních umístit na vrchol prastarého chrámu nový, nepřehlédnutelně současný prvek; vidí v tomto kroku pokračování odvážné cesty, která byla pro Kutnou Horu a její obyvatele v celé historii města tak příznačná. Kříž bude na věž kostela instalován patrně v týdnu od 14. prosince.

Na událost představení a požehnání nového kříže navázal dvoudenní seminář s názvem Požární ochrana kulturních památek a konzervátorské - restaurátorské postupy pro dlouhodobé uchování kulturního dědictví, který vycházel z grantu Požární ochrana kostela sv. Jakuba a dalších historických budov v Kutné Hoře, památce UNESCO, čerpaného v rámci tzv. Norských fondů, z nichž je financována probíhající oprava chrámu. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora tento seminář pořádala ve spolupráci s norskými partnery. Semináře konaného převážně v prostorách kutnohorského arciděkanství se zúčastnila šestičlenná skupina zástupců norského Rørosu (důlní městečko je od roku 1980 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), který je partnerským městem celého projektu; při zahájení byla krátce přítomna rovněž velvyslankyně Norského království v České republice, Její Excelence Siri Ellen Sletner. Semináře se zúčastnili zástupci dalších partnerů a spolupracujících organizací: Hasičského záchranného sboru ČR, Technického muzea v Brně, Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a dalších, a samozřejmě také odborníci, kteří se podílejí přímo na probíhající rekonstrukci kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Prezentovány a diskutovány byly postupy restaurování kamenných památek a truhlářských prvků, tesařských prací, požární ochrana památek a v neposlední řadě i konzervátorské principy a důležité aspekty památkové péče. Seminář byl zúčastněnými hodnocen jako všestranně prospěšný a obohacující, prohloubil vzájemné vazby zapojených organizací a otevřel nové možnosti jejich spolupráce.

tz

Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Nový kříž pro kostel sv. Jakuba navrhl architekt Norbert Schmidt

Nový kříž pro kostel sv. Jakuba navrhl architekt Norbert Schmidt

27. listopad 2015

Kutná Hora - V rámci rekonstrukce věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba bude na severní, více než osmdesátimetrovou věž, osazen nový kříž. Byl zhotoven Martinem Jandou a Janem Renzou podle návrhu architekta Norberta Schmidta; požehnán byl při mši svaté o slavnosti Krista Krále, 22. listopadu.

Téměř čtyřmetrový kříž má být podle architektových slov nástrojem světla, jednoduchým, jasným vrcholem věže, který ji prodlužuje až do nekonečnosti, do nebe. Materiálem je zrcadlová ocel a zlato: díky této volbě bude kříž reagovat na podobu okolní oblohy, bude zrcadlit oblaka i sluneční svit a v závislosti na nebeské scenérii tak bude proměňovat i svůj vlastní vzhled.

Architekt Norbert Schmidt ocenil rozhodnutí místních umístit na vrchol prastarého chrámu nový, nepřehlédnutelně současný prvek; vidí v tomto kroku pokračování odvážné cesty, která byla pro Kutnou Horu a její obyvatele v celé historii města tak příznačná. Kříž bude na věž kostela instalován patrně v týdnu od 14. prosince.

Na událost představení a požehnání nového kříže navázal dvoudenní seminář s názvem Požární ochrana kulturních památek a konzervátorské - restaurátorské postupy pro dlouhodobé uchování kulturního dědictví, který vycházel z grantu Požární ochrana kostela sv. Jakuba a dalších historických budov v Kutné Hoře, památce UNESCO, čerpaného v rámci tzv. Norských fondů, z nichž je financována probíhající oprava chrámu. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora tento seminář pořádala ve spolupráci s norskými partnery. Semináře konaného převážně v prostorách kutnohorského arciděkanství se zúčastnila šestičlenná skupina zástupců norského Rørosu (důlní městečko je od roku 1980 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), který je partnerským městem celého projektu; při zahájení byla krátce přítomna rovněž velvyslankyně Norského království v České republice, Její Excelence Siri Ellen Sletner. Semináře se zúčastnili zástupci dalších partnerů a spolupracujících organizací: Hasičského záchranného sboru ČR, Technického muzea v Brně, Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a dalších, a samozřejmě také odborníci, kteří se podílejí přímo na probíhající rekonstrukci kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Prezentovány a diskutovány byly postupy restaurování kamenných památek a truhlářských prvků, tesařských prací, požární ochrana památek a v neposlední řadě i konzervátorské principy a důležité aspekty památkové péče. Seminář byl zúčastněnými hodnocen jako všestranně prospěšný a obohacující, prohloubil vzájemné vazby zapojených organizací a otevřel nové možnosti jejich spolupráce.

tz

Prohlédnout galerii